Amplified Bible

Hosea 11

God is the Loving Father of His People

1When Israel was a child [a young nation], I loved him,
And I called My son out of Egypt.

The more they [the prophets] called them [to repentance and obedience],
The more they went away from them;
They kept sacrificing to the Baals
And burning incense to the carved images.

Yet it is I who taught Ephraim to walk,
Taking them in My arms [nurturing the young nation];
But they did not know that I healed them.

I led them gently with cords of a man, with bonds of love [guiding them],
And I was to them as one who lifts up and eases the yoke [of the law] over their jaws;
And I bent down to them and fed them.


They will not return to the land of Egypt,
But Assyria will be their king [bringing them into captivity]
Because they refused to return to Me.

The sword will whirl against and fall on their cities,
And will demolish the bars of their gates and fortifications
And will consume them because of their counsels.

My people are bent on turning from Me;
Though the prophets call them to the One on high,
None at all exalts Him.


How can I give you up, O Ephraim?
How can I surrender you, O Israel?
How can I make you like Admah?
How can I treat you like [a]Zeboiim?
My heart recoils within Me;
All My compassions are kindled together [for My nation of Israel].

I will not execute the fierceness of My anger;
I will not return to Ephraim to destroy him again.
For I am God and not man, the Holy One in your midst [who will not revoke My covenant],
And I will not come in wrath or enter the city [in judgment].
10 
They will walk after the Lord [in obedience and worship],
Who will roar like a lion;
He will roar [summoning them]
And His sons will come trembling from the west.
11 
They will come trembling and hurriedly like birds from Egypt
And like doves from the land of Assyria;
And I will settle them in their houses [in the land of their inheritance], declares the Lord.

12 
Ephraim surrounds Me with lies
And the house of Israel with deceit;
Judah is also unruly against God,
Even against the faithful Holy One.

Footnotes

  1. Hosea 11:8 The cities totally destroyed with Sodom.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 11

Dragostea lui Dumnezeu pentru Israel

1„Când Israel era doar un copil, îl iubeam
    şi l-am chemat pe fiul Meu din Egipt.
Cu cât îi chemam[a] mai mult,
    cu atât se îndepărtau de Mine[b];
jertfeau baalilor[c]
    şi ardeau tămâie idolilor.
Eu am fost Cel Ce l-am învăţat pe Efraim să meargă,
    luându-l de mâini[d],
dar el nu şi-a dat seama
    că Eu am fost Cel Ce l-am vindecat.
I-am tras cu funii omeneşti,
    cu legături de dragoste.
Am fost pentru ei ca cei care ridică jugul de pe umeri[e]
    şi M-am aplecat spre ei ca să-i hrănesc.

Dar oare nu se vor întoarce în ţara Egiptului
    şi nu va fi asirianul împăratul lor,
        pentru că au refuzat să se pocăiască?
Sabia se va dezlănţui în cetăţile lor,
    le va distruge zăvoarele porţilor
        şi-i va devora din pricina planurilor lor rele.[f]
Dar poporul Meu este pornit să-Mi întoarcă spatele.
    De aceea, chiar dacă Îl vor striga pe Cel Preaînalt,
        El nu-i va înălţa nicidecum.

Totuşi cum să te dau, Efraime?
    Cum să te predau, Israele?
Cum aş putea să-ţi fac ca Admei?
    Sau să mă port cu tine ca şi cu Ţeboimul?
Mi se zbate inima în Mine
    şi toată fiinţa-Mi freamătă de compasiune.
Nu voi lucra după mânia Mea cea aprigă,
    nu mă voi întoarce să-l distrug pe Efraim,
căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om,
    sunt Cel Sfânt din mijlocul tău
        şi nu voi veni cu mânie[g].
10 Ei vor merge după Domnul,
    Care va rage ca un leu.
Când El va rage,
    fiii Lui vor veni tremurând din apus.
11 Vor veni tremurând
    ca păsările din Egipt
        şi ca porumbeii din Asiria,
iar Eu îi voi aşeza în casele lor,
    zice Domnul.

Păcatul poporului

12 Efraim însă M-a înconjurat cu minciuni,
    iar Casa lui Israel – cu înşelăciuni.
Cât despre Iuda, el încă rătăceşte faţă de[h] Dumnezeu,
    faţă de Cel Sfânt şi Credincios[i].“

Footnotes

  1. Osea 11:2 Câteva mss LXX; TM: îi chemau, probabil cu referire la profeţi
  2. Osea 11:2 LXX; TM: de ei
  3. Osea 11:2 Vezi nota de la 2:13
  4. Osea 11:3 TM; LXX, Siriacă, VUL: luându-l în braţe
  5. Osea 11:4 Sau: ca cei ce-şi îmbrăţişează (sau: sărută) copiii (lit.: ca cei ce-şi ridică copiii până la obraji)
  6. Osea 11:6 Sau: lor, / îi va nimici pe falşii lor profeţi, / îi va devora din pricina sfaturilor lor.
  7. Osea 11:9 Sau: împotriva nici unei cetăţi.
  8. Osea 11:12 Sau: el este încă răzvrătit împotriva lui ...
  9. Osea 11:12 Sau: Iuda, el încă umblă cu Dumnezeu, / cu Cel Sfânt şi Credincios (sau: Care este credincios; sau: fiindu-I credincios)