Amplified Bible

Revelation 22

The Perfect Life

1Then the angel showed me a river of the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb (Christ), in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve kinds of fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer exist anything that is cursed [because sin and illness and death are gone]; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve and worship Him [with great awe and joy and loving devotion]; they will [be privileged to] see His face, and His name will be on their foreheads. And there will no longer be night; they have no need for lamplight or sunlight, because the Lord God will illumine them; and they will reign [as kings] forever and ever.

You Are Invited to be Blessed

Then he said to me, “These words are faithful and true.” And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel [as a representative] to show His bond-servants the things that must soon take place.

“And behold, I am coming quickly. [a]Blessed (happy, prosperous, to be admired) is the one who heeds and takes to heart and remembers the words of the prophecy [that is, the predictions, consolations, and warnings] contained in this book (scroll).”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. But he said to me, “Do not do that. I am a fellow servant with you and your brothers the prophets and with those who heed and remember [the truths contained in] the words of this book. Worship God.”

10 And he said to me, “Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time [of their fulfillment] is [b]near. 11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy (vile, impure), still be filthy; and the one who is righteous (just, upright), still be righteous; and the one who is holy, still be holy.”

12 “Behold, I (Jesus) am coming quickly, and My reward is with Me, [c]to give to each one [d]according to the merit of his deeds (earthly works, faithfulness). 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End [the Eternal One].”

14 [e]Blessed (happy, prosperous, to be admired) are those who wash their robes [in the blood of Christ by believing and trusting in Him—the righteous who do His commandments], so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. 15 Outside are the dogs [the godless, the impure, those of low moral character] and the sorcerers [with their intoxicating drugs, and magic arts], and the immoral persons [the perverted, the molesters, and the adulterers], and the murderers, and the idolaters, and everyone who loves and practices lying (deception, cheating).

The Final Invitation

16 “I, Jesus, have sent My angel to testify to you and to give you assurance of these things for the churches. I am the Root (the Source, the Life) and the Offspring of David, the radiant and bright Morning Star.”

17 The [Holy] Spirit and the bride (the church, believers) say, “Come.” And let the one who hears say, “Come.” And let the one who is thirsty come; let the one who wishes take and drink the water of life without cost.

18 I testify and warn everyone who hears the words of the prophecy of this book [its predictions, consolations, and admonitions]: if anyone adds [anything] to them, God will add to him the plagues (afflictions, calamities) which are written in this book; 19 and if anyone takes away from or distorts the words of the book of this prophecy, God will take away [from that one] his share from the tree of life and from the holy city (new Jerusalem), which are written in this book.

20 He who testifies and affirms these things says, “Yes, I am coming quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus (the Christ, the Messiah) be with all [the saints—all believers, those set apart for God]. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:7 This is the sixth of the seven promised blessings. See note 1:3.
  2. Revelation 22:10 While Daniel was instructed to seal his prophecy, John was now told to reveal his (see Dan 12:4).
  3. Revelation 22:12 I.e. the final judgment for the believer will occur when he stands before Christ to have his fidelity and service judged, and the appropriate reward determined.
  4. Revelation 22:12 Lit as his work is.
  5. Revelation 22:14 This is the seventh and last of the promised blessings. See note 1:3.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 22

1Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja

i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta - svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.

Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.

Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.

Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili Sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Anđeo mi reče: 'Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.'

Isus dolazi

'Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!'

Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.

Ali on ponovi: 'Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!'

10 Zatim mi reče: 'Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.

11 Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!'
12     'Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13     Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.

14 Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.

15 A izvan grada ostat će psi - vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16     Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za Crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja.[a] Zvijezda sam Danica.'

17 Duh i zaručnica govore: 'Dođi!' I tko god ovo čuje, neka kaže: 'Dođi!' Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

18 Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.

19 A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.

20 Svjedok svega ovoga kaže: 'Da, uskoro dolazim!'Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

21 Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Footnotes

  1. Otkrivenje 22:16 U grčkome: Ja sam korijen i izdanak Davidov.