Amplified Bible

Revelation 18

Babylon Is Fallen

1After these things I saw another angel coming down from heaven, possessing great authority, and the earth was illuminated with his splendor and radiance. And he shouted with a mighty voice, saying, “Fallen, fallen [certainly to be destroyed] is [a]Babylon the great! She has become a dwelling place for demons, a dungeon haunted by every unclean spirit, and a prison for every unclean and loathsome bird. For all the nations have drunk from the wine of the passion of her [sexual] immorality, and the kings and political leaders of the earth have committed immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth and economic power of her sensuous luxury.”

And I heard another voice from heaven, saying, “Come out of her, my people, so that you will not be a partner in her sins and receive her plagues; for her sins (crimes, transgressions) have piled up as high as heaven, and God has remembered her wickedness and crimes [for judgment]. Repay to her even as she has repaid others, and pay back [to her] double [her torment] in accordance with what she has done; in the cup [of sin and suffering] which she mixed, mix a double portion [of perfect justice] for her. To the degree that she glorified herself and reveled and gloated in her sensuality [living deliciously and luxuriously], to that same degree impose on her torment and anguish, and mourning and grief; for in her heart she boasts, ‘I sit as a queen [on a throne] and I am not a widow, and will never, ever see mourning or experience grief.’ For this reason in a single day her plagues (afflictions, calamities) will come, pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire and completely consumed; for strong and powerful is the Lord God who judges her.

Laments for Babylon

[b]And the kings and political leaders of the earth, who committed immorality and lived luxuriously with her, will weep and beat their chests [in mourning] over her when they see the smoke of her burning, 10 standing a long way off, in fear of her torment, saying, ‘Woe, woe, the great city, the strong city, Babylon! In a single hour your judgment has come.’

11 “And merchants of the earth will weep and grieve over her, because no one buys their cargo (goods, merchandise) anymore— 12 cargoes of gold and silver and precious stones and pearls and fine linen and purple and silk and scarlet; all kinds of citron (scented) wood and every article of ivory and every article of very costly and lavish wood and bronze and iron and marble; 13 and cinnamon and spices and incense and perfume and frankincense and wine and olive oil and fine flour and wheat; of cattle and sheep, and cargoes of horses and chariots and carriages; and of slaves and human lives. 14 The ripe fruits and delicacies of your soul’s desire have gone from you, and all things that were luxurious and extravagant are lost to you, never again to be found. 15 The merchants who handled these articles, who grew wealthy from [their business with] her, will stand a long way off in fear of her torment, weeping and mourning aloud, 16 saying, ‘Woe, woe, for the great city that was robed in fine linen, in purple and scarlet, gilded and adorned with gold, with precious stones, and with pearls; 17 because in one hour all the vast wealth has been laid waste.’ And every ship captain or navigator, and every [c]passenger and sailor, and all who make their living by the sea, stood a long way off, 18 and exclaimed as they watched the smoke of her burning, saying, ‘What could be compared to the great city?’ 19 And they threw dust on their heads and were crying out, weeping and mourning, saying, ‘Woe, woe, for the great city, where all who had ships at sea grew rich from her great wealth, because in one hour she has been laid waste!’ 20 Rejoice over her, O heaven, and you saints (God’s people) and apostles and prophets [who were martyred], because God has executed vengeance for you [through righteous judgment] upon her.”

The Divine Sentence upon Babylon

21 Then a single powerful angel picked up a boulder like a great millstone and flung it into the sea, saying, “With such violence will Babylon the great city be hurled down [by the sudden, spectacular judgment of God], and will never again be found. 22 And the sound of harpists and musicians and flutists and trumpeters will never again be heard in you, and no skilled artisan of any craft will ever again be found in you, and the sound of the millstone [grinding grain] will never again be heard in you [for commerce will no longer flourish, and normal life will cease]. 23 And never again will the light of a lamp shine in you, and never again will the voice of the bridegroom and bride be heard in you; for your merchants were the great and prominent men of the earth, because all the nations were deceived and misled by your sorcery [your magic spells and poisonous charm]. 24 And in Babylon was found the blood of prophets and of saints (God’s people) and of all those who have been slaughtered on the earth.”

Footnotes

  1. Revelation 18:2 Whatever the exact city, Babylon here indicates human civilization arrayed in opposition to God and ready to be judged.
  2. Revelation 18:9 In the following verses, the kings (vv 9, 10), merchants (vv 11-17), and sailors (vv 17b-20) mourn the fall of Babylon, just as the same three groups mourn the fall of wicked Tyre in Ezek 26; 27.
  3. Revelation 18:17 Lit one who sails to a place.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 18

Babylons fall

1Efter allt detta såg jag en ängel som kom ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet.

Han ropade: Det stora Babylon har fallit. Hon har blivit en plats för onda andar, och ett tillhåll för demoner,

för alla länder har berusat sig på hennes lockelser. Jordens härskare har legat med henne, och affärsmän i hela världen har blivit rika på hennes lyx och lösaktiga levnadssätt.

Sedan hörde jag en annan röst, som ropade från himlen: Gå bort från henne, mitt folk, synda inte tillsammans med henne, för då kommer ni också att straffas tillsammans med henne.

Hennes synder når nämligen ända upp till himlen, och Gud har inte glömt bort hennes brott.

Behandla henne som hon har behandlat er, och straffa henne dubbelt för alla hennes onda handlingar. Hon gav er andra en bitter dryck att dricka, ge nu dubbelt så mycket åt henne.

Hon har levt i lyx och överflöd, så låt henne nu få känna plåga och sorg. Hon säger till sig själv: 'Jag sitter som drottning på min tron. Jag är ingen hjälplös änka. Jag kommer inte att uppleva någon sorg.'

Men på en enda dag ska hunger, sorg och död komma över henne, och hon ska brännas upp i eld, för Herren som dömer henne är mäktig.

Och världens ledare, som deltog i hennes omoraliska handlingar och njöt av hennes tjänster, ska jämra sig och klaga när de ser röken som stiger upp från hennes förkolnade rester.

10 De kommer att stå på långt avstånd och ropa: 'Ack, Babylon, den stora staden! I ett enda ögonblick kom domen över dig.'

11 Jordens affärsmän kommer att sörja och gråta, för det finns ingen kvar som kan köpa deras varor

12 av guld och silver och dyrbara stenar, pärlor, finaste linne, siden och scharlakan, olika sorters ädelträ och elfenbensvaror, dyrbara träsniderier, koppar, järn och marmor,

13 kryddor, parfymer och rökelse, olja och vin, olivolja och fint mjöl, vete, boskap, får, hästar, vagnar och slavar, ja, till och med människors liv.

14 'Allt det vackra du längtade efter har gått förlorat

15 Och så ska affärsmännen, som har blivit rika genom att sälja detta till henne, stå där på avstånd och gråta och ropa:

16 'Ack, den stora staden som var så vacker, klädd i finaste purpur och scharlakansrött linne, smyckad med guld och dyrbara stenar och pärlor.

17 I ett enda ögonblick blev all rikedom förstörd!'Och alla skeppsredare och kaptener och styrmän på handelsfartygen och deras besättningar ska stå på långt avstånd,

18 och de ska gråta när de ser röken stiga upp och säga: 'Var i världen fanns det en stad som denna?'

19 Och de ska klaga och klä sig i svart och säga: 'Stackars stad, du som gjorde oss alla rika med dina enorma tillgångar. Nu har allt försvunnit på bara en enda timme...'

20 Men du, himmel, gläd dig över hennes öde! Och ni, Guds barn och profeter och apostlar, gläd er, för äntligen har Gud dömt henne för vad hon gjort mot er.

21 Sedan lyfte en väldig ängel upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och ropade: Babylon, den stora staden, ska kastas bort och försvinna i evighet på samma sätt som jag har kastat bort den här stenen.

22 Aldrig mer kommer ljudet av musik att höras från dig. Harpor, flöjter och trumpeter har tystnat. Inga hantverkare av något slag kommer att finnas där. Och ingen ska längre mala någon säd.

23 Dina nätter ska bli kolsvarta, man kommer inte längre att kunna se en enda lampa i dina fönster. Inte heller kommer glada bröllopsklockor, eller lyckliga röster från brud och brudgum att höras. Dina köpmän var välkända i hela världen, och du lurade alla länder med dina trollkonster.

24 Och du är skyldig till att profeter och helgon blivit dödade, ja, till blodet av alla dem som blivit mördade här på jorden.