2 Cronica 16 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 16:1-14

Ang Kataposan nga Tuig ni Asa

(1 Hari 15:17-24)

1Sa ika-36 nga tuig sa paghari ni Asa, gisulong ni Baasha nga hari sa Israel ang Juda. Ug gisugdan ni Haring Baasha ang pagpalig-on sa lungsod sa Rama aron walay makagawas o makasulod sa teritoryo ni Asa nga hari sa Juda.

2Gipanguha ni Asa ang mga pilak ug bulawan sa mga bodega sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo, ug gipadala kini kang Ben Hadad nga hari sa Aram16:2 Aram: o, Syria. nga nagpuyo didto sa Damascus. Mao kini ang mensahe ni Asa kang Ben Hadad: 3“Maghimo kitag kasabotan nga magdinapigay kita, sama sa gihimo sa atong mga amahan. Dawata ang gipadala ko kanimo nga pilak ug bulawan, ug undanga ang imong pagpakig-abin kang Baasha nga hari sa Israel aron mobiya na siya sa akong teritoryo.”

4Misugot si Ben Hadad sa gihangyo ni Haring Asa, ug gisugo niya ang mga komander sa iyang mga sundalo nga sulongon ang mga lungsod sa Israel. Nailog nila ang Ijon, Dan, Abel Maim, ug ang tanang mga lungsod sa Naftali diin mahimutang ang mga bodega. 5Sa dihang nabalitaan kini ni Baasha, gipaundang niya ang pagpahimo ug paril sa Rama. 6Unya mimando si Haring Asa sa tanang mga kalalakin-an sa Juda nga panguhaon ang mga bato ug mga troso nga gigamit ni Baasha sa pagpahimog paril sa Rama, ug gigamit niya kini sa pagpahimog paril sa Geba ug sa Mizpa.

7Niadtong higayona, miadto si Hanani nga propeta kang Asa nga hari sa Juda ug miingon kaniya, “Tungod kay misalig ka sa hari sa Aram ug dili sa Ginoo nga imong Dios, nakaikyas gikan kaninyo16:7 nakaikyas gikan kaninyo: o, nawala gikan kaninyo ang kahigayonan nga mapildi. ang mga sundalo sa hari sa Aram. 8Wala ka ba nahinumdom kon unsa ang nahitabo sa mga taga-Etiopia16:8 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush. ug taga-Libya kansang mga sundalo, mga karwahe, ug mga tigkabayo labihan kadaghan? Niadtong higayona misalig ka sa Ginoo, ug gipapildi niya sila kaninyo. 9Kay nagatan-aw ang Ginoo sa tibuok kalibotan aron paglig-on sa mga tawo nga matinud-anon gayod kaniya. Binuang ang imong gihimo! Busa sukad karon kanunay ka nang makiggira.”

10Tungod niini, nasuko pag-ayo si Asa sa propeta, busa gipapriso niya kini. Ug niana usab nga higayon, nagsugod na ang kabangis ni Asa sa uban niya nga mga katawhan.

11Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Asa, gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda ug sa Israel. 12Sa ika-39 nga tuig sa paghari ni Asa, nagaantos siya sa sakit sa tiil. Bisan grabe na ang iyang sakit, wala siya mangayo ug tabang sa Ginoo; didto hinuon siya midangop sa mga mananambal. 13Sa ika-41 nga tuig sa iyang paghari, namatay siya. 14Gilubong siya sa lubnganan nga iyang gipahimo alang sa iyang kaugalingon didto sa Lungsod ni David. Gipahimutang siya sa lubnganan nga puno sa nagkalain-laing mga pahumot, ug naghimo ang mga tawo ug dako nga daob sa pagpasidungog kaniya.