1 Cronica 26 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 26:1-32

Ang mga Guwardya sa mga Pultahan sa Templo

1Mao kini ang mga grupo sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo:

Gikan sa pamilya ni Kora, si Meshelemia nga anak ni Kore nga miyembro sa pamilya ni Asaf, 2ug ang pito niya ka mga anak nga lalaki nga sila si Zacarias, ang kamagulangan, si Jediel ang ikaduha, si Zebadia ang ikatulo, si Jatniel ang ikaupat, 3si Elam ang ikalima, si Jehohanan ang ikaunom, ug si Eliehoenai ang ikapito.

4Kauban usab si Obed Edom ug ang walo niya ka anak nga lalaki: si Shemaya ang kamagulangan, si Jehozabad ang ikaduha, si Joa ang ikatulo, si Sacar ang ikaupat, si Netanel ang ikalima, 5si Amiel ang ikaunom, si Isacar ang ikapito, ug si Peulethai ang ikawalo. Gipanalanginan sa Dios si Obed Edom. 6Ang kamagulangan nga anak ni Obed Edom nga si Shemaya may mga anak nga lalaki nga mga pangulo sa ilang mga pamilya tungod kay may mga abilidad sila. 7Sila mao si Otni, Refael, Obed, ug Elzabad. Ang ilang paryente nga si Elihu ug si Semakia may mga abilidad usab.

8Ang mga kaliwat ni Obed Edom, apil ang ilang mga anak ug mga paryente—62 silang tanan. May katakos sila ug abilidad alang sa ilang mga trabaho.

9Ang 18 ka mga anak ug mga paryente ni Meshelemia may mga abilidad usab. 10Si Hosa nga gikan sa pamilya ni Merari may mga anak usab. Gihimo niyang pinakapangulo sa iyang pamilya si Shimri bisan ug dili kini ang kamagulangan niya nga anak. 11Ang sunod kang Shimri mao si Hilkia, ang ikatulo mao si Tebalia, ug ang ikaupat mao si Zacarias. 13 tanan ang mga anak ug mga paryente ni Hosa nga mga guwardya sa mga pultahan sa Templo.

12Gigrupo ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo sumala sa matag pangulo sa ilang pamilya, ug may mga katungdanan sila sa pag-alagad sa templo sa Ginoo, sama sa ilang mga paryente nga mga Levita. 13Nagripa sila—ang mga batan-on ug tigulang—aron mahibaloan kon asa nga pultahan ang guwardyahan sa ilang mga pamilya. 14Ang pultahan dapit sa sidlakan naripa ngadto kang Shelemia,26:14 Shelemia: o, Meshelemia. ug ang pultahan dapit sa amihan naripa ngadto sa iyang anak nga si Zacarias. Kini si Zacarias maalamon nga magtatambag. 15Ang pultahan dapit sa habagatan naripa ngadto kang Obed Edom, ug ang iyang mga anak nga lalaki maoy gitugyanan sa mga bodega. 16Ang pultahan dapit sa kasadpan ug ang pultahan dapit sa dalan nga patungas sa templo26:16 pultahan… patungas sa templo: sa Hebreo, Pultahan nga Shaleket sa ibabaw nga agianan. naripa ngadto kang Shupim ug Hosa.

Puli-puli sila sa pagbantay: 17sa sidlakan unom ka mga guwardya ang nagabantay kada-adlaw, sa amihan upat, sa habagatan upat, ug sa kada bodega tag-duha. 18Sa kasadpan unom ang nagabantay—upat sa dalan nga patungas sa templo ug duha sa hawanan.

19Mao kini sila ang mga grupo sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo nga naggikan sa mga kaliwat ni Kora ug Merari.

Ang mga Tresurero ug ang Uban pang mga Opisyal

20Ang ubang mga Levita26:20 Ang ubang mga Levita: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Ang mga Levita, si Ahia. mao ang gitugyanan sa mga bodega sa templo sa Dios, apil na ang mga bodega sa mga butang nga gihalad ngadto sa Dios.

21Si Ladan kaliwat ni Gershon ug amahan ni Jehieli. Daghan ug mga kaliwat si Ladan nga mga pangulo usab sa ilang kaliwat. 22Ang mga anak ni Jehieli nga si Zetam ug si Joel mao ang gitugyanan sa mga bodega sa templo sa Ginoo.

23Mao kini ang mga opisyal nga naggikan sa mga kaliwat nila ni Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel:

Gikan sa mga kaliwat ni Amram: 24si Shebuel,26:24 Shebuel: o, Shubael. nga kaliwat ni Gershom nga anak ni Moises, mao ang pangulong opisyal sa mga bodega sa templo. 25Ang iyang mga paryente nga mga kaliwat ni Eliezer mao sila si Rehabia, Jeshaya, Joram, Zicri, ug Shelomit.26:25 Shelomit: o, Shelomot. 26Si Shelomit ug ang iyang mga paryente mao ang gitugyanan sa tanang bodega sa mga butang nga gihalad ni Haring David, sa mga pangulo sa mga pamilya, sa mga komander sa linibo ug ginatos nga mga sundalo, ug sa uban pang mga opisyal. 27Gihalad nila ang uban sa mga butang nga nakuha nila gikan sa gira aron gamiton sa templo sa Ginoo. 28Si Shelomit usab ug ang iyang mga paryente ang gitugyanan sa tanang gihalad nila ni Propeta Samuel, ni Saul nga anak ni Kish, ni Abner nga anak ni Ner, ug ni Joab nga anak ni Zeruya. Sila ang gitugyanan sa uban pang mga halad.

29Gikan sa mga kaliwat ni Izhar: si Kenania ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga mga administrador ug mga maghuhukom sa Israel. Wala sila nagatrabaho sa templo.

30Gikan sa mga kaliwat ni Hebron: si Hashabia ug ang 1,700 niya ka mga paryente nga adunay mga abilidad. Gitugyan kanila ang pagdumala sa mga kayutaan sa kasadpang bahin sa Jordan. Sila ang nagaatiman sa tanan nga buluhaton nga may kalabotan sa pag-alagad sa Ginoo ug sa hari nianang lugara. 31Si Jeria ang pangulo sa mga kaliwat ni Hebron sumala sa listahan sa ilang mga pamilya. (Sa ika-40 ka tuig sa paghari ni David, gisusi ang mga listahan, ug nadiskobrehan nga adunay mga kaliwat si Hebron sa Jazer nga sakop sa Gilead, ug kini sila adunay mga abilidad.) 32Si Jeria may 2,700 ka mga paryente nga adunay mga abilidad ug mga pangulo sa mga pamilya. Sila ang gipadumala ni Haring David sa mga kaliwat ni Reuben, Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase. Sila usab ang nagaatiman sa tanan nga buluhaton nga may kalabotan sa pag-alagad sa Dios ug sa hari nianang mga lugara.