Amplified Bible

Amos 2

Judgment on Moab

1Thus says the Lord,
“For three transgressions of [a]Moab and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he burned the bones of the king of Edom [Esau’s descendant] into lime [and used it to plaster a Moabite house].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Moab
And it shall devour the strongholds of Kerioth;
And Moab shall die amid tumult and uproar,
With war cries and shouts of alarm and the sound of the trumpet.

“I will also cut off and destroy the ruler from its midst
And slay all the princes with him,” says the Lord.

Judgment on Judah


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Judah and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have rejected the law of the Lord [the sum of God’s instruction to His people]
And have not kept His commandments;
But their lies [and their idols], after which their fathers walked,
Caused them to go astray.

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction by the Babylonians] upon Judah
And it will devour the strongholds of Jerusalem.”

Judgment on Israel


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Israel and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they sell the righteous and innocent for silver
And the needy for the price of a pair of sandals.

“These who pant after (long to see) the dust of the earth on the head of the helpless [as sign of their grief and distress]
Also turn aside the way of the humble;
And a man and his father will go to the same [b]girl
So that My holy name is profaned.

“They stretch out beside every [pagan] altar on clothes taken in pledge [to secure a loan, disregarding God’s command],
And in the house of their God [in contempt of Him] they frivolously drink the wine [which has been] taken from those who have been fined.


“Yet it was I [not the false gods] who destroyed the Amorite before them,
Though his height was like the height of the cedars,
And he was as strong as the oaks;
I even destroyed his fruit above and his root below.
10 
“Also it was I who brought you up out of the land of Egypt,
And I led you forty years through the wilderness
That you might possess the land of the Amorite.
11 
“Then I raised up some of your sons to be prophets [who gave you My revelation],
And some of your young men to be Nazirites (dedicated ones).
Is this not true, O you children of Israel?” says the Lord.
12 
“But you gave the Nazirites wine to drink [despite their vows]
And commanded the prophets, saying, ‘You shall not prophesy!’
13 
“Behold, I am weighted down beneath you
As a cart that is weighted down when it is full of sheaves.
14 
“Flight will be lost to the swift [so they will be unable to escape],
And the strong shall not strengthen nor maintain his power,
Nor shall the mighty man save his own life.
15 
“He who handles the bow will not stand his ground,
The one who is swift of foot will not escape,
Nor will he who rides the horse save his life [from the invading army].
16 
“Even the bravest among the warriors shall flee naked on that day,” says the Lord.

Footnotes

  1. Amos 2:1 Descendants of Moab, the son born to Lot and his elder daughter (Gen 19:30-38).
  2. Amos 2:7 Possibly a temple prostitute.

Bibelen på hverdagsdansk

Amos 2

1Herren siger:

„Moab har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De hånede Edoms afdøde konge
    ved at brænde hans knogler til kalk.
Derfor sætter jeg ild til Moab
    nedbrænder Kerijots fæstningsværker.
Moab vil gå til i kampens hede,
    vædderhorn og krigshyl viser dets fald.
Jeg tilintetgør landets konge
    og gør det af med alle dets ledere.”
Gud har talt!

Dom over Juda

Herren siger:

„Juda har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De har forkastet mine bud
    og gjort oprør mod mine befalinger.
De blev ført vild af de falske guder,
    som deres forfædre besluttede at følge.
Derfor sætter jeg ild til Juda,
    nedbrænder Jerusalems fæstningsværker.”

Dom over Israel

Herren siger:

„Israel har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sælger de fattige som slaver,
    når de ikke kan betale deres gæld.
De træder de svage ned i skidtet
    og skubber de sagtmodige væk.
Far og søn krænker mit hellige navn
    ved at gå ind til den samme luder,
de lægger sig ved afgudsalteret
    på kapper, de har taget i pant.
I afgudstemplerne svælger de i vin,
    de har købt for penge, de har taget i bøder.
Har I glemt, at jeg udryddede amoritterne foran jer?
    De var høje som cedre og stærke som ege.
Jeg rev bladene af dem
    og skar rødderne over.
10 Var det ikke mig, som førte jer ud af Egypten
    og holdt jer i live de 40 år i ørkenen?
Var det ikke mig, der hjalp jer,
    så I kunne indtage amoritternes land?
11 Jeg lod nogle af jeres sønner vokse op som profeter
    og andre blev indviet som naziræere.
Er det ikke rigtigt, mit folk, Israel?
12 Men I lokkede naziræerne til at drikke vin,
    og I forbød profeterne at profetere.
13 Derfor vil jeg knuse jer,
    som en vogn læsset med neg knuser, hvad den kører over.
14 Den hurtige når ikke at undslippe,
    den stærke har ikke gavn af sine kræfter.
Krigeren kan ikke redde sit liv,
15     bueskytten kan ikke holde stand.
De hurtigste løbere er for langsomme,
    rytterne når ikke at slippe væk.
16 Selv de modigste smider den dag deres våben
    og flygter i håb om at redde livet.”
Gud har talt!