Amplified Bible

1 Kings 6

The Building of the Temple

1[a]Now it came about in the four hundred and eightieth year after the Israelites came out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month of Ziv (April-May) which is the second month, that he began to build the Lord’s house (temple). The length of the house which King Solomon built for the Lord was [b]sixty cubits (90 ft.), its width twenty (30 ft.), and its height thirty cubits (45 ft.). The porch in front of the main room of the house (temple) was twenty cubits long, corresponding to the width of the house, and its depth in front of the house was ten cubits. He also made framed (artistic) window openings for the house. Against the wall of the house he built [c]extensions around the walls of the house, around both the main room (Holy Place) and the [d]Holy of Holies; and he made side chambers all around. The lowest story was five cubits wide, the middle was six cubits wide, and the third was seven cubits wide; for he made offsets (niches) in the walls all around on the outside of the house so that the supporting beams would not be inserted into the walls of the house.

While it was being built, the house was built of stone prepared and finished (precut) at the quarry, and no hammer, axe, or iron tool of any kind was heard in the house while it was under construction.

The entrance to the lowest side chamber was on the right [or south] side of the house; and they would go up winding stairs to the middle [level], and from the middle to the third. So Solomon built the house (temple) and finished it, and roofed the house with beams and boards of cedar. 10 Then he built the extensions [of rooms] against the entire house, each [story] five cubits high; and they were attached to the house with timbers of cedar.

11 Now the word of the Lord came to Solomon, saying, 12 Concerning this house which you are building, if you will walk in My statutes and execute My precepts and keep all My commandments by walking in them, then I will carry out My word (promises) with you which I made to David your father. 13 I will dwell among the sons (descendants) of Israel, and will not abandon My people Israel.”

14 So Solomon built the house (temple) and finished it. 15 He built the walls of the interior of the house [that is, the Holy Place and the Holy of Holies] with boards of cedar, from the floor of the house to the rafters of the ceiling. He overlaid the interior with wood, and he overlaid the floor of the house with boards of cypress. 16 He built twenty cubits on the rear of the house with boards of cedar from the floor to the ceiling; he built its interior as the [inner] sanctuary, the Holy of Holies. 17 The [rest of the] house, that is, the temple in front of the Holy of Holies, was forty cubits long. 18 The cedar on the house within had wood carvings in the shape of gourds and open flowers. Everything was cedar; no stone was visible. 19 Then he prepared the Holy of Holies within the house in order to put the ark of the covenant of the Lord there. 20 The Holy of Holies was twenty cubits in length, twenty cubits in width, and twenty cubits in height (a cube), and he overlaid it with pure gold. He also overlaid the cedar altar [with gold]. 21 Solomon overlaid the interior of the house with pure gold, and he drew [e]chains of gold across the front of the Holy of Holies (inner sanctuary), and he overlaid it with gold. 22 Then he overlaid the entire house with gold, until the whole house was finished. He also overlaid the entire [incense] altar which was by the Holy of Holies with gold.

23 Within the Holy of Holies he made two [f]cherubim (sculptured figures) of olive wood, each ten cubits high. 24 [g]One wing of the cherub was five cubits long, and the other wing was also five cubits long; it was ten cubits from the tip of one wing to the tip of the other. 25 The [wingspan of the] other cherub was also ten cubits. The measurements and cut (shape) of the two cherubim were the same; 26 the height of the one cherub was ten cubits, as was the other. 27 He put the cherubim [above the ark] inside the innermost room of the house, and their wings were spread out so that the wing of the one touched one wall, and the wing of the other cherub was touching the other wall; and their inner wings were touching [h]each other in the middle of the house. 28 Solomon also overlaid the cherubim with gold.

29 He carved all the walls of the house all around with carved engravings of cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers, [both] the inner and the outer sanctuaries. 30 He overlaid the floor of the house with gold, [both] the inner and outer sanctuaries.

31 For the entrance of the Holy of Holies he made two [folding] doors of olive wood, the lintel (header above the door) and five-sided doorposts (frames). 32 So he made two doors of olive wood, and he carved on them carvings of cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers; and overlaid them with gold; and he hammered out overlays of gold on the cherubim and palm decorations.

33 Also he made for the entrance of the [outer] sanctuary (the Holy Place) four-sided doorposts (frames) of olive wood 34 and two doors of cypress wood; the two leaves of the one door turned on pivots and were folding, and the two leaves of the other door also turned on pivots. 35 He carved cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers on the doors, and overlaid them with gold evenly applied on the carved work. 36 He built the inner courtyard with three rows of cut stone and a row of cedar beams.

37 In the fourth year [of King Solomon’s reign] the foundation of the Lord’s house was laid, in the [second] month, Ziv (April-May). 38 In the eleventh year [of King Solomon’s reign] in the month of Bul (October-November), that is, the eighth month, the house was finished throughout all its parts and in accordance with all its specifications. So he built it in seven years.

Footnotes

 1. 1 Kings 6:1 This is a key verse in determining the date of the exodus of the Jews from Egypt. Since the fourth year of Solomon’s reign is believed to be 966 b.c., the date of the exodus was about 1446 b.c.
 2. 1 Kings 6:2 A cubit is about 18 inches.
 3. 1 Kings 6:5 The meaning is uncertain, perhaps additional rooms.
 4. 1 Kings 6:5 Lit inner sanctuary and so throughout the passage except v 16.
 5. 1 Kings 6:21 The purpose of the chains may have been to hold the veil or curtain.
 6. 1 Kings 6:23 Cherubim is the Hebrew plural of “cherub.”
 7. 1 Kings 6:24 The repetitive language of the description emphasizes the size and grandeur of the cherubim.
 8. 1 Kings 6:27 Lit wing to wing.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 6

Solomon construieşte Casa Domnului

1Regele Solomon a început zidirea Casei Domnului în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna a doua, adică luna Ziv[a], după patru sute optzeci[b] de ani de la ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului. Casa pe care regele Solomon a zidit-o pentru Domnul avea şaizeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime[c]. Porticul din faţa odăii principale[d] a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi[e], iar începând din faţa Casei, avea o lungime de zece coţi[f]. Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă. De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât şi al sanctuarului interior[g], el a zidit mai multe rânduri de odăi. Rândul de jos era lat de cinci coţi[h], cel de la mijloc – de şase coţi[i], iar al treilea – de şapte coţi[j], pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut nişte borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

La zidirea Casei s-au folosit pietre cioplite la carieră, aşa încât nici ciocan, nici topor, nici o altă unealtă de fier nu s-a auzit în Casă în timpul zidirii. Intrarea în odăile de jos[k] era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc şi de acolo până la nivelul al treilea. După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit-o cu grinzi şi cu scânduri de cedru. 10 Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coţi înălţime[l]; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11 După aceea, cuvântul Domnului a venit la Solomon şi i-a zis: 12 „În ce priveşte această Casă pe care o zideşti, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele şi vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini prin tine promisiunea pe care am făcut-o tatălui tău, David. 13 Voi locui în mijlocul israeliţilor şi nu-l voi părăsi pe poporul Meu, Israel.“

14 Astfel, Solomon a zidit Casa şi a terminat-o. 15 El a acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit-o cu scânduri de chiparos. 16 A acoperit cu scânduri de cedru o suprafaţă de douăzeci de coţi[m] în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“. 17 Odaia principală din faţă, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coţi[n]. 18 Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuţe şi flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nici o piatră.

19 El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să aşeze acolo Chivotul Legământului cu Domnul. 20 Sanctuarul interior avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime[o]. El l-a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru. 21 Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat şi a întins lănţişoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l-a placat, de asemenea, cu aur curat. 22 Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l-a poleit cu aur. 23 În sanctuarul interior a aşezat doi heruvimi făcuţi din lemn de măslin, înalţi de zece coţi[p]. 24 Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coţi, aşa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coţi. 25 Al doilea heruvim avea o lungime de zece coţi; măsura şi forma erau aceleaşi pentru ambii heruvimi. 26 Înălţimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coţi. 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul sanctuarului interior, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii. 28 El a poleit cu aur cei doi heruvimi. 29 Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât şi în odaia principală, a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise. 30 De asemenea, el a placat cu aur şi pardoseala celor două odăi, din interiorul şi din faţa Casei. 31 Pentru intrarea în sanctuarul interior a făcut uşi din lemn de măslin, cu uşorii în cinci muchii. 32 Pe cele două uşi din lemn de măslin a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise, pe care le-a poleit cu aur. A poleit cu aur şi heruvimii şi palmierii. 33 Aşa a făcut şi pentru intrarea în odaia principală: a făcut uşori din lemn de măslin, în patru muchii, 34 precum şi două uşi din lemn de chiparos; fiecare uşă avea două canaturi şi se putea întoarce pe ţâţânii ei. 35 A gravat pe ele heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise şi le-a poleit cu aur.

36 Apoi a făcut zidul curţii interioare din trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru. 37 Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv, 38 iar Casa a fost terminată în toate detaliile şi după toate indicaţiile în al unsprezecelea an, în luna Bul[q], adică luna a opta. Solomon l-a zidit în şapte ani.

Footnotes

 1. 1 Regi 6:1 Probabil numele canaanit al lunii a doua (aprilie-mai); şi în v. 37
 2. 1 Regi 6:1 TM; LXX: patru sute patruzeci
 3. 1 Regi 6:2 Aproximativ 30 m lungime, 10 m lăţime şi 15 m înălţime
 4. 1 Regi 6:3 Locul Sfânt; peste tot în capitol
 5. 1 Regi 6:3 Aproximativ 10 m
 6. 1 Regi 6:3 Aproximativ 5 m
 7. 1 Regi 6:5 Locul Preasfânt; aici apare sub numele de devir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeţia lui Ezechiel); peste tot în capitol
 8. 1 Regi 6:6 Aproximativ 2,5 m
 9. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3 m
 10. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3,5 m
 11. 1 Regi 6:8 LXX; TM: de la nivelul din mijloc
 12. 1 Regi 6:10 Aproximativ 2,5 m
 13. 1 Regi 6:16 Aproximativ 10 m
 14. 1 Regi 6:17 Aproximativ 20 m
 15. 1 Regi 6:20 Aproximativ 10 m lungime, lăţime şi înălţime
 16. 1 Regi 6:23 Aproximativ 5 m
 17. 1 Regi 6:38 Probabil numele canaanit al lunii a opta (octombrie-noiembrie)