Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 2:1-15

Bahin sa Pagsimba

1Una sa tanan, nanghangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanang mga tawo. Dad-a ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. 2Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagpuyo ug gawasnon kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. 3Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong Manluluwas. 4Kay buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. 5Kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kondili ang tawo nga si Cristo Jesus, 6nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos sa tanang mga tawo. Mao kini ang nagapamatuod nga buot luwason sa Dios ang tanan, ug kini gipadayag niya sa panahon nga iyang gitakda. 7Busa gipadala niya ako isip apostol ug magtutudlo sa mga dili Judio aron iwali ang mahitungod sa pagtuo ug kamatuoran. Nagasulti ako kaninyo sa tinuod ug wala ako mamakak.

8Buot ko nga ang mga lalaki mag-ampo nga may hinlo nga hunahuna sa ilang pagbayaw sa ilang mga kamot, nga wala gayoy kasuko o panaglalis.

9Bahin sa mga babaye, buot ko nga magmaligdong sila. Magsul-ob sila ug bisti nga dili law-ay tan-awon, dili sobra sa ilang pagpangarte sa ilang buhok, o sa paggamit sa mga alahas nga bulawan o perlas, o sa pagsul-ob sa mahalon nga mga bisti, 10hinunoa magbuhat sila ug maayo nga maoy angay sa mga babaye nga nagpaila nga sila nagatuo sa Dios. 11Ug kon may magtudlo, kinahanglan ang mga babaye maminaw lang nga may pagpaubos. 12Dili ako motugot nga ang mga babaye motudlo o modumala sa mga lalaki. Kinahanglan maghilom lang sila. 13Kay una nga gibuhat sa Dios si Adan ug sunod lang si Eva. 14Ug dili si Adan ang nalimbongan ni Satanas, kondili ang babaye maoy nalimbongan ug nakalapas sa sugo sa Dios. 15Apan ang mga babaye maluwas pinaagi sa pagpanganak, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkadiosnon, ug sa ilang maayo nga pamatasan.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太前书 2:1-15

要为他人祷告

1我劝你首先要为所有的人恳求、祷告、代求,为他们感谢上帝。 2也要为所有的君王和掌权者祷告,使我们可以怀着虔诚、端正的心过和平安宁的生活。 3这样做很美好,是蒙我们的救主上帝悦纳的。 4因为祂愿全人类都得救,明白真理。 5上帝只有一位,在上帝和人类之间只有一位中保,就是降世为人的基督耶稣。 6祂舍命作全人类的赎价,这在所定的时候已显明出来。 7为此,我被指派做传道人和使徒,教导外族人认识信仰和真理。我说的是实话,并非谎言。

信徒的操守

8我愿男人举起圣洁的手随处祷告,不发怒,不争辩2:8 争辩”或译“疑惑”。9我愿女人衣着朴素端庄,不靠发型、珠宝金饰或名贵衣服来妆饰自己, 10要有良好的行为,这样才配称为敬畏上帝的妇女。 11妇女应当安安静静地学习,完全顺服。

12我不准女人教导或管辖男人,她们应当保持安静。 13因为先造的是亚当,后造的是夏娃14受骗犯罪的不是亚当,是夏娃15不过,女人如果持守信心和爱心,圣洁自律,就必在生育的事上得救。