Amplified Bible

1 Thessalonians 3

Encouragement of Timothy’s Visit

1Therefore, when we could no longer endure our separation [from you], we thought it best to be left behind, alone at Athens, and so we sent Timothy, our brother and God’s servant in [spreading] the good news of Christ, to strengthen and encourage you [exhorting, comforting, and establishing you] in regard to your faith, so that no one would be unsettled by these difficulties [to which I have referred]. For you know that we have been destined for this [as something unavoidable in our position]. For even when we were with you, we warned you plainly in advance that we were going to experience persecution; and so, as you know, it has come to pass. For this reason, when I could no longer endure the suspense, I sent someone to find out about your faith [how you were holding up under pressure], for fear that somehow the tempter had tempted you and our work [among you] would prove to be ineffective.

But now that Timothy has come back to us from [his visit with] you, and has brought us good news of your [steadfast] faith and [the warmth of your] love, and [reported] that you always think kindly of us and treasure your memories of us, longing to see us just as we long to see you, for this reason, brothers and sisters, during all our distress and suffering we have been comforted and greatly encouraged about you because of your faith [your unwavering trust in God—placing yourselves completely in His loving hands]; because now we really live [in spite of everything], if you stand firm in the Lord. For what [adequate] thanks can we offer to God for you in return for all the joy and delight we have before our God on your account? 10 We continue to pray night and day most earnestly that we may see you face to face, and may complete whatever may be imperfect and lacking in your faith.

11 Now may our God and Father Himself, and Jesus our Lord guide our steps to you [by removing the obstacles that stand in our way]. 12 And may the Lord cause you to increase and excel and overflow in love for one another, and for all people, just as we also do for you; 13 so that He may strengthen and establish your hearts without blame in holiness in the sight of our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His [a]saints (God’s people).

Footnotes

  1. 1 Thessalonians 3:13 All born-again believers (saints) have been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made holy and set apart for God’s purpose.

Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 3

1 Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte,

rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere,

aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu.

To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo.

Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás satan predsa len nezviedol a či všetka naša práca nevyšla nazmar.

Radosť a povzbudenie

Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo viere ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my.

Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou, že ste verní Pánovi.

Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v Pánovi.

Ako sa Bohu môžeme odvďačiť za všetku tú radosť, akú máme z vás?

10 Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme vás mohli znovu vidieť a povzbudiť vás, aby ste ďalej napredovali vo viere.

11 Kiež nám Boh, náš Otec, a Ježiš Kristus, náš Pán, umožní cestu k vám.

12 A nech dá, aby rástla vaša vzájomná láska i láska k ostatným, ako aj my vás milujeme.

13 Tak sa z vás stanú silné, bezúhonné, sväté Božie deti, ktoré obstoja pred Bohom, naším Otcom, až sa náš Pán Ježiš Kristus vráti so všetkými, ktorí mu patria.