Ang Pulong Sa Dios

Amos 8:1-14

Ang Panan-awon ni Amos sa usa ka Bukag nga may Hinog nga mga Prutas

1Mao kini ang panan-awon nga gipakita sa Ginoong Dios kanako: Nakita ko ang usa ka bukag nga may hinog nga mga prutas. 2Nangutana ang Ginoo kanako, “Amos, unsa ang imong nakita?” Mitubag ako, “Usa ka bukag nga may hinog nga mga prutas.” Unya miingon ang Ginoo kanako, “Miabot na ang kataposan8:2 kataposan: sa Hebreo, ang mga pulong nga “hinog nga mga prutas” ug “kataposan” morag managsama kon paminawon. sa akong katawhan nga mga Israelinhon. Dili ko na palabyon ang ilang mga sala. Silotan ko na sila. 3Niana unyang adlawa, ang masadyang panag-awit sa templo8:3 templo: o, palasyo. mahimong panaghilak. Daghang mga patayng lawas ang magkatag bisan asa. Ug wala nay madunggan nga saba.8:3 Ug… saba: sa literal, Paghilom! Ako, ang Ginoong Dios, ang nagaingon niini.”

Ang Sala sa mga Adunahan nga Taga-Israel

4Pamatia ninyo kini, kamong nagapangdaog-daog sa mga kabos ug nagatinguha sa paglaglag kanila. 5Gusto ninyo nga madali ug kahuman ang Pista sa Pagsugod sa Bulan ug ang Adlaw nga Igpapahulay aron makabaligya na kamo ug trigo ug makaganansya ug dako pinaagi sa inyong limbongan nga mga taksanan, sukdanan, ug timbangan. 6Nagadali kamo nga makabaligya ug trigo nga may sagol nga tahop, ug makaangkon ug ulipon pinaagi sa pagpalit sa mga tawong kabos ug timawa nga gibaligya aron mahimong ulipon tungod kay dili sila makabayad sa ilang utang, bisan ug ang maong utang usa lamang ka parisan nga sandalyas. 7Busa nanumpa ang Ginoo, ang Dios nga gipasigarbo ninyong mga kaliwat ni Jacob, “Dili ko gayod kalimtan ang tanang kadaotan nga inyong gihimo. 8Tungod niini tay-ogon ko ang inyong yuta pinaagi sa linog ug magbangotan kamo. Matay-og ang inyong yuta sa hilabihan gayod. Moalsa kini, moulbo, ug mounlod pagbalik daw tubig sa nagabaha nga Suba sa Nilo sa Ehipto. 9Nianang adlawa nga silotan ko kamo, pasalopon ko ang adlaw sa panahon sa kaudtohon, busa mongitngit bisan ug adlaw pa. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagaingon niini. 10Himuon kong pagbangotan ang inyong kasadya sa pista, ug himuon kong pagminatay ang inyong panag-awit. Pabistihon ko kamo ug sako ug paupawan ko kamo, timailhan sa inyong pagsubo. Himuon ko kining daw adlaw diin nagbangotan kamo alang sa inyong bugtong anak nga lalaki, ug mahuman kini nga daw usa ka adlaw nga hilabihan ka pait.”

11Miingon pa gayod ang Ginoong Dios, “Moabot ang adlaw8:11 adlaw: sa Hebreo, mga adlaw. nga padad-an ko ug kagutom ang inyong yuta. Apan dili kini kagutom sa pagkaon o kauhaw sa tubig, kondili kagutom ug kauhaw sa pagpamati sa akong pulong. 12Magsusapinday kamo nga maglatagaw sa pagpangita sa tawo nga makasugilon kaninyo sa akong pulong, apan dili gayod ninyo kini makaplagan bisan asa pa kamo moadto. 13Nianang adlawa nga silotan ko kamo, bisan ang inyong matahom nga mga dalagang putli ug ang inyong mga batan-ong lalaki makuyapan sa kauhaw. 14Pagalaglagon kamong nagapanumpa sa ngalan sa mga dios sa Samaria, Dan, ug Beersheba, ug dili na gayod makabangon pa pag-usab.”

Swedish Contemporary Bible

Amos 8:1-14

Ytterligare syner och domsutsagor

1Detta är vad Herren, Herren, visade mig: en korg med mogen frukt. 2Han frågade: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”En korg med mogen frukt.” Då sa Herren: Tiden är nu mogen för mitt folk Israel. Jag vill inte skona dem längre.

3Den dagen, säger Herren, Herren, ska sångerna i palatset förvandlas till klagan. Döda kroppar ska ligga utslängda överallt. – Tystnad!8:3 I versens senare del är grundtextens innebörd osäker.

4Lyssna, ni som trampar på de fattiga

och vill utplåna de förtryckta i landet!

5Ni säger:

”När är nymånadsfesten över,

så att vi kan sälja säd,

och sabbaten,

så att vi kan öppna vetesmagasinet?”

Då ska vi minska måtten,

höja priserna

och fuska med vikterna,

6köpa de fattiga för silver

och de hjälpbehövande för ett par skor

och sälja spillsäden som vete.

7Herren har svurit vid Jakobs stolthet: ”Aldrig ska jag glömma något av vad de gjort!

8Skulle inte jorden skälva för det här

och alla som bor där sörja?

Skulle inte hela jorden höja sig som Nilen8:8 Egentligen ljuset; översättningen här följer bl.a. Septuaginta.,

röras upp och sjunka igen, som Egyptens flod?

9Den dagen, säger Herren, Herren,

ska jag låta solen gå ner vid middagstid

och lägga jorden i mörker mitt på dagen.

10Jag ska förvandla era fester till sorg

och era sånger till klagan.

Jag ska klä allas höfter i säcktyg

och raka allas huvuden.

Jag ska låta det bli som sorgetiden efter den ende sonen

och låta det sluta som en bitter dag.

11Den tid kommer, säger Herren, Herren,

när jag sänder hungersnöd över landet,

inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten,

utan efter att få höra Herrens ord.

12De ska irra från hav till hav,

driva omkring från norr till öster

och söka efter Herrens ord

utan att finna det.

13Den dagen ska vackra flickor och unga män

mattas av törst,

14de som svär vid Samariens skuld

och säger: ’Så sant din gud lever, Dan!’

och: ’Så sant Beer Shevas starkhet8:14 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, men det syftar uppenbarligen på någon form av avgud. lever!’

De ska falla för att aldrig mer resa sig.”