2 Mga Hari 22 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 22:1-20

Ang Paghari ni Josia sa Juda

(2 Cro. 34:1-2)

1Nagaedad si Josia ug walo ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 31 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jedida nga anak ni Adaya nga taga-Bozkat. 2Gihimo niya ang maayo atubangan sa Ginoo ug misunod sa gibuhat sa iyang katigulangan nga si David. Gibuhat gayod niya ang husto.

Nakita ang Libro sa Kasugoan sa Templo

(2 Cro. 34:8-28)

3Sa ika-18 nga tuig sa iyang paghari, gipaadto niya sa templo sa Ginoo ang iyang sekretaryo nga si Shafan, nga anak ni Azalia ug apo ni Meshulam. Miingon siya kang Shafan, 4“Adto kang Hilkia nga pangulong pari, ug ipaihap kaniya ang kuwarta nga nakolekta sa mga pari nga nagabantay sa pultahan sa templo gikan sa mga tawo. 5Sultihi siya nga ihatag kini sa mga tawo nga gitugyanan sa pagdumala sa pag-ayo sa templo, aron ilang isuhol sa mga nagaayo sa templo sa Ginoo6sa mga karpentero ug sa mga mason nga nagaayo sa templo ug sa mga paril niini. Ang ubang kuwarta ipapalit ug mga kahoy ug mga bato nga tiniltilan nga kinahanglan sa pagpaayo sa templo. 7Ayaw na sila pangitai ug lista sa mga gasto kay kasaligan sila.”

8Miingon si Hilkia nga pangulong pari kang Shafan nga sekretaryo, “Nakita ko ang Libro sa Kasugoan didto sa templo sa Ginoo.” Gihatag ni Hilkia ang libro kang Shafan ug gibasa niya kini. 9Miadto si Shafan sa hari ug miingon, “Gikuha na sa imong mga opisyal ang kuwarta sa templo ug gihatag ngadto sa mga tawo nga gitugyanan sa pagpaayo sa templo.” 10Unya midugang sila sa pag-ingon, “May gihatag kanako nga libro si Hilkia nga pari.” Ug gibasa niya kini atubangan sa hari.

11Pagkadungog sa hari sa nahisulat sa Libro sa Kasugoan, gigisi niya ang iyang bisti sa kasubo. 12Unya nagmando siya kang Hilkia nga pari, kang Ahikam nga anak ni Shafan, kang Acbor nga anak ni Micaya, kang Shafan nga sekretaryo, ug kang Asaya nga iyang personal nga alagad. Miingon siya, 13“Pangutana kamo sa Ginoo alang kanako ug alang sa katawhan sa Juda mahitungod niining nahisulat sa libro nga nakit-an. Labihan gayod ang kasuko sa Ginoo kanato tungod kay wala tumana sa atong mga katigulangan ang nahisulat niini nga libro nga gipatuman usab kanato.”

14Busa nangadto sila si Hilkia nga pari, Ahikam, Acbor, Shafan, ug Asaya aron sa pagpakigsulti sa usa ka babayeng propeta nga si Hulda. Kini si Hulda asawa ni Shalum nga anak ni Tikva ug apo ni Harhas. Si Shalum mao ang nagaatiman sa mga bisti sa templo. Si Hulda didto magpuyo sa ikaduhang distrito sa Jerusalem.

15-16Miingon si Hulda kanila, “Ingna ninyo ang tawo nga nagpadala kaninyo dinhi kanako nga mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel: ‘Laglagon ko kining lugara ug ang mga lumulupyo niini, sumala sa nahisulat sa libro nga imong gibasa. 17Ipakita ko gayod ang akong kasuko niining lugara, ug dili kini mahupay kay gisalikway ako sa akong katawhan ug nagsimba sila22:17 nagsimba sila: sa Hebreo, nagsunog sila ug insenso, nga usa ka paagi sa pagsimba. sa ubang mga dios. Gipalagot gayod nila ako sa ilang gipanghimo.22:17 sa ilang gipanghimo: o, sa mga dios-dios nga ilang gipanghimo.

18“Apan ingna ninyo ang hari sa Juda nga nagpadala kaninyo sa pagpangutana sa Ginoo, nga mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel: 19Gidungog ko ang imong pag-ampo, kay naghinulsol ka ug nagpaubos sa imong kaugalingon sa akong atubangan sa dihang nadungog mo ang akong gisulti nga tunglohon ug laglagon ko kini nga lugar ug ang mga lumulupyo niini. Gigisi mo pa ang imong bisti ug mihilak sa akong atubangan sa pagpakita sa imong paghinulsol. Busa ako, ang Ginoo, nagaingon nga 20samtang buhi ka pa dili ko ipahamtang ang kalaglagan nga gisaad ko nga modangat niining lugara. Mamatay ka nga malinawon.”

Ug gisultihan nila ang hari sa tubag ni Hulda.