2 Cronica 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 19:1-11

1Mibalik si Jehoshafat sa iyang palasyo sa Jerusalem nga luwas. 2Gitagbo siya ni Propeta Jehu nga anak ni Hanani ug giingnan, “Nganong mitabang ka sa daotan ug gimahal mo ang nasilag sa Ginoo? Tungod niini, nasuko ang Ginoo kanimo. 3Apan may maayo nga nakita diha kanimo. Gipangguba mo ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera ug nagtinguha ka sa pagdangop sa Dios.”

Nagpili si Jehoshafat ug mga Maghuhukom

4Didto magpuyo si Jehoshafat sa Jerusalem, apan gilibot niya ang Beersheba, paingon sa kabungtoran sa Efraim, aron sa pag-agni sa katawhan sa pagbalik ngadto sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. 5Nagbutang siyag mga maghuhukom sa matag pinarilan nga lungsod sa Juda. 6Giingnan niya ang maong mga maghuhukom, “Hunahunaa gayod ninyo pag-ayo sa dili pa kamo mohukom kay wala kamo maghukom alang sa tawo kondili alang sa Ginoo. Nagauban siya kaninyo sa inyong paghukom. 7Tahora ninyo ang Ginoo, ug pagmatngon kamo sa inyong paghukom kay dili motugot ang Ginoo nga atong Dios nga tuison ang hustisya. Dili siya gusto nga may pagpabor-pabor ug pagsuborno.”

8Nagbutang usab si Jehoshafat sa Jerusalem ug mga Levita, mga pari, ug mga pangulo sa mga pamilya sa mga Israelinhon isip mga maghuhukom nga mohusay sa mga kaso nga may kalabotan sa kasugoan sa Ginoo ug sa uban pang mga panagbingkil. Ug didto sila magpuyo sa Jerusalem. 9Mao kini ang iyang mando kanila: “Kinahanglan mag-alagad kamo nga may pagtahod sa Ginoo, matinud-anon, ug kinasingkasing. 10Kon may kaso nga dad-on diha kaninyo ang inyong mga katagilungsod nga nagapuyo sa mga lungsod, may kalabotan man kini sa pagpatay o sa uban pang matang sa pagsupak sa mga patakaran, mga sugo, mga tulumanon, ug mga lagda, pahimangnoi ninyo sila nga dili magpakasala sa Ginoo, kay kon dili, mahiagom sila ug kamo sa iyang kasuko. Himoa ninyo kini aron dili kamo makasala. 11Kon adunay mga kaso bahin sa Ginoo nga dili ninyo mahusay, si Amaria nga pangulong pari mao ang mohusay niana. Ug kon adunay kaso bahin sa panggobyerno nga dili ninyo mahusay, si Zebadia nga anak ni Ishmael nga pangulo sa tribo sa Juda mao ang mohusay niana. Ang mga Levita motabang kaninyo aron masiguro nga mapatunhay ang hustisya. Pagpakalig-on kamo sa paghimo sa inyong katungdanan, ug hinaut nga ubanan sa Ginoo ang nagabuhat sa matarong.”