Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 2:1-15

Bahin sa Pagsimba

1Una sa tanan, nanghangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanang mga tawo. Dad-a ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. 2Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagpuyo ug gawasnon kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. 3Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong Manluluwas. 4Kay buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. 5Kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kondili ang tawo nga si Cristo Jesus, 6nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos sa tanang mga tawo. Mao kini ang nagapamatuod nga buot luwason sa Dios ang tanan, ug kini gipadayag niya sa panahon nga iyang gitakda. 7Busa gipadala niya ako isip apostol ug magtutudlo sa mga dili Judio aron iwali ang mahitungod sa pagtuo ug kamatuoran. Nagasulti ako kaninyo sa tinuod ug wala ako mamakak.

8Buot ko nga ang mga lalaki mag-ampo nga may hinlo nga hunahuna sa ilang pagbayaw sa ilang mga kamot, nga wala gayoy kasuko o panaglalis.

9Bahin sa mga babaye, buot ko nga magmaligdong sila. Magsul-ob sila ug bisti nga dili law-ay tan-awon, dili sobra sa ilang pagpangarte sa ilang buhok, o sa paggamit sa mga alahas nga bulawan o perlas, o sa pagsul-ob sa mahalon nga mga bisti, 10hinunoa magbuhat sila ug maayo nga maoy angay sa mga babaye nga nagpaila nga sila nagatuo sa Dios. 11Ug kon may magtudlo, kinahanglan ang mga babaye maminaw lang nga may pagpaubos. 12Dili ako motugot nga ang mga babaye motudlo o modumala sa mga lalaki. Kinahanglan maghilom lang sila. 13Kay una nga gibuhat sa Dios si Adan ug sunod lang si Eva. 14Ug dili si Adan ang nalimbongan ni Satanas, kondili ang babaye maoy nalimbongan ug nakalapas sa sugo sa Dios. 15Apan ang mga babaye maluwas pinaagi sa pagpanganak, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkadiosnon, ug sa ilang maayo nga pamatasan.

New Serbian Translation

1. Тимотеју 2:1-15

Упутства за цркву

1Пре свега, молим вас да се прошње, молитве, молбе и захваљивања приносе за све људе; 2за цареве, и за све који су на власти, да проживимо тих и спокојан живот у сваковрсној побожности и честитости. 3Ово је добро и угодно Богу, нашем Спаситељу, 4који хоће да се сви људи спасу, и да упознају истину.

5Јер један је Бог, и један је посредник између Бога и људи – човек Исус Христос. 6Он је дао свој живот као откуп за све људе, што је било посведочено у право време. 7Зато ме је Бог поставио за весника и апостола, као и за учитеља многобожаца у вери и истини. Не лажем, него говорим истину!

8Желим, дакле, да се посвећени људи свуда моле, подижући руке без гнева и расправе.

9Такође, жене нека се узорно облаче, красећи се чедношћу и разборитошћу, а не плетеницама, златом, бисерјем или раскошном одећом. 10Уместо тога, нека чине добра дела, као што приличи женама које исповедају побожност. 11Жене нека се поучавају у тишини и потпуној покорности. 12Такође им не допуштам да поучавају, нити да владају над мужем, него да буду мирне. 13Јер је прво створен Адам, па онда Ева. 14И није Адам тај који је био преварен; Ева је била преварена, те је преступила Божију заповест. 15Ипак, спашће се2,15 Реч коју је апостол Павле употребио овде највероватније значи да ће жена бити сачувана, то јест, да јој рађање деце неће наудити. рађањем деце, ако смерно остану у вери, љубави и посвећењу.