Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 18:1-17

Ang mga Kadaogan ni David

(2 Sam. 8:1-18)

1Sa paglabay sa panahon, napildi ni David ang mga Filistihanon, ug gisakop niya sila. Nailog niya kanila ang Gat ug ang mga lungsod sa palibot niini. 2Napildi usab ni David ang mga Moabihanon, ug gisakop niya sila ug nagbayad silag buhis kaniya. 3Napildi usab ni David si Hadadezer nga hari sa Zoba, didto sa Hamat, sa dihang miadto si Hadadezer sa mga kayutaan duol sa Suba sa Eufrates sa pagsakop niini. 4Nailog nila ni David ang 1,000 niya ka mga karwahe, 7,000 ka mga tigkarwahe, ug 20,000 ka mga sundalo. Gipangpiangan nila ni David ang mga kabayo nga tigguyod sa mga karwahe gawas lang sa 100 nga ilang gibilin aron ilang gamiton. 5Sa dihang miabot ang mga Aramehanon gikan sa Damascus aron sa pagtabang kang Hadadezer, gipamatay nila ni David ang 22,000 kanila. 6Unya nagpabutang si David ug mga kampo sa Damascus, ang dapit sa mga Aramehanon. Ug nahimo niya sila nga mga sakop ug nagbayad silag buhis kaniya. Gipadaog sa Ginoo si David sa iyang mga pagpakiggira bisan asa siya moadto. 7Gikuha ni David ang bulawan nga mga taming sa mga opisyal ni Hadadezer, ug gidala kini sa Jerusalem. 8Gikuha usab niya ang daghang mga bronsi sa Teba ug Cun, ang mga lungsod nga sakop ni Hadadezer. Kini nga mga bronsi gigamit ni Solomon sa pagpahimo sa dakong sudlanan sa tubig nga gitawag ug Dagat, mga haligi, ug mga kagamitan nga bronsi alang sa templo.

9Pagkadungog ni Tou nga hari sa Hamat nga gipildi ni David ang tibuok kasundalohan ni Hadadezer nga hari sa Zoba, 10gipaadto niya ang iyang anak nga si Hadoram kang Haring David aron sa pagpangumusta ug sa pagpasidungog kaniya sa iyang kadaogan batok kang Hadadezer. (Kini si Tou ug si Hadadezer dugay nang managkaaway.) Nagdala si Hadoram ug mga gasa nga hinimo sa bulawan, plata, ug bronsi. 11Gihalad kini ni Haring David sa Ginoo, sama sa iyang gihimo sa mga plata ug bulawan nga iyang nailog gikan sa ubang mga nasod nga iyang gipildi sama sa Edom, Moab, Ammon, Filistia, ug Amalek.

12Si Abishai nga anak ni Zeruya nakapatay ug 18,000 ka mga Edomihanon sa kapatagan nga gitawag ug Asin. 13Unya nagpabutang si David ug mga kampo didto sa Edom, ug nahimo niyang sakop ang tanang mga Edomihanon. Gipadaog sa Ginoo si David bisan asa siya moadto sa pagpakiggira.

Ang mga Opisyal ni David

14Naghari si David sa tibuok Israel, ug gihimo niya ang matarong ug husto alang sa tanan niyang katawhan. 15Ang nangulo sa iyang mga sundalo mao si Joab nga anak ni Zeruya. Ang nagadumala sa mga kasulatan sa gingharian mao si Jehoshafat nga anak ni Ahilud. 16Ang mga pangulong pari mao si Zadok nga anak ni Ahitub ug si Ahimelec18:16 Ahimelec: Mao kini sa ubang mga kopya sa Hebreo, sa Syriac, ug sa Latin Vulgate, apan sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Abimelec. nga anak ni Abiatar. Ang sekretaryo mao si Shavsha.18:16 Shavsha: o, Seraya. 17Ang pangulo sa mga badigard ni David nga mga Keretnon ug mga Peletnon mao si Benaya nga anak ni Jehoyada. Ug ang mga pangulong opisyal ni David mao ang iyang mga anak nga lalaki.