Amplified Bible

1 Samuel 29

The Philistines Mistrust David

1Now the Philistines gathered all their forces at Aphek, while Israel camped by the spring in Jezreel. As the Philistine lords (governors) were proceeding on [marching] by hundreds and by thousands, and David and his men were proceeding on in the rear with Achish [the king of Gath], the Philistine commanders [having noticed David] said, “What are these Hebrews doing here?” Achish said to the Philistine commanders, “Is this not David, the servant of Saul king of Israel, who has been with me these days and years, and I have found no fault in him from the day he deserted to me to this day?” But the Philistine commanders were angry with Achish and they said to him, “Make this man return, so that he may go back to his place where you have assigned him, and do not let him go down to battle with us, or in the battle he may [turn and] become our adversary. For how could David reconcile himself to his lord [Saul]? Would it not be with the heads of these [Philistine] men? Is this not David, of whom they used to sing in dances,

‘Saul killed his thousands,
And David his ten thousands’?”

Then Achish called David and said to him, “As the Lord lives, you have been upright (righteous), and your [a]behavior in the army is pleasing in my sight. For from the day you came to me to this day I have found no evil in you. Nevertheless, [b]the [Philistine] lords do not approve of you. So return now and go in peace [to your place], so that you do not displease the Philistine lords.” David said to Achish, “But what have I done? What have you found in your servant from the day when I [first] came before you to this day, that I may not go and fight against the enemies of my lord the king?” Achish answered David, “I know that you are blameless in my sight, like an angel of God; nevertheless the commanders of the Philistines have said, ‘He must not go up with us to the battle.’ 10 So now, get up early in the morning with your master’s servants who have come with you, and as soon as you are up in the morning and have light, leave.” 11 So David and his men got up early to leave in the morning, to return to the land of the Philistines. But the Philistines went up to Jezreel [to fight against Israel].

Footnotes

  1. 1 Samuel 29:6 Lit going out and your coming in.
  2. 1 Samuel 29:6 Lit in the eyes of the lords you are not good.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 29

Pregătirea filistenilor pentru război

1Filistenii şi-au adunat toate trupele la Afek, în timp ce israeliţii şi-au aşezat tabăra în apropiere de izvorul care se află în Izreel. Domnitorii filistenilor mărşăluiau cu sutele şi miile lor, iar David cu oamenii lui mărşăluiau în urmă, cu Achiş. Conducătorii filistenilor însă au zis:

– Ce caută evreii aceştia aici?

Achiş le-a răspuns:

– Acesta este David, slujitorul lui Saul, regele lui Israel. El este la mine de mai bine de un an şi, de când a venit la mine şi până astăzi, nu am găsit în el nici un lucru de care să-l învinuiesc.

Dar conducătorii filistenilor s-au mâniat pe el şi i-au zis:

– Trimite-l pe omul acesta înapoi, ca să se întoarcă la locul în care l-ai aşezat, ca nu cumva să ne devină duşman în timpul luptei. Căci, cum ar putea el să se facă din nou plăcut stăpânului său? Oare nu cu capetele oamenilor noştri? Nu este acesta David, despre care cântau dansând:

„Saul a ucis miile lui,
    iar David zecile lui de mii?“

Achiş l-a chemat pe David şi i-a zis:

– Viu este Domnul că ai fost drept şi îmi place să te văd slujindu-mi în oştire. Nu am găsit în tine nimic rău din ziua venirii tale la mine şi până astăzi. Însă nu eşti pe placul domnitorilor. Întoarce-te acum şi mergi în pace, pentru ca să nu faci ceva care să nu placă domnitorilor filistenilor.

Însă David i-a răspuns lui Achiş:

– Dar, ce am făcut? Ce rău ai găsit la slujitorul tău, începând din ziua în care am intrat în slujba ta şi până astăzi, de nu pot să merg să lupt împotriva duşmanilor stăpânului meu, regele?

Achiş i-a răspuns:

– Ştiu că în ochii mei eşti atât de plăcut ca un înger al lui Dumnezeu; totuşi conducătorii filistenilor au zis: „Să nu vină cu noi în luptă!“ 10 Deci, mâine dimineaţă să te trezeşti devreme, împreună cu slujitorii stăpânului tău, care au venit cu tine şi să plecaţi de îndată ce se luminează.

11 David şi oamenii lui s-au trezit devreme ca să plece de dimineaţă şi să se întoarcă în ţara filistenilor, iar filistenii s-au dus la Izreel.