Amplified Bible

Matthew 28

Jesus Is Risen!

1Now after the Sabbath, near dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other [a]Mary went to look at the tomb. And a great earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone [from the opening of the tomb], and sat on it. The angel’s appearance was like lightning, and his clothes were as white as snow. The guards shook, paralyzed with fear [at the sight] of him and became like dead men [pale and immobile]. But the angel said to the women, “Do not be afraid; for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for He has risen, just as He said [He would]. Come! See the place where He was lying. Then go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead; and behold, He is going ahead of you into Galilee [as He promised]. There you will see Him; behold, I have told you.”

So the women left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to tell [the good news to] the disciples. And as they went, suddenly, Jesus met them, saying, “Rejoice!” And they went to Him and took hold of His feet [in homage] and worshiped Him [as the Messiah]. 10 Then Jesus said to them, “Do not be afraid; go and tell My brothers to leave for Galilee, and there they will see Me [just as I promised].”

11 While they were on their way, some of the [Roman] guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. 12 And when the chief priests had gathered with the elders and had consulted together [to develop a plan of deception], they gave a sufficient sum of money [as a bribe] to the soldiers, 13 and said, “You say this, ‘His disciples came at night and stole Him while we were sleeping.’ 14 And if the governor (Pilate) hears about it, we will calm him down and keep you out of trouble.” 15 So they took the money [they were paid for lying] and did as they were instructed; and this [fabricated] story was widely spread among the Jews, and is to the present day.

The Great Commission

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 And when they saw Him, they worshiped Him; but some doubted [that it was really He]. 18 Jesus came up and said to them, “All authority (all power of absolute rule) in heaven and on earth has been given to Me. 19 Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually—regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.”

Footnotes

  1. Matthew 28:1 See note 27:61.

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 28

Zmartwychwstanie

1Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Maria z Magdali i druga Maria poszły obejrzeć grobowiec. Nagle gwałtownie zatrzęsła się ziemia. Anioł Pana zstąpił z nieba, odsunął kamień od grobowca i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szata—jak śnieg. Na jego widok strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię jak martwi. Wtedy anioł odezwał się do kobiet:

—Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa, którego ukrzyżowano. Nie ma Go tutaj! Powstał z martwych, jak zapowiedział. Wejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie był złożony! Teraz zaś szybko wracajcie do Jego uczniów i powiedzcie im: „On zmartwychwstał i oczekuje was w Galilei. Tam właśnie was spotka”. To miałem wam przekazać.

Przestraszone, ale pełne radości, kobiety odeszły od grobowca i pobiegły powiedzieć o tym uczniom. Nagle na ich drodze stanął Jezus.

—Witajcie!—powiedział.

One zaś podeszły, padły Mu do nóg i oddały pokłon. 10 Wtedy rzekł do nich:

—Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie moim braciom, aby udali się do Galilei. Tam się zobaczymy.

Raport straży

11 Gdy były jeszcze w drodze, niektórzy strażnicy pilnujący grobowca udali się do miasta i opowiedzieli najwyższym kapłanom o wszystkim, co zaszło. 12 Ci, po naradzie ze starszymi, dali strażnikom sporą łapówkę.

13 —Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, jego uczniowie przyszli i wykradli ciało—powiedzieli. 14 —A gdyby gubernator usłyszał, że spaliście na służbie, obronimy was i uwolnimy od kłopotów.

15 Strażnicy wzięli pieniądze i zrobili tak, jak im powiedziano. W ten sposób ta plotka rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Judei i trwa po dziś dzień.

Wielki nakaz misyjny

16 Natomiast jedenastu uczniów, zgodnie z poleceniem Jezusa, udało się do Galilei, na górę. 17 Gdy Go zobaczyli, oddali Mu pokłon, ale niektórzy z nich wciąż jeszcze wątpili. 18 Jezus zbliżył się do nich i powiedział:

—Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam poleciłem. Ja zaś będę z wami przez wszystkie dni—aż do końca czasów.