Amplified Bible

Psalm 125

The Lord Surrounds His People.

A Song of [a]Ascents.

1Those who trust in and rely on the Lord [with confident expectation]
Are like Mount Zion, which cannot be moved but remains forever.

As the mountains surround Jerusalem,
So the Lord surrounds His people
From this time forth and forever.

For the scepter of wickedness shall not rest on the land of the righteous,
So that the righteous will not reach out their hands to do wrong.


Do good, O Lord, to those who are good
And to those who are upright in their hearts.

But as for those who turn aside to their crooked ways [in unresponsiveness to God],
The Lord will lead them away with those who do evil.
Peace be upon Israel.

Footnotes

  1. Psalm 125:1 See Psalm 120 title note.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 125

Ang Seguridad sang Katawhan sang Dios

1Ang mga nagasalig sa Ginoo pareho sa Bukid sang Zion nga indi matay-og,
kundi nagapabilin sa wala sing katapusan.
Subong nga ang mga bukid sa palibot sang Jerusalem nagaprotektar sa sini nga siyudad,
ang Ginoo nagaprotektar man sa iya katawhan subong kag hasta san-o.
Ang malaot indi gid magpadayon sa pagdumala sa duta nga para sa mga matarong,
kay basi maghimo man sing malain ang mga matarong.
Ginoo, himua ang maayo sa mga tawo nga maayo, nga nagakabuhi sing husto.
Pero siluti kaupod sa mga malaot ang imo katawhan nga nagasunod sa indi husto nga pagginawi.

Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan sang Israel!