Ang Pulong Sa Dios

Amos 1:1-15

1Mao kini ang mensahe ni Amos, nga usa ka magbalantay sa mga karnero nga taga-Tekoa, mahitungod sa Israel. Gipadayag kini kaniya sa Dios duha ka tuig sa wala pa mahitabo ang linog, ug sa panahon nga si Uzia mao ang hari sa Juda ug si Jeroboam nga anak ni Joas mao ang hari sa Israel.

2Miingon siya, “Nagdahunog ang tingog sa Ginoo gikan sa Zion;1:2 Zion: mao usab ang Jerusalem. naglanog kini gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini nangalaya ang mga sagbot sa sibsiban sa mga magbalantay sa mga karnero apil ang mga tanom sa ibabaw sa Bukid sa Carmel.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Syria

3Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Syria, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Mao kini ang kapital sa Syria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Syria. silotan ko gayod sila. Gipasipad-an nila pag-ayo1:3 Gipasipad-an nila pag-ayo: sa literal, Gigiok nila sa giokanang puthaw. ang mga taga-Gilead, 4busa sunogon ko ang palasyo ni Haring Hazael ug ang lig-ong mga bahin niini nga gipahimo sa iyang anak nga si Ben Hadad. 5Gub-on ko ang pultahan sa Damascus ug laglagon ko ang hari sa Kapatagan sa Aven ug ang hari sa Bet Eden.1:5 Kapatagan sa Aven… Bet Eden: Mga dapit kini nga sakop sa Syria. Bihagon ngadto sa Kir ang mga katawhan sa Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Filistia

6Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Filistia, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza usa sa mga nagaunang lungsod sa Filistia, ug dinhi nagarepresentar kini sa tibuok nasod sa Filistia. silotan ko gayod sila. Gibihag nila ang tanang mga tawo sa mga lungsod ug gibaligya isip mga ulipon sa Edom, 7busa sunogon ko ang mga paril1:7 sunogon ko ang mga paril: Posible nga may mga bahin niini nga mga paril nga masunog sa kalayo o ang kalayo dinhi nagasimbolo sa kalaglagan. sa Gaza apil ang lig-ong mga bahin niini. 8Laglagon ko ang hari sa Ashdod ug ang hari sa Ashkelon, ug silotan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… taga-Ekron: Mga dapit kini nga sakop sa Filistia. Ang mga Filistihanon nga mahibilin mangamatay usab. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Tyre

9Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Tyre, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Tyre, silotan ko gayod sila. Gibaligya nila isip mga ulipon sa Edom ang tanang mga tawo sa mga lungsod, ug wala nila tumana ang ilang kasabotan uban niining mga tawhana ingon nga managhigala. 10Busa sunogon ko ang mga paril sa Tyre apil ang lig-ong mga bahin niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Edom

11Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Edom, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Edom, silotan ko gayod sila. Gipanggukod nila ang ilang mga kadugo nga mga Israelinhon ug gipangpatay, ug wala nila kini kaloy-i. Dili gayod mawala ang ilang kasuko sa mga Israelinhon. 12Busa sunogon ko ang Teman apil ang lig-ong mga bahin sa Bozra.1:12 Teman… Bozra: Mga dapit kini nga sakop sa Edom.

Ang Silot alang sa Nasod sa Ammon

13Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Ammon, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Ammon, silotan ko gayod sila. Gipanglaplapan nila ang tiyan sa mga babayeng mabdos sa Gilead aron lang maangkon kining yutaa. 14Busa sunogon ko ang mga paril sa Raba1:14 Raba: Mao kini ang kapital sa Ammon. apil ang lig-ong mga bahin niini. Madungog ang pagsinggit sa ilang mga kaaway nga nagasulong kanila nga daw nagahaguros nga bagyo. 15Pagabihagon ang hari sa Ammon apil ang iyang mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam. va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.