Amplified Bible

Matthew 17

The Transfiguration

1Six days later Jesus took with Him Peter and James and John the brother of James, and led them up on a high mountain by themselves. And His appearance changed dramatically in their presence; and His face shone [with heavenly glory, clear and bright] like the sun, and His clothing became as white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Jesus. Then Peter began to speak and said to Jesus, “Lord, it is good and delightful and auspicious that we are here; if You wish, I will put up three [sacred] tents here—one for You, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and [a]a voice from the cloud said, “[b]This is My beloved Son, with whom I am well-pleased and delighted! Listen to Him!” When the disciples heard it, they fell on their faces and were terrified. But Jesus came and touched them and said, “Get up, and do not be afraid.” And when they looked up, they saw no one except Jesus Himself alone.

And as they were going down the mountain, Jesus commanded them, “Do not tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead.” 10 The disciples asked Him, “Then why do the scribes say that Elijah must come first?” 11 He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things; 12 but I say to you that Elijah has come already, and they did not recognize him, but did to him as they wished. The Son of Man is also going to suffer at their hands.” 13 Then the disciples understood that He had spoken to them about John the Baptist.

The Demoniac

14 When they approached the crowd, a man came up to Jesus, kneeling before Him and saying, 15 “Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic (moonstruck) and suffers terribly; for he often falls into the fire and often into the water. 16 And I brought him to Your disciples, and they were not able to heal him.” 17 And Jesus answered, “You unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to Me.” 18 Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed at once.

19 Then the disciples came to Jesus privately and asked, “Why could we not drive it out?” 20 He answered, “Because of your little faith [your lack of trust and confidence in the power of God]; for I assure you and most solemnly say to you, [c]if you have [living] faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and [if it is God’s will] it will move; and nothing will be impossible for you. 21 [d][But this kind of demon does not go out except by prayer and fasting.]”

22 When they were gathering together in Galilee, Jesus said to them, “The Son of Man is going to be betrayed and handed over to men [who are His enemies]; 23 and they will kill Him, and He will be raised [from death to life] on the third day.” And they were deeply grieved and distressed.

The Tribute Money

24 When they arrived in Capernaum, the collectors of the [e]half-shekel [temple tax] went up to Peter and said, “Does not your teacher pay the half-shekel?” 25 Peter answered, “Yes.” And when he came home, Jesus spoke to him first, saying, “What do you think, Simon? From whom do earthly rulers collect duties or taxes, from their sons or from strangers?” 26 When Peter said, “From strangers,” Jesus said to him, “Then the sons are exempt [from taxation]. 27 However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook, and take the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find a shekel. Take it and give it to them [to pay the temple tax] for you and Me.”

Footnotes

 1. Matthew 17:5 See note 3:17.
 2. Matthew 17:5 The Father’s words were a reminder that Jesus is unique, not to be equated with Moses and Elijah. He alone is the Son. The focus is on Him.
 3. Matthew 17:20 Jesus used this moment to emphasize to the disciples that a person’s confident, abiding faith combined with God’s power can produce absolutely amazing results, if the request is in harmony with God’s will. God is fully capable of doing that which man regards as impossible (Mark 14:36; James 4:3).
 4. Matthew 17:21 Early mss do not contain this verse.
 5. Matthew 17:24 Equivalent to two denarii or two days’ wages.

En Levende Bok

Matteus 17

Jesus blir forandret på fjellet

1Seks dager seinere tok Jesus med seg Peter, Jakob og broren hans Johannes, til toppen av et høyt fjell. Der kunne de være for seg selv. Utseende hans forandret seg mens de så på, ansiktet lyste som solen, og klærne ble blendende hvite. De fikk se Moses og Elia stå og snakke med Jesus.[a] Da sa Peter til Jesus: ”Herre, dette er et fantastisk sted å være på. Om du vil, kan jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.”

Akkurat i det han sa dette, ble de omsluttet av en lysende sky, og en stemme fra skyen sa: ”Dette er min elskede Sønn, han er min glede. Lytt til ham!”

Da disiplene hørte stemmen, ble de fryktelig redde og kastet seg med ansiktet ned mot jorden. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem. ”Reis dere opp”, sa han, ”og vær ikke redde!” Da de så opp, var det ingen andre der enn Jesus.

På vei ned fra fjellet sa Jesus strengt til dem: ”Ikke fortell til noen om det dere har sett, før jeg, Menneskesønnen[b], har stått opp fra de døde.”

10 Da spurte disiplene han: ”Hvorfor påstår de skriftlærde[c] at Elia må vende tilbake før Messias, den lovede kongen, kommer?”

11 Jesus svarte: ”De skriftlærde har rett. Elia må først komme og sette alt i rette skikk. 12 Faktum er at han allerede har kommet, men ingen kjente ham igjen, og de behandlet ham dårlig. På samme måten skal de også la meg, Menneskesønnen, få lide.” 13 Da forsto disiplene at han snakket om døperen Johannes.

Jesus helbreder en gutt som er besatt av en ond Ånd

14 Da de hadde kommet ned fra fjellet og møtte folket igjen, kom det fram en mann og falt på kne for Jesus og sa: 15 ”Herre, ha medfølelse med sønnen min! Han får grusomme krampeanfall og lider mye. Han faller ofte i ilden eller i vannet. 16 Jeg tok ham med til disiplene dine, men de kunne ikke helbrede ham.”

17 ”Dere er håpløse mennesker som ikke vil tro!” utbrøt Jesus. ”Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Ta gutten hit til meg.” 18 Jesus snakket strengt til den onde ånden, og den forlot gutten. Fra det øyeblikket var han frisk.

19 Da Jesus og disiplene var alene igjen, spurte de Jesus: ”Hvorfor kunne ikke vi drive ut den onde ånden?”

20 ”Fordi dere har så liten tro”, svarte Jesus. ”Jeg forsikrer dere, om troen deres bare var så stor som et sennepsfrø, ville dere kunne si til dette fjellet: ’Flytt deg dit bort’, og det ville gjøre det. Ikke noe ville være umulig for dere.”[d]

Jesus forutsier for andre gangen at han skal dø

22 Da de igjen var samlet i Galilea, sa Jesus til dem: ”Jeg, Menneskesønnen[e], skal bli forrådt og utlevert til menneskene, 23 og de kommer til å drepe meg. Men på den tredje[f] dagen skal jeg stå opp fra de døde igjen.” Da ble disiplene fulle av sorg og sterkt bedrøvet.

Peter og mynten i munnen på fisken

24 Da de hadde vendt tilbake til Kapernaum, kom noen funksjonærer som krevde inn tempelskatten, bort til Peter og spurte: ”Betaler ikke mesteren deres tempelskatt?”

25 Peter svarte: ”Jo, visst gjør han det.”

Så gikk han inn i huset for å snakke med Jesus om dette. Men før han fikk en sjanse til å si noe, spurte Jesus ham: ”Hva tror du, Simon[g]? Krever kongene på jorden toll og skatt av sitt eget folk eller av de fremmed folkene som de har erobret?”[h]

26 ”Av fremmed folk naturligvis”, svarte Peter.

”Da slipper altså den som er medborger å betale skatt”, sa Jesus.[i] 27 ”Men vi skal ikke gi dem noe å anklage oss for. Gå derfor ned til stranden og kast ut en fiskekrok og åpne munnen på den første fisken du får. Da kommer du til å finne en sølvmynt som rekker til skatt for oss begge to. Ta den og betal til funksjonærene.”[j]

Footnotes

 1. 17:3 Moses og Elia representerte loven og profetene, to av delene i Det gamle testamente, Bibelens første del, som forutsier at Jesus skulle dø for syndene våre.
 2. 17:9 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 3. 17:10 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 4. 17:20 En del håndskrifter har med et ekstra vers: 21 Men den slags Ånd kan ikke bli drevet ut om dere ikke ber og faster. Se Markus sin fortelling om Jesus 9:29.
 5. 17:22 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 6. 17:23 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dagen som noe skjer som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen.
 7. 17:25 Peter sitt navn var fra begynnelsen Simon, men Jesus ga han navnet Peter, som betyr ”fjellet”.
 8. 17:25 Kongene eller regentene på denne tiden forlangte først skatt fra folket i de okkuperte landene, ikke fra de som var innbyggere i sitt eget land.
 9. 17:26 Jesus bruker bildet av en konge og hans landsmenn, for å vise at disiplene tilhører Guds folk, mens de jødene som nekter å tro på ham, ikke gjør det. Se 21:43.
 10. 17:27 I Gennesaretsjøen finnes en fiskeart, Cichlidae, som beskytter sine unger ved å la dem svømme inn i sin egen munn. Hunnfisken samler iblant også opp ting som ligger på sjøbunnen.