Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 10:1-19

Nagrebelde ang Israel kang Rehoboam

(1 Hari 12:1-20)

1Miadto si Rehoboam sa Shekem, diin nagtigom ang mga Israelinhon sa pagproklamar kaniya nga hari. 2Pagkadungog niini ni Jeroboam nga anak ni Nebat, mibalik siya sa Israel. (Kay niadtong panahona didto siya magpuyo sa Ehipto, diin miikyas siya gikan kang Haring Solomon.) 3Gipatawag sa mga Israelinhon si Jeroboam, ug nangadto sila kang Rehoboam ug miingon, 4“Bug-at ang mga gipatuman sa imong amahan kanamo. Apan kon imo kining pagaan-gaanan, amo kang alagaran.”

5Mitubag si Rehoboam, “Hatagi una ninyo akog tulo ka adlaw sa paghunahuna niini, pagkahuman balik kamo dinhi kanako.” Busa namauli ang mga tawo. 6Nakigkita dayon si Haring Rehoboam sa hamtong nga mga tawo nga nakaalagad sa iyang amahan nga si Solomon sa buhi pa kini. Nangutana si Rehoboam kanila, “Unsa may inyong ikatambag nga itubag ko sa gihangyo niadtong mga tawo?” 7Mitubag sila, “Kon ipakita mo ang imong kaayo kanila, ug ihatag mo kanila ang ilang gihangyo, magpabilin sila sa pag-alagad kanimo.”

8Apan wala tumana ni Rehoboam ang tambag sa mga hamtong. Nakigkita hinuon siya sa mga pamatan-on nga kaedad niya nga nagaalagad kaniya. 9Nangutana siya kanila, “Unsa may inyong ikatambag nga itubag ko sa gihangyo niadtong mga tawo? Mihangyo sila nga pagaan-gaanan ko ang bug-at nga mga gipatuman sa akong amahan kanila.” 10Mitubag ang mga pamatan-on, “Mao kini ang itubag niadtong mga tawo nga mihangyo kanimo: ‘Ang akong kumingking mas dako pa kaysa hawak sa akong amahan. 11Kon bug-at ang gipatuman sa akong amahan kaninyo, dugangan ko pa kana. Kon gikastigo kamo sa akong amahan pinaagi sa latigo, kastigohon ko kamo pinaagi sa latigo nga may talinis nga mga metal.10:11 latigo nga may talinis nga mga metal: sa literal, mga tanga.’ ”

12Paglabay sa tulo ka adlaw, mibalik si Jeroboam ug ang mga tawo kang Haring Rehoboam, sumala sa giingon niini kanila. 13Apan wala tumana ni Rehoboam ang gitambag kaniya sa hamtong nga mga magtatambag. Misinghag hinuon siya ug misulti 14sumala sa gitambag kaniya sa mga pamatan-on. Miingon siya kanila, “Bug-at ang gipatuman sa akong amahan kaninyo, ug dugangan ko pa kini. Kon gikastigo kamo sa akong amahan pinaagi sa latigo, kastigohon ko kamo pinaagi sa latigo nga may talinis nga mga metal.”

15Ug tuod man wala mamati ang hari sa hangyo sa mga tawo, kay pagbuot kadto sa Dios aron matuman ang iyang gisulti kang Jeroboam nga anak ni Nebat pinaagi kang Ahia nga taga-Shilo. 16Sa dihang nakita sa mga Israelinhon nga wala tagda sa hari ang ilang gihangyo, miingon sila sa hari, “Wala kamiy labot kanimo, kaliwat ni David! Bahala ka na sa imong gingharian! Dali mga Israelinhon, mamauli kita!” Busa namauli ang mga Israelinhon. 17Mao kadto nga ang mga Israelinhon lang nga namuyo sa mga lungsod sa Juda mao ang gidumalahan ni Rehoboam.

18Unya gipaadto ni Haring Rehoboam ngadto sa mga Israelinhon si Hadoram,10:18 Hadoram: o, Adoniram. ang tigdumala sa mga tawong gipugos sa pagpatrabaho, aron makig-areglo kanila. Apan gibato siya sa mga Israelinhon hangtod namatay. Pagkadungog niini ni Rehoboam, midali-dali siyag sakay sa iyang karwahe ug miikyas ngadto sa Jerusalem. 19Hangtod karon nagarebelde pa gihapon ang mga Israelinhon sa mga kaliwat ni David.

New International Reader’s Version

2 Chronicles 10:1-19

Israel Refuses to Follow Rehoboam

1Rehoboam went to the city of Shechem. All the Israelites had gone there to make him king. 2Jeroboam heard about it. He was the son of Nebat. Jeroboam was in Egypt at that time. He had gone there for safety. He wanted to get away from King Solomon. But now he returned from Egypt. 3So the people sent for Jeroboam. He and all the people went to Rehoboam. They said to him, 4“Your father put a heavy load on our shoulders. But now make our hard work easier. Make the heavy load on us lighter. Then we’ll serve you.”

5Rehoboam answered, “Come back to me in three days.” So the people went away.

6Then King Rehoboam asked the elders for advice. They had served his father Solomon while he was still living. Rehoboam asked them, “What advice can you give me? How should I answer these people?”

7They replied, “Be kind to them. Please them. Give them what they are asking for. Then they’ll always serve you.”

8But Rehoboam didn’t accept the advice the elders gave him. He asked for advice from the young men who had grown up with him and were now serving him. 9He asked them, “What’s your advice? How should I answer these people? They said to me, ‘Make the load your father put on our shoulders lighter.’ ”

10The young men who had grown up with him gave their answer. They replied, “The people have said to you, ‘Your father put a heavy load on our shoulders. Make it lighter.’ Now tell them, ‘My little finger is stronger than my father’s legs. 11My father put a heavy load on your shoulders. But I’ll make it even heavier. My father beat you with whips. But I’ll beat you with bigger whips.’ ”

12Three days later Jeroboam and all the people returned to Rehoboam. That’s because the king had said, “Come back to me in three days.” 13The king answered them in a mean way. He didn’t accept the advice of the elders. 14Instead, he followed the advice of the young men. He said, “My father put a heavy load on your shoulders. But I’ll make it even heavier. My father beat you with whips. But I’ll beat you with bigger whips.” 15So the king didn’t listen to the people. That’s because God had planned it that way. What the Lord had said through Ahijah came true. Ahijah had spoken the Lord’s message to Jeroboam, the son of Nebat. Ahijah was from Shiloh.

16All the Israelites saw that the king refused to listen to them. So they answered the king. They said,

“We don’t have any share in David’s royal family.

We don’t have any share in Jesse’s son.

People of Israel, let’s go back to our homes.

David’s royal family, take care of your own kingdom!”

So all the Israelites went home. 17But Rehoboam still ruled over the Israelites who were living in the towns of Judah.

18Adoniram was in charge of those who were forced to work hard for King Rehoboam. The king sent him out among the Israelites. But they killed Adoniram by throwing stones at him. Rehoboam was able to get away in his chariot. He escaped to Jerusalem. 19Israel has refused to follow the royal family of David to this day.