1 Cronica 25 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 25:1-31

Ang mga Musikero

1Gigahin ni David ug sa mga komander sa mga sundalo ang mga anak ni Asaf, Heman, ug Jedutun alang sa pagpahayag sa mensahe sa Dios dinuyogan sa mga harpa, lira, ug mga simbal. Mao kini ang lista sa ilang mga ngalan ug sa ilang mga trabaho:

2Gikan sa mga anak ni Asaf: si Zacur, Jose, Netania, ug Asarela. Ubos sila sa pagdumala sa ilang amahan nga si Asaf nga nagapadayag sa mensahe sa Dios ilalom sa mando sa hari.

3Gikan sa mga anak ni Jedutun: si Gedalia, Zeri, Jeshaya, Shimei,25:3 Shimei: Wala kini sa kadaghanan nga kopya sa Hebreo, apan anaa sa usa ka kopya sa Hebreo ug sa pipila ka kopya sa Septuagint. Hashabia, ug Matitia, unom silang tanan. Nagtrabaho usab sila ubos sa pagdumala sa ilang amahan nga si Jedutun. Kini si Jedutun nagapadayag sa mensahe sa Dios uban ang pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo dinuyogan sa harpa.

4Gikan sa mga anak ni Heman: si Bukia, Matania, Uziel, Shubael, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Joshbekasha, Maloti, Hotir, ug Mahaziot. 5Silang tanan mga anak ni Heman, nga propeta sa hari. Gipasidunggan siya sa Dios pinaagi sa paghatag kaniya ug 14 ka mga anak nga lalaki ug tulo ka mga anak nga babaye, sumala sa gisaad sa Dios kaniya.

6Kini silang tanan ubos sa pagdumala sa ilang mga amahan sa ilang pagtukar sa mga simbal, lira, ug mga harpa sa ilang pag-alagad sa balay sa Dios. Si Asaf, Jedutun, ug Heman ubos sa pagmando sa hari. 7Mikabat sila ug 288 apil ang ilang mga paryente, ug hanas kaayo sila nga mga musikero alang sa Ginoo. 8Nagripa sila alang sa tagsa-tagsa nila ka katungdanan—batan-on man o tigulang, magtutudlo man o estudyante.

9Ang unang naripahan sa pamilya ni Asaf mao si Jose ug ang iyang mga anak nga lalaki ug mga paryente;25:9 ug ang iyang… paryente; Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Septuagint. 12 silang tanan.

Ang ikaduha mao si Gedalia ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

10Ang ikatulo mao si Zacur ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

11Ang ikaupat mao si Izri25:11 Izri: o, Zeri. ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

12Ang ikalima mao si Netania ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

13Ang ikaunom mao si Bukia ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

14Ang ikapito mao si Jesarela ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

15Ang ikawalo mao si Jeshaya ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

16Ang ikasiyam mao si Matania ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

17Ang ikanapulo mao si Shimei ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

18Ang ika-11 mao si Azarel25:18 Azarel: o, Uziel. ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

19Ang ika-12 mao si Hashabia ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

20Ang ika-13 mao si Shubael ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

21Ang ika-14 mao si Matitia ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

22Ang ika-15 mao si Jerimot25:22 Jerimot: o, Jeremot. ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

23Ang ika-16 mao si Hanania ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

24Ang ika-17 mao si Joshbekasha ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

25Ang ika-18 mao si Hanani ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

26Ang ika-19 mao si Maloti ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

27Ang ika-20 mao si Eliata ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

28Ang ika-21 mao si Hotir ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

29Ang ika-22 mao si Gidalti25:29 Gidalti: o, Gedalti. ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

30Ang ika-23 mao si Mahaziot ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.

31Ang ika-24 mao si Romamti Ezer ug ang iyang mga anak ug mga paryente; 12 usab sila.