Amplified Bible

Ezra 4

Adversaries Hinder the Work

1Now when [the Samaritans] the adversaries of Judah and Benjamin heard that the exiles from the captivity were building a temple to the Lord God of Israel, they came to Zerubbabel [who was now governor] and to the heads of the fathers’ households and said to them, “Let us build with you, for we seek your God [and worship] just as you do; and we have sacrificed to Him since the days of Esarhaddon king of Assyria, who brought us up here.” But Zerubbabel and Jeshua and the rest of the heads of fathers’ households of Israel said to them, “You have nothing in common with us in building a house to our God; but we ourselves will together build to the Lord God of Israel, just as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us.”

Then [the Samaritans and others of] the people of the land [a]discouraged the people of Judah, and frightened them [to deter them] from building, and hired advisers [to work] against them to frustrate their plans during the entire time that Cyrus king of Persia reigned, [and this lasted] even until the reign of Darius king of Persia.

Now in the reign of [b]Ahasuerus (Xerxes), in the beginning of his reign, the Samaritans wrote [to him] an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem [who had returned from exile].

Later, in the days of [King] Artaxerxes, Bishlam, Mithredath, Tabeel and the rest of their associates wrote to Artaxerxes king of Persia; and the text of the letter was written in Aramaic and translated from Aramaic.

The Letter to King Artaxerxes

Rehum the [Persian] commander [of the Samaritans] and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king as follows— then wrote Rehum the [Persian] commander, Shimshai the scribe, and the rest of their associates, the judges, the lesser governors, the officials, the secretaries, the men of Erech, the Babylonians, the men of Susa, that is, the Elamites, 10 and the rest of the nations whom the great and noble [c]Osnappar deported and settled in the city of Samaria, and in the rest of the region [d]west of the [Euphrates] River. Now 11 this is a copy of the letter which they sent to him:

“To King Artaxerxes from your servants, the men in the region west of the [Euphrates] River; and now: 12 Let it be known to the king that the Jews who came up from you have come to us at Jerusalem. They are rebuilding this rebellious and evil city and are finishing its walls and repairing the foundations. 13 Now let it be known to the king, that if that city is rebuilt and the walls are finished, then they will not pay tax, custom, or toll, and the revenue of the kings will be diminished. 14 Now because we are in the service of the palace, and it is not proper for us to witness the king’s dishonor, for that reason we have sent word and informed the king, 15 in order that a search may be made in the record books of your fathers. And you will discover in the record books and learn that this is a rebellious city, damaging to kings and provinces, and that in the past they have incited rebellion within it. That is why that city was laid waste (destroyed). 16 We are informing the king that if that city is rebuilt and its walls finished, it will mean that you will have no possession in the province west of the [Euphrates] River.”

The King Replies and Work Stops

17 Then the king sent an answer to Rehum the [Persian] commander, to Shimshai the scribe, and to the rest of their colleagues who live in Samaria and in the rest of the provinces west of the River: “Peace (Greetings). And now, 18 The document which you sent to us has been translated and read before me. 19 I have issued a command and a search has been made, and it has been discovered that this city [Jerusalem] in earlier times has revolted against the kings, and that rebellion and sedition have been perpetrated in it. 20 There have also been mighty kings over Jerusalem who have ruled over all the provinces west of the [Euphrates] River, and tax, custom, and toll were paid to them. 21 So, now issue a decree to make these men stop [work], so that this city is not rebuilt until a [new] command is issued by me. 22 Beware of being negligent in carrying out this matter. Why should damage increase to the detriment of the kings?”

23 Then as soon as the copy of King Artaxerxes’ document was read before Rehum and Shimshai the scribe, and their colleagues, they went up hurriedly to Jerusalem to the Jews, and made them stop [work] by force of arms.

24 Then the [e]work on the house of God in Jerusalem stopped. It was suspended until the second year of the reign of Darius king of Persia.

Footnotes

  1. Ezra 4:4 Lit weakened the hands of.
  2. Ezra 4:6 See Esth 1:1.
  3. Ezra 4:10 I.e. probably Ashurbanipal.
  4. Ezra 4:10 Lit beyond and so throughout.
  5. Ezra 4:24 The long digression in Ezra 4:6-23 describes later opposition to Jewish efforts to restore the walls and rebuild the city during the reigns of Xerxes (486-465 b.c.) and Artaxerxes I (465-424 b.c). Here in Ezra 4:24 Ezra reverts back to the time of Darius I (522-486 b.c) and the rebuilding of the temple, which ceased because of the discouragement described in Ezra 4:4, 5, resumed again (Ezra 5:2), and was completed in the sixth year of the reign of Darius I (Ezra 6:15).

Het Boek

Ezra 4

Het verzet tegen de Israëlieten

1De plaatselijke bevolking, die vijandig stond tegenover de stammen van Juda en Benjamin, hoorde van de terugkeer van de Israëlieten uit hun ballingschap en van de herbouw van de tempel van de Here, de God van Israël. Daarom benaderden zij Zerubbabel en de andere leiders. ‘Laat ons helpen,’ stelden zij voor, ‘want wij aanbidden uw God ook. Wij hebben aan Hem geofferd sinds koning Esarhaddon van Assyrië ons hier heeft gebracht.’ ‘Nee,’ antwoordden Zerubbabel, Jesua en de andere leiders. ‘U kunt hieraan niet meedoen. De tempel van de Here, de God van Israël, mag alleen door Israëlieten worden gebouwd. Zo heeft koning Kores van Perzië het bepaald.’ 4,5 Toen probeerde de plaatselijke bevolking de Israëlieten te ontmoedigen en bang te maken door mensen te sturen die leugens over hen aan koning Kores vertelden met de bedoeling de bouw te verhinderen. Dit ging zo door tijdens Koresʼ regering en duurde tot de eerste regeringsjaren van koning Darius.

Daarna, aan het begin van de regering van koning Ahasveros, diende de plaatselijke bevolking een schriftelijke aanklacht in tegen de Israëlieten in Juda en Jeruzalem. Zij deden hetzelfde tijdens de regering van Arthahsasta. Bislam, Mithredath, Tabeël en hun collegaʼs stuurden Arthahsasta de volgende brief. Hij was opgesteld in het Aramees en er was een vertaling bij. Gouverneur Rehum en zijn secretaris Simsai schreven Arthahsasta het volgende over de herbouw van Jeruzalem.

‘Van: gouverneur Rehum, secretaris Simsai, onze collegaʼs, de rechters, andere ambtenaren uit het gebied ten westen van de rivier de Eufraat, de Perzen, de Babyloniërs, de burgers van Uruk en Susan in Elam 10 en andere volken die door de grote en hooggeëerde Asnappar zijn weggevoerd uit eigen land en naar Jeruzalem, Samaria en de andere gebieden ten westen van de Eufraat werden gebracht.

11 Aan: koning Arthahsasta.

12 Majesteit, zoals u weet zijn de Judeeërs uit Babel naar Jeruzalem teruggekeerd. Op dit moment zijn zij bezig met de herbouw van deze vanouds oproerige en opstandige stad. De stadsmuren naderen hun voltooiing en de fundamenten van de tempel zijn gelegd. 13 Wij willen graag dat u weet dat wanneer deze stad is herbouwd en de muren zijn voltooid, de Judeeërs zullen weigeren u belasting of tol te betalen. Dit zou zeer in uw nadeel zijn. 14 Aangezien wij bij u in dienst zijn en niet graag zien dat u wordt beledigd of benadeeld, schrijven wij u. 15 Wij stellen u voor dat u de oude archieven er eens op naslaat. Dan zult u ontdekken dat deze stad sinds mensenheugenis bekend staat om haar opstandigheid. U zult lezen dat zij verschillende koningen en gebieden schade heeft toegebracht, dat is ook de reden, waarom zij destijds werd verwoest. 16 Wij vrezen dat, wanneer deze stad is herbouwd en de muren zijn voltooid, u het hele gebied ten westen van de Eufraat zult verliezen.’

17 De koning reageerde hierop met de volgende brief: ‘Aan: gouverneur Rehum, secretaris Simsai en hun overige collegaʼs die in Samaria en het gebied ten westen van de Eufraat wonen.

18 Mijne heren, de brief die u mij hebt gezonden, is mij duidelijk voorgelezen. 19 Ik heb bevolen een onderzoek in te stellen naar het verleden van Jeruzalem. Uit de archieven is inderdaad gebleken dat deze stad vanouds in opstand kwam tegen haar koningen en een broeinest was van oproer en verzet. 20 Ik ontdekte bovendien dat daar machtige koningen hebben geregeerd. Zij heersten over het hele gebied ten westen van de Eufraat. En zij ontvingen allerlei vormen van belasting en tol. 21 Daarom beveel ik dat die mensen hun arbeid aan de herbouw van Jeruzalem tot nader order moeten staken. 22 Laat deze zaak vooral niet op zijn beloop, anders gaat het rijk veel schade lijden.’ 23 Een afschrift van deze brief van koning Arthahsasta werd voorgelezen aan Rehum, zijn secretaris Simsai en hun collegaʼs. Zij haastten zich onmiddellijk naar Jeruzalem en dwongen de Judeeërs met geweld de bouw te staken. 24 Het werk aan de tempel in Jeruzalem bleef stilliggen tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië.