2 Cronica 21 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 21:1-20

1Sa dihang namatay si Jehoshafat, gilubong siya sa gilubngan sa iyang mga katigulangan sa Lungsod ni David. Ug si Jehoram nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. 2Ang mga igsoon ni Jehoram mao sila si Azaria, Jehiel, Zacarias, Azariahu, Micael, ug Shefatia. Kini silang tanan mga anak ni Jehoshafat nga hari sa Juda.21:2 Juda: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 4. 3Gipanghatagan sila ni Jehoshafat ug daghang mga regalo nga pilak ug bulawan, mahalon nga mga kabtangan, ug pinarilan nga mga lungsod sa Juda. Apan si Jehoram ang gihatagan sa katungod nga mopuli sa hari kay siya man ang kamagulangan.

Ang Paghari ni Jehoram sa Juda

(2 Hari 8:16-24)

4Sa dihang napalig-on na ni Jehoram ang iyang paghari sa gingharian sa iyang amahan, gipapatay niya ang tanan niyang mga igsoon, apil ang ubang mga opisyal sa Juda. 5Nagaedad si Jehoram ug 32 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa walo ka tuig. 6Gisunod niya ang binuhatan sa mga hari sa Israel, sama sa gihimo sa panimalay ni Ahab, kay ang iyang napangasawa anak man ni Ahab. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. 7Apan tungod sa kasabotan sa Ginoo kang David, wala niya laglaga ang mga kaliwat ni David. Kay misaad siya nga magpadayon sa paghari ang mga kaliwat ni David hangtod sa kahangtoran.21:7 Kay misaad siya nga magpadayon sa paghari: sa literal, Nagsaad ang Ginoo nga hatagan niya si David ug ang iyang mga kaliwat ug suga hangtod sa kahangtoran.

8Sa panahon sa paghari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Juda, ug nagpili sila ug ilang kaugalingong hari. 9Busa miadto si Jehoram ug ang iyang mga opisyal sa Edom uban sa tanan niyang tigkarwahe. Gilibotan siya ug ang mga komander sa iyang mga tigkarwahe sa mga Edomihanon. Apan pagkagabii gisulong nila ang mga Edomihanon. 10Hangtod karon nagarebelde pa gihapon ang Edom sa Juda.

Niadtong panahona, nagrebelde usab ang Libna sa Juda, tungod kay gisalikway ni Jehoram ang Ginoo, ang Dios sa iyang mga katigulangan. 11Nagpatukod usab siyag mga simbahanan sa mga bungtod sa Juda nga maoy hinungdan sa pagsimba sa mga taga-Jerusalem ug taga-Juda sa mga dios-dios.

12Gipadad-an ni Propeta Elias si Jehoram ug sulat nga nagaingon:

“Mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa imong katigulangan nga si David: Wala mo sunda ang pagkinabuhi sa imong amahan nga si Jehoshafat o sa imong lolo nga si Asa nga nahimong hari sa Juda. 13Gisunod mo hinuon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. Giaghat mo ang mga taga-Juda ug mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga dios-dios sama sa gihimo ni Ahab. Gipamatay mo usab ang imong kaugalingong mga igsoon nga mas maayo pa kay kanimo. 14Busa karon silotan ka sa Ginoo apil ang imong katawhan, mga anak, mga asawa, ug ang tanan mong kabtangan. Grabe kaayo nga silot ang ipahamtang niya kaninyo. 15Ikaw mismo mag-antos sa grabe nga sakit sa tiyan hangtod nga manggawas ang imong tinai.”

16Unya giaghat sa Ginoo ang mga Filistihanon ug ang mga Arabo nga nagapuyo duol sa mga taga-Etiopia21:16 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush. sa pagsulong kang Jehoram. 17Gisulong nila ang Juda, ug gipanguha ang mga kabtangan sa palasyo sa hari, apil ang iyang mga asawa ug mga anak. Ang kamanghoran lang niya nga anak nga si Ahazia21:17 Ahazia: o, Jehoahaz. ang wala madala.

18Pagkahuman niadto, gipaantos sa Ginoo si Jehoram sa sakit sa tiyan nga walay pagkaayo. 19Paglabay sa duha ka tuig, nanggawas ang iyang tinai tungod sa sakit, ug namatay siya nga nagaantos sa hilabihan. Wala magdaob ang iyang katawhan sa pagpasidungog kaniya, sama sa ilang gihimo sa iyang mga katigulangan.

20Nagaedad si Jehoram ug 32 ka tuig sa dihang naghari siya. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa walo ka tuig. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Gilubong siya sa Lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari.