Daniel 12 – NIV & NUB

New International Version

Daniel 12:1-13

The End Times

1“At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. 2Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. 3Those who are wise12:3 Or who impart wisdom will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars for ever and ever. 4But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge.”

5Then I, Daniel, looked, and there before me stood two others, one on this bank of the river and one on the opposite bank. 6One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, “How long will it be before these astonishing things are fulfilled?”

7The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, “It will be for a time, times and half a time.12:7 Or a year, two years and half a year When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed.”

8I heard, but I did not understand. So I asked, “My lord, what will the outcome of all this be?”

9He replied, “Go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of the end. 10Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand.

11“From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. 12Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335 days.

13“As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance.”

Swedish Contemporary Bible

Daniel 12:1-13

Profetia över tidens slut

1Då träder Mikael fram, den store fursten som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av nöd som aldrig funnits sedan folken blev till, ända till den tiden. Men då ska ditt folk räddas, alla som är uppskrivna i boken. 2De många som sover i jordens mull ska vakna, en del till evigt liv och andra till skam och evig fasa. 3De insiktsfulla ska lysa som himlens ljus, och de som leder många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna i evigheters evigheter. 4Men du, Daniel, bevara dessa ord som en hemlighet och försegla boken fram till ändens tid. Många kommer att gå hit och dit, men kunskapen ska öka.”

5Då såg jag, Daniel, två andra stå där, en på vardera sidan om floden. 6En av dem frågade mannen i linnekläderna, han som nu fanns ovanför flodens vatten: ”Hur länge ska slutet dröja, innan dessa besynnerliga ting fullbordas?”

7Jag lyssnade till mannen i linnekläderna, han som fanns ovanför flodens12:7 Tigris vatten, och med båda händerna lyfta mot himlen avlade han en ed vid honom som lever för evigt: ”Det dröjer ännu en tid, två tider och en halv tid.12:7 Se not till 7:25. När det heliga folkets makt är krossad12:7 En tänkbar alternativ översättning är: När den makt är krossad som krossat det heliga folket…, då fullbordas allt detta.”

8Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: ”Min herre, hur kommer alltsammans att sluta?”

9Han svarade: ”Gå nu, Daniel, för orden ska hållas hemliga och förseglade fram till ändens tid. 10Många kommer att renas, luttras och förädlas, medan de gudlösa ska fortsätta med sin gudlöshet, utan att förstå något. Bara de insiktsfulla ska förstå det.

11Från den tid det dagliga offret avskaffas och den vanhelgande vidrigheten blir uppsatt kommer det att gå 1 290 dagar. 12Lycklig är den som väntar och når fram till 1 335 dagar.

13Men gå nu vidare mot slutet. Du ska få vila och sedan stå upp till din del vid tidens slut.”