Amplified Bible

Hosea 5

The People’s Apostasy Rebuked

1Hear this and pay close attention, O priests!
Give heed, O house of Israel!
Listen, O house of the king!
For the [pronounced] judgment pertains to you and is meant for you to hear,
Because you have been a snare at Mizpah
And a net spread out over Tabor (military strongholds on either side of the Jordan River).

The revolters have gone deep into depravity,
But I [the Lord God] will chastise them all.

I know Ephraim, and Israel is not hidden from Me;
For now, O Ephraim, you have played the prostitute and have worshiped idols;
Israel has defiled itself.

Their [immoral] practices will not permit them
To return to their God,
For the spirit of prostitution is within them
And they do not know the Lord [they do not recognize, appreciate, heed or cherish Him].

But the pride and self-reliance of Israel testifies against him.
Therefore Israel, and [especially] [a]Ephraim, stumble and fall in their wickedness and guilt;
[b]Judah also has stumbled with them.

They will go with their flocks and with their herds
To seek the Lord [diligently searching for Him], but they will not find Him;
He has withdrawn from them [refusing to hear the prayers of the unrepentant].

They have dealt treacherously against the Lord,
For they have borne illegitimate (pagan) children.
Now the [c]New Moon will devour them along with their land [bringing judgment and captivity].


Blow the horn in Gibeah,
The trumpet in Ramah [the lofty hills on Benjamin’s northern border].
Sound the alarm at Beth-aven:
“Behind you and coming after you [is the enemy], O Benjamin [be on guard]!”

Ephraim will become a desolation in the day of rebuke;
Among the tribes of Israel I declare what is certain.
10 
The princes of Judah are like those who [d]move a boundary marker;
I will pour out My wrath on them like [an unrestrained flood of] water.
11 
Ephraim is oppressed; he is broken and crushed by [divine] judgment,
Because he was determined to follow man’s command [e](vanities, filth, secular precepts).
12 
Therefore I am like a moth to Ephraim
And like dry rot to the house of Judah [in My judgment against them].
13 
When Ephraim saw his sickness,
And Judah his wound,
Then Ephraim went to Assyria [instead of the Lord]
And sent to [Assyria’s] great King Jareb [for help].
But he cannot heal you
Nor will he cure you of your wound [received in judgment].
14 
For I will be like a lion to Ephraim
And like a young lion to the house of Judah.
I, even I, will tear to pieces and go on [tearing];
I will carry off [the prey] and there will be no one to rescue them.
15 
I will go away and return to My place [on high]
Until they acknowledge their offense and bear their guilt and seek My face;
In their distress they will earnestly seek Me, saying,

Footnotes

  1. Hosea 5:5 Ephraim was the most dominant of the ten tribes in the Kingdom of Israel, and this and other economic factors led to Ephraim becoming a synonym for the entire Northern Kingdom.
  2. Hosea 5:5 The Southern Kingdom or Kingdom of Judah consisted primarily of the tribes of Judah and Benjamin. After the united kingdom divided, Judah continued to be ruled by the kings of the Davidic line. Jerusalem was the capital city of Judah.
  3. Hosea 5:7 Instead of a celebration, judgment would occur at the time of the New Moon Festival; 2:11.
  4. Hosea 5:10 I.e. like an official changing the laws of what is right and what is wrong by changing the legal standards.
  5. Hosea 5:11 “Vanities” is the rendering of The Septuagint (Greek translation of the Old Testament); “filth,” the rendering of the DSS.

Nya Levande Bibeln

Hosea 5

Herrens dom över Israel

1Lyssna, alla ni präster och ledare i Israel! Hör upp, ni medlemmar av den kungliga familjen: Domen gäller er! Ni har vilselett mitt folk med avgudar vid Mispa och Tabor

och fångat dem i en snara. Men glöm inte att jag kommer att gå till rätta med er för vad ni gjort!

Jag har sett era onda gärningar: Israel, du har lämnat mig som en prostituerad kvinna som överger sin man. Du har verkligen svikit mig!

Dina handlingar leder dig inte tillbaka till Gud igen, för en ande av otrohet är djupt rotad i dig, och du vill inte kännas vid Herren.

Israels stolthet vittnar mot henne. Hon kommer att digna under sin skuldbörda, och Juda ska falla tillsammans med henne.

När de till slut kommer med sina hjordar och herdar för att frambära offer till Gud kommer det att vara för sent - de ska inte finna honom. Han har dragit sig bort ifrån dem, och de är lämnade åt sitt öde.

De har nämligen fläckat Herrens ära genom att föda barn som inte är hans. Plötsligt ska både de och all deras rikedom försvinna.

Slå larm! Varna med trumpetstötar i Gibea, Rama och Bet-Aven! Bäva du Benjamins land!

Lyssna Israel: När straffets dag kommer ska ditt land jämnas med marken!

10 Ledarna i Juda är bedragare. Därför ska min vrede drabba dem som en flodvåg,

11 och Israel ska krossas som straff för sitt avguderi. Jag har blivit som ett infekterat sår för Israel, och

12 jag ska bryta ner Judas kraft som benröta försvagar benen i kroppen.

13 När Israel och Juda ser hur sjuka de är ska Israel vända sig till den mäktige kungen i Assyrien, men han ska inte kunna ge dem någon hjälp.

14 Jag ska slita sönder Israel och Juda som ett lejon sitt byte. Jag ska föra dem långt bort, bortom varje hopp om räddning.

15 Jag ska överge dem och återvända hem tills de inser sin skuld och söker upp mig igen för att få hjälp. Jag vet att så snart det blir besvärligheter, kommer de att söka upp mig.