Amplified Bible

1 Kings 6

The Building of the Temple

1[a]Now it came about in the four hundred and eightieth year after the Israelites came out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month of Ziv (April-May) which is the second month, that he began to build the Lord’s house (temple). The length of the house which King Solomon built for the Lord was [b]sixty cubits (90 ft.), its width twenty (30 ft.), and its height thirty cubits (45 ft.). The porch in front of the main room of the house (temple) was twenty cubits long, corresponding to the width of the house, and its depth in front of the house was ten cubits. He also made framed (artistic) window openings for the house. Against the wall of the house he built [c]extensions around the walls of the house, around both the main room (Holy Place) and the [d]Holy of Holies; and he made side chambers all around. The lowest story was five cubits wide, the middle was six cubits wide, and the third was seven cubits wide; for he made offsets (niches) in the walls all around on the outside of the house so that the supporting beams would not be inserted into the walls of the house.

While it was being built, the house was built of stone prepared and finished (precut) at the quarry, and no hammer, axe, or iron tool of any kind was heard in the house while it was under construction.

The entrance to the lowest side chamber was on the right [or south] side of the house; and they would go up winding stairs to the middle [level], and from the middle to the third. So Solomon built the house (temple) and finished it, and roofed the house with beams and boards of cedar. 10 Then he built the extensions [of rooms] against the entire house, each [story] five cubits high; and they were attached to the house with timbers of cedar.

11 Now the word of the Lord came to Solomon, saying, 12 Concerning this house which you are building, if you will walk in My statutes and execute My precepts and keep all My commandments by walking in them, then I will carry out My word (promises) with you which I made to David your father. 13 I will dwell among the sons (descendants) of Israel, and will not abandon My people Israel.”

14 So Solomon built the house (temple) and finished it. 15 He built the walls of the interior of the house [that is, the Holy Place and the Holy of Holies] with boards of cedar, from the floor of the house to the rafters of the ceiling. He overlaid the interior with wood, and he overlaid the floor of the house with boards of cypress. 16 He built twenty cubits on the rear of the house with boards of cedar from the floor to the ceiling; he built its interior as the [inner] sanctuary, the Holy of Holies. 17 The [rest of the] house, that is, the temple in front of the Holy of Holies, was forty cubits long. 18 The cedar on the house within had wood carvings in the shape of gourds and open flowers. Everything was cedar; no stone was visible. 19 Then he prepared the Holy of Holies within the house in order to put the ark of the covenant of the Lord there. 20 The Holy of Holies was twenty cubits in length, twenty cubits in width, and twenty cubits in height (a cube), and he overlaid it with pure gold. He also overlaid the cedar altar [with gold]. 21 Solomon overlaid the interior of the house with pure gold, and he drew [e]chains of gold across the front of the Holy of Holies (inner sanctuary), and he overlaid it with gold. 22 Then he overlaid the entire house with gold, until the whole house was finished. He also overlaid the entire [incense] altar which was by the Holy of Holies with gold.

23 Within the Holy of Holies he made two [f]cherubim (sculptured figures) of olive wood, each ten cubits high. 24 [g]One wing of the cherub was five cubits long, and the other wing was also five cubits long; it was ten cubits from the tip of one wing to the tip of the other. 25 The [wingspan of the] other cherub was also ten cubits. The measurements and cut (shape) of the two cherubim were the same; 26 the height of the one cherub was ten cubits, as was the other. 27 He put the cherubim [above the ark] inside the innermost room of the house, and their wings were spread out so that the wing of the one touched one wall, and the wing of the other cherub was touching the other wall; and their inner wings were touching [h]each other in the middle of the house. 28 Solomon also overlaid the cherubim with gold.

29 He carved all the walls of the house all around with carved engravings of cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers, [both] the inner and the outer sanctuaries. 30 He overlaid the floor of the house with gold, [both] the inner and outer sanctuaries.

31 For the entrance of the Holy of Holies he made two [folding] doors of olive wood, the lintel (header above the door) and five-sided doorposts (frames). 32 So he made two doors of olive wood, and he carved on them carvings of cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers; and overlaid them with gold; and he hammered out overlays of gold on the cherubim and palm decorations.

33 Also he made for the entrance of the [outer] sanctuary (the Holy Place) four-sided doorposts (frames) of olive wood 34 and two doors of cypress wood; the two leaves of the one door turned on pivots and were folding, and the two leaves of the other door also turned on pivots. 35 He carved cherubim, palm-shaped decorations, and open flowers on the doors, and overlaid them with gold evenly applied on the carved work. 36 He built the inner courtyard with three rows of cut stone and a row of cedar beams.

37 In the fourth year [of King Solomon’s reign] the foundation of the Lord’s house was laid, in the [second] month, Ziv (April-May). 38 In the eleventh year [of King Solomon’s reign] in the month of Bul (October-November), that is, the eighth month, the house was finished throughout all its parts and in accordance with all its specifications. So he built it in seven years.

Footnotes

  1. 1 Kings 6:1 This is a key verse in determining the date of the exodus of the Jews from Egypt. Since the fourth year of Solomon’s reign is believed to be 966 b.c., the date of the exodus was about 1446 b.c.
  2. 1 Kings 6:2 A cubit is about 18 inches.
  3. 1 Kings 6:5 The meaning is uncertain, perhaps additional rooms.
  4. 1 Kings 6:5 Lit inner sanctuary and so throughout the passage except v 16.
  5. 1 Kings 6:21 The purpose of the chains may have been to hold the veil or curtain.
  6. 1 Kings 6:23 Cherubim is the Hebrew plural of “cherub.”
  7. 1 Kings 6:24 The repetitive language of the description emphasizes the size and grandeur of the cherubim.
  8. 1 Kings 6:27 Lit wing to wing.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Kongebog 6

Salomon bygger templet

1I Salomons fjerde regeringsår, i måneden ziv, det vil sige årets anden måned,[a] påbegyndte han tempelbyggeriet—480 år efter, at Israels folk havde forladt Egypten. Templet blev 27 m langt, 9 m bredt og 13,5 m højt. Foran indgangen til templet blev der bygget en forhal, 9 m på den lange led svarende til templets bredde og 4,5 m på den korte led. Hele vejen rundt på tempelbygningen var der smalle vinduesåbninger.

5-6 Rundt langs templets ydermur byggede Salomon en række mindre rum i tre etager. Stueetagen var 2,25 m bred, førstesalen var 2,7 m bred, og andensalen var 3,15 m bred. De bjælker der dannede gulv og loft, hvilede på nogle fremspring i tempelmuren, således at man ikke behøvede at bryde hul i muren for at lave denne tilbygning.

Tempelbygningens sten var blevet færdighugget i stenbruddet, hvilket betød, at bygningen blev rejst i stilhed uden støj fra hamre, mejsler eller andre jernredskaber.

Der var kun adgang til den udvendige tilbygning gennem en dør, der vendte mod syd, og trapper førte op til første og anden sal.

Templets tag bestod af tværbjælker og planker af cedertræ. 10 Det var også tværbjælker og planker af cedertræ, der forbandt tilbygningen med templet. Hver etage i tilbygningen var 2,25 m høj.

11-12 Herren talte til Salomon om det tempel, han var i færd med at bygge. „Hvis du nøje følger mine instrukser og adlyder mine befalinger,” sagde han, „vil jeg opfylde det løfte, jeg gav din far, David. 13 Jeg vil tage bolig iblandt mit folk Israel og ikke forlade dem.”

14 Da selve tempelbygningen var færdig, fortsatte Salomon med den indvendige indretning. 15 Væggene blev beklædt med cedertræspaneler fra gulv til loft, og gulvbrædderne var af cyprestræ. 16-22 Der blev lavet et inderrum på 9 m gange 9 m gange 9 m. Det var det allerhelligste rum. Også det rum blev beklædt på alle sider med cedertræsplanker. Det største rum i templet, som kaldtes det hellige, blev således 18 m langt. Cedertræspaneler dækkede alle murene fuldstændigt, og de blev dekoreret med udskårne figurer af blomsterknopper og udsprungne blomster.

I templets inderste rum, det allerhelligste, blev pagtens ark anbragt. Røgelsesalteret, som skulle stå foran indgangen til det allerhelligste rum, blev lavet af cedertræ. Templets indersider blev derefter belagt med rent guld, både i det hellige og det allerhelligste. Også cedertræsalteret blev belagt med guld.

23-28 I det allerhelligste rum anbragte Salomon to keruber, udskåret af vildt oliventræ. De var 4,5 m høje. Hver vinge var 2,25 m lang, og hver kerubs vingefang var således 4,5 m. De to keruber var nøjagtig ens, og de var begge belagt med guld. De var anbragt således, at deres udbredte vinger tilsammen nåede fra væg til væg, og det sted, hvor deres vingespidser rørte hinanden, var nøjagtig midt i rummet.

29 Figurer, der skulle forestille keruber, palmetræer og blomster, var sirligt udskåret i panelerne i begge tempelrum, 30 og selv gulvet i begge rum blev belagt med guld.

31-32 Salomon lod fremstille to dørfløje af vildt oliventræ til at lukke af for det allerhelligste rum, og rammen omkring døråbningen blev lavet med en gavl, så den var en femkant.[b] Dørene blev udsmykket med udskårne keruber, palmetræer og blomster, og det hele blev belagt med guld.

33 Ved indgangen til det hellige rum lod han også lave en dørramme af vildt oliventræ, men den var firkantet. 34 Der blev lavet to fløjdøre af cyprestræ, hvor hver fløj havde to dørflader, som drejede på hængsler. 35 På fløjdørene lod han udskære keruber, palmetræer og blomster, som blev belagt med guld.

36 Han lod bygge en mur rundt om den indre forgård med tre lag sten og et lag cedertræsbjælker.

37 Tempelbyggeriet startede som sagt i årets anden måned i Salomons fjerde regeringsår, 38 og det var færdigt til mindste detalje i bul måned, det vil sige den ottende måned, i Salomons 11. regeringsår. Det tog altså godt syv år at opføre templet.

Footnotes

  1. 6,1 Måneden ziv svarer til dansk april-maj. (Året menes at være 996 f.Kr.)
  2. 6,31-32 Teksten er vanskelig at forstå i versene 31-34.