Ang Pulong Sa Dios

Amos 1:1-15

1Mao kini ang mensahe ni Amos, nga usa ka magbalantay sa mga karnero nga taga-Tekoa, mahitungod sa Israel. Gipadayag kini kaniya sa Dios duha ka tuig sa wala pa mahitabo ang linog, ug sa panahon nga si Uzia mao ang hari sa Juda ug si Jeroboam nga anak ni Joas mao ang hari sa Israel.

2Miingon siya, “Nagdahunog ang tingog sa Ginoo gikan sa Zion;1:2 Zion: mao usab ang Jerusalem. naglanog kini gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini nangalaya ang mga sagbot sa sibsiban sa mga magbalantay sa mga karnero apil ang mga tanom sa ibabaw sa Bukid sa Carmel.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Syria

3Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Syria, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Mao kini ang kapital sa Syria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Syria. silotan ko gayod sila. Gipasipad-an nila pag-ayo1:3 Gipasipad-an nila pag-ayo: sa literal, Gigiok nila sa giokanang puthaw. ang mga taga-Gilead, 4busa sunogon ko ang palasyo ni Haring Hazael ug ang lig-ong mga bahin niini nga gipahimo sa iyang anak nga si Ben Hadad. 5Gub-on ko ang pultahan sa Damascus ug laglagon ko ang hari sa Kapatagan sa Aven ug ang hari sa Bet Eden.1:5 Kapatagan sa Aven… Bet Eden: Mga dapit kini nga sakop sa Syria. Bihagon ngadto sa Kir ang mga katawhan sa Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Filistia

6Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Filistia, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza usa sa mga nagaunang lungsod sa Filistia, ug dinhi nagarepresentar kini sa tibuok nasod sa Filistia. silotan ko gayod sila. Gibihag nila ang tanang mga tawo sa mga lungsod ug gibaligya isip mga ulipon sa Edom, 7busa sunogon ko ang mga paril1:7 sunogon ko ang mga paril: Posible nga may mga bahin niini nga mga paril nga masunog sa kalayo o ang kalayo dinhi nagasimbolo sa kalaglagan. sa Gaza apil ang lig-ong mga bahin niini. 8Laglagon ko ang hari sa Ashdod ug ang hari sa Ashkelon, ug silotan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… taga-Ekron: Mga dapit kini nga sakop sa Filistia. Ang mga Filistihanon nga mahibilin mangamatay usab. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Tyre

9Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Tyre, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Tyre, silotan ko gayod sila. Gibaligya nila isip mga ulipon sa Edom ang tanang mga tawo sa mga lungsod, ug wala nila tumana ang ilang kasabotan uban niining mga tawhana ingon nga managhigala. 10Busa sunogon ko ang mga paril sa Tyre apil ang lig-ong mga bahin niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Edom

11Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Edom, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Edom, silotan ko gayod sila. Gipanggukod nila ang ilang mga kadugo nga mga Israelinhon ug gipangpatay, ug wala nila kini kaloy-i. Dili gayod mawala ang ilang kasuko sa mga Israelinhon. 12Busa sunogon ko ang Teman apil ang lig-ong mga bahin sa Bozra.1:12 Teman… Bozra: Mga dapit kini nga sakop sa Edom.

Ang Silot alang sa Nasod sa Ammon

13Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Ammon, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Ammon, silotan ko gayod sila. Gipanglaplapan nila ang tiyan sa mga babayeng mabdos sa Gilead aron lang maangkon kining yutaa. 14Busa sunogon ko ang mga paril sa Raba1:14 Raba: Mao kini ang kapital sa Ammon. apil ang lig-ong mga bahin niini. Madungog ang pagsinggit sa ilang mga kaaway nga nagasulong kanila nga daw nagahaguros nga bagyo. 15Pagabihagon ang hari sa Ammon apil ang iyang mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Het Boek

Amos 1:1-15

Gods oordeel over de omringende volken

1Amos was een schapenfokker uit het dorp Tekoa. De hele dag bracht hij door in de heuvels, waar hij op zijn schapen paste. 2Op een dag vertelde de Here hem in een visioen enkele van de dingen die met Israël zouden gaan gebeuren. Hij kreeg dat visioen in de tijd dat Uzzia koning van Juda en Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël was, twee jaar voor de aardbeving. Hier volgt zijn verslag van de dingen die hij zag en hoorde.

De Here brult als een getergde leeuw, Hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen.

3De Here zegt: ‘De inwoners van Damascus hebben steeds weer gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet ongestraft laten. Want zij hebben mijn onderdanen in Gilead wreed behandeld, alsof je graan dorst met ijzeren staven. 4Daarom zal Ik het paleis van koning Hazaël in vlammen laten opgaan, zodat het sterke fort van Benhadad wordt vernietigd. 5Ik zal de grendels van de poorten van Damascus verbreken en haar inwoners doden tot aan de vlakte van Aven. De inwoners van Syrië zullen als slaven naar Kir terugkeren.’

6De Here zegt: ‘Gaza heeft steeds weer gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zal niet langer haar verdiende straf ontlopen. Want zij stuurde mijn volk in ballingschap en verkocht mijn onderdanen als slaven in Edom. 7Daarom steek Ik de muren van Gaza in brand en zal Ik haar forten vernietigen. 8Ik zal de inwoners van Asdod doden en Ik zal Ekron en de koning van Askelon vernietigen, alle overgebleven Filistijnen zullen van de aardbodem verdwijnen.’

9De Here zegt: ‘De inwoners van Tyrus hebben voortdurend gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet langer ongestraft laten. Want zij schonden het verdrag met hun bondgenoot, het volk Israël. Zij vielen het aan, veroverden het en leidden het daarna als slaaf naar Edom. 10Daarom zal Ik de muren van Tyrus in brand steken en alle forten en paleizen in vlammen doen opgaan.’

11De Here zegt: ‘Ook Edom heeft voortdurend gezondigd, iets dat Ik niet zal vergeten. Ik zal hem niet langer ongestraft laten. Want hij achtervolgde zijn broeder Israël met het zwaard in de hand, in zijn tomeloze woede kende hij geen medelijden. 12Daarom zal Ik Teman in brand steken, waardoor alle forten van Bosra worden vernietigd.’

13De Here zegt: ‘Steeds weer hebben de inwoners van Ammon gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zullen er niet langer ongestraft afkomen. Want tijdens de strijd in Gilead, die zij voerden om gebiedsuitbreiding te krijgen, begingen zij wrede misdaden, zoals het met het zwaard opensnijden van zwangere vrouwen. 14Daarom zal Ik de muren van Rabba in vuur en vlam zetten, waardoor hun forten en paleizen tot de grond toe zullen afbranden. Er zullen luide oorlogskreten klinken, als een wervelwind in een zware storm. 15Hun koning en andere leiders zullen gezamenlijk in ballingschap gaan.’