Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 13:1-18

Pasidaan Batok sa Pagsimba sa mga dios-dios

1“Kon may motungha diha kaninyo nga usa ka propeta o tighubad sa damgo ug moingon kaninyo nga magpakita siya ug milagro ug katingalahang butang, 2ug mahitabo ang iyang giingon, ug moingon siya, ‘Mosunod kita ug mosimba sa ubang mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo mailhi), 3ayaw kamog tuo kaniya. Kay gisulayan lang kamo sa Ginoo nga inyong Dios kon ginahigugma ba gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag. 4Ang Ginoo lang nga inyong Dios ang angay ninyong sundon ug tahoron. Tumana ang iyang mga sugo ug sunda ninyo siya; alagari ninyo siya ug pabilin kamo kaniya. 5Kinahanglan nga patyon kana nga propeta o tighubad sa damgo, tungod kay nagatudlo siya kaninyo sa pagrebelde sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa pagkaulipon. Kana nga tawo nagatinguha sa pagpahilayo kaninyo sa pagsunod sa mga pamaagi nga gimando sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan13:5 kadaotan: o/ug, daotang tawo. diha kaninyo.

6“Kon pananglit ang imong igsoon o anak o ang imong pinalanggang asawa o ang imong labing suod nga higala modani kanimo sa sekreto ug moingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios’ (mga dios nga wala nimo mailhi ug sa imong mga katigulangan, 7mga ginasimba sa mga tawo sa inyong palibot o sa mga tawo sa layong dapit), 8ayaw gayod pagpadala o pamati kaniya. Ayaw siya kaloy-i o panalipdi. 9Kinahanglang patyon gayod siya. Ikaw ang unang mobato sa pagpatay kaniya, ug unya moapil ang tanang mga tawo. 10Batohon siya hangtod nga mamatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpahilayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin giulipon kamo. 11Unya madunggan kini sa tanang Israelinhon ug mahadlok sila, ug unya wala na gayod diha kaninyoy mohimo niining daotang buhat.

12“Pananglit may mabalitaan kamo nga didto sa usa sa mga lungsod nga ihatag sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong pagapuy-an, 13may daotang mga tawo nga nagpahisalaag sa mga lumulupyo sa maong lungsod nga nagaingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios nga wala ninyo mailhi,’ 14kinahanglang susihon ninyo pag-ayo kon unsa kini ka tinuod. Ug kon tinuod nga nahitabo kining mangil-ad nga butang, 15kinahanglan nga pamatyon gayod ninyo ang tanang mga lumulupyo sa maong lungsod apil ang ilang kahayopan. Laglagon ninyo sila sa hingpit. 16Tigoma ninyo ang tanan ninyong makuha sa maong lungsod didto sa taliwala sa plasa, ug unya sunoga kini ug ang tibuok nga lungsod ingon nga usa ka halad nga sinunog ngadto sa Ginoo nga inyong Dios. Kini nga lungsod magapabilin nga guba hangtod sa kahangtoran; dili na gayod kini tukoron pag-usab. 17Ayaw gayod ninyo tagoi ang bisan unsang butang sa maong lungsod nga nahukman nang laglagon sa hingpit. Kon tumanon ninyo kining tanan, mawala ang labihan nga kasuko sa Ginoo, ug kaloy-an niya kamo. Ug sa iyang kalooy, padaghanon niya kamo sumala sa iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 18Buhaton kini sa Ginoo nga inyong Dios kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, ug kon buhaton ninyo ang matarong sa iyang atubangan.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 13:1-18

不可拜假神

1“如果你们中间出现了先知或解梦的人,要显神迹奇事给你们看, 2劝你们随从、供奉素不认识的神明,即使他们显的神迹奇事应验了, 3你们也不可听从他们。因为这是你们的上帝耶和华在试验你们,要看看你们是否全心全意地爱祂。 4你们要跟从你们的上帝耶和华,敬畏祂,遵守祂的诫命,听从祂的话,事奉祂,倚靠祂。 5必须处死那些先知或解梦的人,因为他们怂恿你们背叛你们的上帝耶和华、偏离祂吩咐你们当走的道路。你们的上帝耶和华曾带你们离开埃及,救你们脱离奴役。你们必须清除你们当中的邪恶。

6“如果你们的兄弟、儿女、爱妻或挚友引诱你们去拜你们和你们祖先都不认识的神明, 7引诱你们去拜你们周围各族的神明,或在附近或远在天边, 8你们不可迁就、听从他们,不可怜惜他们,不可放过或包庇他们。 9必须处死他们。你们要首先下手,然后众人一起打死他们。 10你们要用石头打死他们,因为他们企图使你们背弃你们的上帝耶和华,祂曾把你们从受奴役之地——埃及领出来。 11这样,所有以色列人听了就会害怕,必无人再敢做这种恶事。

12-13“在你们的上帝耶和华将要赐给你们居住的各城中,如果你们听说某城里有恶人引诱城中的居民偏离正路,唆使他们去供奉你们不认识的神明, 14你们要认真查明真相。如果传闻属实,你们当中确有此恶行, 15你们一定要杀光那城中的居民和牲畜。 16你们要把城中的财物堆在广场中心,然后放火焚烧那城和城中的财物,作为燔祭献给你们的上帝耶和华。城要永远荒废,不可重建。 17-18你们不可保留任何应当被毁灭的东西,这样耶和华就不再向你们发怒,转而施恩怜悯你们。

“只要你们遵守我今天吩咐你们的一切诫命,做耶和华视为正的事,祂必按照祂对你们祖先所起的誓,怜悯你们,使你们人丁兴旺。