Amplified Bible

Exodus 13

Consecration of the Firstborn

1The Lord spoke to Moses, saying, “Sanctify to Me [that is, set apart for My purpose] every firstborn, the first offspring of every womb among the children of Israel, both of man and of animal; it is Mine.”

Moses said to the people, “Remember [solemnly observe and commemorate] this day on which you came out of Egypt, out of the house of bondage and slavery; for by a strong and powerful hand the Lord brought you out of this place. And nothing leavened shall be eaten. On this day in the month Abib, you are about to go onward. And it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Hivite, and the Jebusite, which He swore to your fathers to give you, a land [of abundance] [a]flowing with milk and honey, that you shall keep and observe this rite (service) in this month. For seven days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a feast to the Lord. Unleavened bread shall be eaten throughout the seven days; no leavened bread shall be seen with you, nor shall there be leaven within the borders of your territory. You shall explain this to your son on that day, saying, ‘It is because of what the Lord did for me when I came out of Egypt.’ It shall serve as a sign to you on your hand (arm), and as a reminder on your forehead, so that the instruction (law) of the Lord may be in your mouth; for with a strong and powerful hand the Lord brought you out of Egypt. 10 Therefore, you shall keep this ordinance at this time from year to year.

11 “Now it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanite, as He swore to you and your fathers, and gives it to you, 12 you shall set apart and dedicate to the Lord all that first opens the womb. All the firstborn males of your livestock shall be the Lord’s. 13 Every firstborn of a [b]donkey you shall redeem by [substituting] a lamb [as a sacrifice for it], but if you do not [wish to] redeem it, then you shall break its neck; and every firstborn among your sons you shall redeem [that is, “buy back” from God with a suitable sacrifice]. 14 And it shall be when your son asks you in time to come, saying, ‘What does this mean?’ you shall say to him, ‘With a strong and powerful hand the Lord brought us out of Egypt, from the house of bondage and slavery. 15 For it happened, when Pharaoh stubbornly refused to let us go, that the Lord struck every firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of animal. Therefore, I sacrifice to the Lord all the males, the first [to be born] of every womb, but every firstborn of my sons I redeem.’ 16 So it shall serve as a sign and a reminder on your [left] hand (arm) and as [c]frontlets between your eyes, for by a strong and powerful hand the Lord brought us out of Egypt.”

God Leads the People

17 So it happened, when Pharaoh let the people go, God did not lead them by way of the land of the Philistines, even though it was nearer; for God said, “The people might change their minds when they see war [that is, that there will be war], and return to Egypt.” 18 But God led the people around by the way of the wilderness toward the [d]Red Sea; the sons of Israel went up in battle array (orderly ranks, marching formation) out of the land of Egypt. 19 Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had solemnly ordered (placed under an oath) the Israelites, saying, “God will assuredly take care of you, and you must carry my bones away from here with you.” 20 They journeyed from Succoth [in Goshen] and camped at Etham on the edge of the wilderness. 21 The [presence of the] Lord was going before them by day in a pillar (column) of cloud to lead them along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so that they could travel by day and by night. 22 He did not withdraw the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night, from going before the people.

Footnotes

  1. Exodus 13:5 This phrase referred to the abundant fertility of the land of Canaan. Milk (typically that of goats and sheep) was associated with abundance; “honey” referred mainly to syrups made from dates or grapes and was the epitome of sweetness. Bees’ honey was very rare and was considered the choicest of foods.
  2. Exodus 13:13 For most Israelites, the donkey would eventually be important for their livelihoods as a work-animal, so God foresaw the need and allowed this exception. Those who had no need for an additional donkey were not required to redeem it, but were to kill it in recognition of God’s right to the firstborn. On the other hand, redemption was of course the only option for a firstborn son. God thereby honors His own right to the firstborn, but at the same time forbids human sacrifice.
  3. Exodus 13:16 Heb totaphoth, later renamed tefillin (“attachment”) but often called phylacteries (Gr “safeguards”) these came to be small cube-shaped leather pouches which contained tiny parchments of Ex 13:1-16 and Deut 6:4-9; 11:13-21. They were strapped to the forehead and the left forearm of Jewish men (or the right forearm, if a man was left-handed) in obedience to the commands in this verse and Deut 6:8. Phylacteries and the parchments contained in them were very artistically made, and are still worn today by observant Jews during morning services.
  4. Exodus 13:18 Lit Sea of Reeds. See note 10:19.

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 13

Sărbătoarea Azimelor şi răscumpărarea întâilor născuţi

1Domnul i-a zis lui Moise: „Să-Mi pui deoparte orice întâi născut de-al israeliţilor, care este băiat; primul rod al pântecelui, atât dintre oameni, cât şi dintre animale, este al Meu.“

Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, în care aţi ieşit din Egipt, din casa sclaviei, pentru că Domnul v-a scos de acolo cu mâna Sa puternică; să nu se mănânce pâine dospită. Astăzi ieşiţi, în luna Abib[a]. Când Domnul vă va duce în ţara canaaniţilor, a hitiţilor, a amoriţilor, a hiviţilor şi a iebusiţilor, ţară pe care El a jurat părinţilor voştri că v-o va da – o ţară în care curge lapte şi miere – să ţineţi această sărbătoare în luna aceasta. Şapte zile să mâncaţi azime, iar în a şaptea zi să ţineţi o sărbătoare în cinstea Domnului. Timp de şapte zile să mâncaţi azime; să nu se găsească la voi pâine dospită şi nici un fel de aluat să nu fie văzut pe teritoriul vostru. Fiecare să spună copilului său în ziua aceea: «Aceasta este o aducere-aminte a ceea ce a făcut Domnul pentru mine când am ieşit din Egipt.» Să fie pentru voi ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere-aminte pe frunte[b], pentru ca Legea Domnului să fie pe buzele voastre; căci, cu mâna Lui puternică, v-a scos Domnul din Egipt. 10 Să ţineţi această poruncă la vremea ei, în fiecare an. 11 Când Domnul vă va duce în ţara canaaniţilor, aşa cum a jurat părinţilor voştri, şi are să v-o dea vouă, 12 să puneţi deoparte pentru Domnul pe toţi aceia care vor fi primul rod al pântecelui. Toţi întâii născuţi dintre vitele voastre să fie ai Domnului şi anume fiecare mascul. 13 Dar orice întâi născut al măgăriţei să-l răscumpăraţi cu o oaie[c]; dacă nu-l răscumpăraţi, să-i frângeţi gâtul[d]. De asemenea, să răscumpăraţi pe fiecare întâi născut dintre copiii voştri. 14 Când copiii voştri vă vor întreba: «Ce înseamnă aceasta?», să le răspundeţi: «Domnul, cu mâna Lui puternică, ne-a scos din Egipt, din casa sclaviei. 15 Când Faraon s-a încăpăţânat să nu ne lase să plecăm, Domnul le-a luat viaţa tuturor întâilor născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul născut al omului până la întâiul născut al animalelor. De aceea jertfim Domnului primul rod al pântecelui fiecărui animal şi răscumpărăm pe întâii născuţi dintre copiii noştri. 16 Faptul că Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui puternică, este pentru noi ca un semn pe mână şi ca un semn pe frunte.»“

Trecerea Mării Roşii

17 Când Faraon a lăsat poporul să plece, Dumnezeu nu i-a condus prin ţara filistenilor, deşi era mai aproape, pentru că Dumnezeu a zis: „S-ar putea ca poporul să se răzgândească şi să se întoarcă în Egipt, dacă va trebui să poarte război.“ 18 Astfel, Dumnezeu a condus poporul, punându-l să ocolească pe drumul spre pustie, către Marea Roşie[e]. Israeliţii au ieşit din ţara Egiptului pregătiţi pentru război. 19 Moise a luat cu el oasele lui Iosif care-i pusese pe israeliţi să jure: „Când Dumnezeu va veni în ajutorul vostru, să luaţi oasele mele de aici.“[f] 20 Ei au ieşit spre Sucot şi şi-au aşezat tabăra la Etam, la marginea pustiei. 21 Ca să-i conducă pe drum, Domnul a mers înaintea lor într-un stâlp de nor ziua şi într-un stâlp de foc noaptea, ca să le dea lumină, astfel că puteau călători atât ziua, cât şi noaptea. 22 Nici stâlpul de nor din timpul zilei, nici stâlpul de foc din timpul nopţii nu se depărta dinaintea poporului.

Footnotes

  1. Exodul 13:4 Luna spicelor (martie-aprilie) prima lună în calendarul canaanit; aceeaşi cu luna babiloniană Nisan
  2. Exodul 13:9 Lit.: între ochii tăi
  3. Exodul 13:13 Probabil din raţiuni practice, deoarece măgarul era un animal valoros pentru om
  4. Exodul 13:13 Pentru a nu se lăsa impresia că este sacrificat
  5. Exodul 13:18 Vezi nota de la 10:19
  6. Exodul 13:19 Vezi Gen. 50:25