Amplified Bible

Ezra 5

Temple Work Resumed

1Now when the prophets, Haggai the prophet and Zechariah, the son (grandson) of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, whose Spirit was over them, then Zerubbabel the son of Shealtiel [heir to the throne of Judah] and Jeshua the son of Jozadak arose and began to rebuild the house of God in Jerusalem; and the prophets of God [Haggai and Zechariah] were with them, supporting and encouraging them.

At that time Tattenai, the governor of the province [a]on the west side of the [Euphrates] River, and Shethar-bozenai and their colleagues came to them and said, “Who [b]issued you a decree and authorized you to rebuild this temple and to restore this wall (shrine)?” Then, accordingly, we told them the names of the men who were reconstructing this building. But the eye of their God was on the elders of the Jews, so they [Tattenai and the others] did not stop them until a report could come before Darius, and then an answer was returned by letter concerning it.

Adversaries Write to Darius

This is a copy of the letter that Tattenai, governor of the province west of the [Euphrates] River, and Shethar-bozenai and his associates, the officials who were west of the River, sent to Darius the king. They sent a report to him in which it was written: “To Darius the king, all peace. Let it be known to the king that we have gone to the province of Judah, to the house of the great God. It is being built with huge stones, with beams laid in the walls; and this work goes on with diligence and care and is succeeding in their hands. Then we asked those elders, ‘Who issued you a decree to rebuild this temple and to finish this structure?’ 10 We also asked them their names so that we might notify you, and so that we might record the names of the men [c]in charge. 11 They replied, ‘We are servants of the God of heaven and earth, and are rebuilding the temple which was erected many years ago, which a [d]great king of Israel built and finished. 12 But because our fathers provoked the God of heaven to wrath, He handed them over to Nebuchadnezzar king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this temple and exiled the people to Babylon. 13 But in the first year of Cyrus king of Babylon, [the same] King Cyrus issued a decree to rebuild this house of God. 14 Also the gold and silver utensils of the house of God which Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem and had brought into the temple of Babylon, King Cyrus took from the temple of Babylon and had them given to a man whose name was Sheshbazzar, whom he had appointed governor. 15 And Cyrus said to him, “Take these utensils, go and deposit them in the temple in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its site.” 16 Then that Sheshbazzar came and laid the foundations of the house of God in Jerusalem; and from then until now it has been under construction and is not yet completed.’ 17 So now, if it pleases the king, let a search be conducted in the king’s treasure house [in the royal archives] there in Babylon to see if it is true that a decree was issued by King Cyrus to rebuild this house of God at Jerusalem; and let the king send us his decision concerning this matter.”

Footnotes

  1. Ezra 5:3 Lit beyond and so throughout.
  2. Ezra 5:3 Seventeen or eighteen years had passed since Cyrus issued his decree.
  3. Ezra 5:10 Lit at their head.
  4. Ezra 5:11 Solomon began the temple in 966 b.c. The work was completed in about seven years (1 Kin 6:1, 38).

Nya Levande Bibeln

Esra 5

Man börjar bygga igen

1-2 Men profeterna Haggai och Sakarja, Iddos son, fanns i Jerusalem och Juda vid denna tid. De bar fram budskap från Israels Gud till Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, och uppmuntrade dem att börja bygga igen. Styrkta av profeternas budskap upptog man arbetet.

Men landshövdingen över länderna väster om Eufrat, en man som hette Tattenai, och Setar-Bosenai och anhängare till dessa båda, kom snart till Jerusalem och frågade: Vem gav er tillstånd att bygga upp templet igen och göra murarna färdiga?

De bad också om namnen på alla dem som arbetade med templet.

Men Herren vakade över situationen och lät oss fortsätta att bygga, medan kung Darejaves fick en rapport om saken för att kunna fatta sitt beslut.

Fienden underrättar kung Darejaves

Det brev som landshövding Tattenai, Setar-Bosenai och de andra makthavarna sände till kung Darejaves hade denna lydelse:

Till kung Darejaves!

Vi vill informera om att vi varit på platsen där den store Gudens tempel byggs i Juda. Det byggs upp med enorma stenblock och med timmer som läggs in i väggarna, och arbetet utförs med stor skicklighet och framgång.

Vi har frågat ledarna vem som har gett tillstånd till projektet.

10 Vi har också bett om namnen på dem som arbetar för att kunna meddela dig dem.

11 De svarade: 'Vi är tjänare till himlens och jordens Gud, och vi bygger åter upp det tempel som restes här för många hundra år sedan av en stor kung i Israel.

12 Men när det var färdigt drog våra förfäder ner Guds vrede över sig, så att han övergav dem och lät kung Nebukadnessar förstöra templet och föra bort folket i fångenskap till Babylon.'

13 Men de hävdar att kung Kores i Babylon gett en befallning under sitt första regeringsår om att templet skulle återuppbyggas.

14 De påstår också att kung Kores gav tillbaka guld- och silverskålarna, som Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem till sitt eget tempel i Babylon. Dessa föremål ska ha lämnats i förvar åt en man som hette Sesbassar, tillsatt av kung Kores som landshövding i Juda.

15 Kung Kores bad honom att ta med sig skålarna till Jerusalem och att se till att Guds tempel byggdes upp där på sin tidigare plats.

16 Därför kom Sesbassar och lade grunden till Jerusalems tempel, och folket har arbetat på det ända sedan dess, även om det ännu inte står klart.

17 Vi ber, att du genomsöker det kungliga arkivet i Babylon, för att se om kung Kores verkligen har utfärdat en sådan befallning, och sedan meddelar oss vad du anser om saken.