2 Cronica 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 3:1-17

Gisugdan ni Solomon ang Pagpatukod sa Templo

1Unya gisugdan na ni Solomon ang pagpatukod sa templo sa Ginoo didto sa Jerusalem, sa bukid sa Moria, diin nagpakita ang Ginoo sa iyang amahan nga si David. Didto niya kini gipatukod sa giokanan ni Arauna3:1 Arauna: o, Ornan. nga Jebusihanon, ang dapit nga giandam ni David. 2Gisugdan niya kini sa pagpatukod sa ikaduhang adlaw sa ikaduhang bulan, sa ikaupat nga tuig sa iyang paghari.

3Ang pundasyon nga gibutang ni Solomon alang sa templo sa Dios may gitas-on nga 90 ka piye ug gilapdon nga 30 ka piye. 4Ang balkonahe sa atubangan sa templo 30 ka piye ang gitas-on, sama sa gilapdon sa templo. Ang gihabugon niini 30 usab ka piye. Gihaklapan ni Solomon ang sulod niini ug purong bulawan.

5Ang dako nga hawanan sa sulod sa templo iyang gipadingdingan ug kahoy nga sipres ug gihaklapan ug purong bulawan. Gipakulitan usab kinig mga disenyo nga palma ug kadena. 6Gipadekorasyonan usab niya ang templo ug mahalong mga bato ug bulawan nga gikan pa sa Parvaim. 7Gipahaklapan niyag bulawan ang mga sablayan, mga haligi sa pultahan, mga dingding, ug mga pultahan. Unya gipakulitan niyag kerubin ang mga dingding.

8Ang Labing Balaang Dapit may gilapdon nga 30 ka piye ug may gitas-on usab nga 30 ka piye, sama sa gilapdon sa templo. Ang sulod niini gihaklapan ug 21 ka toneladang bulawan. 9Bulawan usab ang mga lansang nga gigamit, ug ang matag usa may gibug-aton nga mga tunga sa kilo. Ang mga dingding sa mga kuwarto sa ibabaw gihaklapan usab ug bulawan.

10Sa sulod sa Labing Balaang Dapit nagpahimo si Solomon ug duha ka kerubin ug gipahaklapan niya kinig bulawan. 11-13Ang matag kerubin may duha ka pako, ug ang kada pako may gitas-on nga pito ug tunga ka piye. Busa ang tibuok nga gitas-on sa nagabukhad nga mga pako sa duha ka kerubin 30 piyes. Nagaabot ang tagsa nila ka pako ug ang pikas midapat sa bongbong. 14Ang kurtina nga gitabil sa Labing Balaang Dapit hinimo gikan sa linen nga kolor ube, asul, ug pula, ug gibordahan kini ug kerubin.

Ang Duha ka Haligi nga Bronsi

(1 Hari 7:15-22)

15Nagpahimo usab si Solomon ug duha ka haligi sa atubangan sa templo nga ang gihabugon sa matag usa 52 ka piye. Sa ibabaw niining mga haligi may ulo-ulo nga pito ug tunga ka piye ang gihabugon. 16Ang matag ulo-ulo gidekorasyonan ug linala nga kadena nga gibitayan ug laing 100 ka buok nga dekorasyon nga pormag prutas nga pomegranata. 17Gipatindog niya ang mga haligi sa atubangan sa templo. Ang haligi dapit sa habagatan ginganlan niyag Jakin, ug ang haligi sa amihan ginganlan niyag Boaz.