Habakuk 2 – AKCB & PCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Habakuk 2:1-20

1Megyina mʼahwɛe na mawɛn.

Mɛbɔ nsra

na mahwɛ nea ɔbɛka akyerɛ me,

ne mʼanoyi a mede bɛma nkurobɔ yi.

Awurade Mmuae Foforo

2Afei, Awurade buae se,

“Kyerɛw adiyi yi wɔ ɔbopon so

ma mu nna hɔ pefee

na ama ɔkenkanfo ate ase.

3Adiyisɛm no retwɛn nkrabea bi;

ɛka awiei ho asɛm

na ɛbɛba mu.

Ɛwɔ mu sɛ ɛrekyɛ de, nanso twɛn,

ɛrenkyɛ, ɛbɛba mu.

4“Hwɛ, ɔtamfo no ama ne ho so;

nʼapɛde nteɛ,

nanso ɔtreneeni fi gyidi mu benya nkwa.

5Nokware, nsa yi no ma

wayɛ ahantan na onni ahotɔ.

Esiane sɛ ɔyɛ adifudepɛ sɛ ɔda

na ɔte sɛ owu a hwee mmee no nti

ɔfom aman no nyinaa

na ɔfa nnipa no nyinaa nnommum.

6“Nnommumfo yi nyinaa bedi ne ho fɛw aserew no aka se,

“ ‘Nnome nka nea ɔboaboa akorɔnne ano,

na ɔnam apoobɔ so nya ne ho!

Eyi nkɔ so nkosi da bɛn?’

7So wɔn a wode wɔn ka no rensɔre mpofirim ana?

Wɔbɛsɔre ama wo ho apopo,

na wobetwiw afa wo so.

8Esiane sɛ woafow aman bebree nti,

wɔn a wɔaka no bɛfow wo bi.

Efisɛ woahwie nnipa mogya agu;

woasɛe nsase, nkuropɔn ne wɔn a wɔtete mu.

9“Nnome nka nea ɔde akorɔnne kyekyere ne man,

a ɔyɛ ne berebuw wɔ sorɔnsorɔmmea,

sɛnea obeyi ne ho afi ɔsɛe mu.

10Woatu nnipa bebree sɛe ho agyina,

de agu wankasa fi anim ase, de wo nkwa atwa so.

11Abo a ɛhyehyɛ afi afasu mu no bɛteɛ mu,

na ebegyigye wɔ mpuran a wɔahyehyɛ no mu.

12“Nnome nka nea ɔnam mogyahwiegu so kyekyere kuropɔn

na ɔnam awudi so kyekyere kurow.

13Asafo Awurade ahyɛ sɛ,

nnipa no adwumayɛ bɛyɛ ogya a wɔhyew.

Aman no brɛ gu kwa. 14Na Awurade anuonyam ho nimdeɛ bɛhyɛ asase nyinaa ma,

sɛnea nsu hyɛ po ma no.

15“Due! Wo a woma wo mfɛfo nsa,

Wuhwie ma wɔnom kosi sɛ wɔbɛbow,

na afei woahwɛ wɔn adagyaw.

16Worennya anuonyam biara, wʼani bewu.

Afei adu wo so! Nom na wʼadagyaw mu nna hɔ.

Kuruwa a efi Awurade nsa nifa reba wo so,

na aniwu bɛkata wʼanuonyam so.

17Awurukasɛm a wode adi Lebanon no bɛmene wo,

ɔsɛe a wosɛe mmoa nso bɛbɔ wo hu.

Woaka nnipa mogya agu;

woasɛe nsase, nkuropɔn ne nnipa a wɔwɔ mu.

18“Mfaso bɛn na munya fi ahoni a nipa ayɛ mu?

Anaa nsɛsode a ɛkyerɛkyerɛ atoro?

Nea ɔyɛ ohoni no de ne ho to ɔno ankasa nsa ano adwuma so;

na ɔyɛ anyame a wontumi nkasa.

19Nnome nka nea ɔka kyerɛ dua se, ‘Nya nkwa!’

Anaa ɔka kyerɛ ɔbo a enni nkwa se, ‘Nyan!’

Ebetumi ama akwankyerɛ?

Wɔde sika kɔkɔɔ ne dwetɛ adura ho;

nanso ɔhome nni mu.”

20Nanso Awurade wɔ nʼasɔrefi kronkron mu.

Momma asase nyinaa nyɛ komm wɔ nʼanim.

Persian Contemporary Bible

حبقوق 2:1-20

1اكنون از برج دیدبانی خود بالا می‌روم و منتظر می‌مانم تا ببينم خداوند به شكايت من چه جواب می‌دهد.

جواب خداوند

2خداوند به من فرمود: «آنچه را به تو نشان می‌دهم با خطی درشت و خوانا بر تخته سنگی بنويس تا هر کس بتواند با يک نگاه آن را بخواند. 3اگرچه آنچه به تو نشان می‌دهم در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد، ولی مطمئن باش كه سرانجام در وقت معين به وقوع خواهد پيوست. هر چند تا وقوع آن، مدت زيادی طول بكشد، ولی منتظر آن باش، زيرا وقوع آن حتمی و بدون تأخير خواهد بود. 4اين را بدان كه بدكاران نابود خواهند شد زيرا به خود متكی هستند، اما درستكاران زنده خواهند ماند زيرا به خدا ايمان دارند.2‏:4 «اما درستکاران…» يا «درستکار بوسيلهٔ امانتش زنده خواهد ماند.».‏»

5به درستی كه ثروت، خيانتكار است و اين بابلی‌های متكبر را به دام خواهد انداخت. آنها با حرص و ولع، مانند مرگ، قومها را يكی پس از ديگری به كام خود می‌كشند و اسير می‌سازند و هرگز سير نمی‌شوند. 6اما زمانی خواهد آمد كه همهٔ اين اسيرشدگان آنها را تمسخر كرده، خواهند گفت: «ای كسانی كه مال و ثروت مردم را به زور از چنگشان درآورده‌ايد، اينک به سزای ستمگريها و غارتگری‌های خود می‌رسيد.»

7ای كسانی كه بر ديگران ظلم كرده‌ايد، طلبكارانتان ناگهان برخاسته، بر سرتان خواهند ريخت و شما را كه درمانده شده‌ايد غارت خواهند كرد. 8بسياری از قومها را غارت كرديد و حال، بقيهٔ قومها شما را غارت خواهند كرد، زيرا خون مردم را ريختيد و سرزمينها و شهرها را با مردمش نابود كرديد.

9وای بر شما كه از راههای نادرست ثروت اندوخته‌ايد تا زندگی امن و راحتی داشته باشيد. 10وای بر شما كه قومها را نابود كرده‌ايد، زيرا ننگ و نابودی برای خود به بار آورده‌ايد. 11حتی سنگهای ديوار و تيرهای سقف خانه‌تان بر ضد شما فرياد برمی‌آورند!

12وای بر شما كه شهرها را با پولی كه از راه آدمكشی و غارت به دست آورده‌ايد، می‌سازيد؛ 13زيرا دارايی خدانشناسان دود شده، به هوا می‌رود و دسترنج آنها نابود می‌گردد. خداوند قادر متعال چنين مقرر كرده است.

14همانگونه كه آبها دريا را پر می‌سازند، زمانی خواهد رسيد كه درک و شناخت عظمت خداوند، جهان را پر خواهد ساخت.

15وای بر شما كه همسايگان خود را در زير ضربه‌هايتان مانند آدمهای مست، بی‌حال و گيج می‌كنيد و در آن حال از رسوايی آنها لذت می‌بريد. 16بزودی شكوه و جلال خود شما به ننگ و رسوايی تبديل خواهد شد و شما پيالهٔ داوری خداوند را خواهيد نوشيد و گيج شده، به زمين خواهيد افتاد. 17جنگلهای لبنان را از بين برديد، اكنون خود شما نابود خواهيد شد! حيوانات آنجا را به وحشت انداخته كشتيد، پس حال، برای تمام آدمكشی‌ها و ظلم و ستمی كه در سرزمينها و شهرها كرديد، وحشتزده كشته خواهيد شد.

18از پرستش بتهايی كه به دست انسان ساخته شده‌اند چه فايده‌ای برديد؟ آيا آنها توانستند چيزی به شما ياد دهند؟ چقدر نادان بوديد كه به ساختهٔ دست خودتان توكل كرديد! 19وای بر آنانی كه از بتهای چوبين و بی‌جان خود می‌خواهند كه به پا خيزند و ايشان را نجات دهند! و از سنگهای بی‌زبان انتظار دارند كه سخن بگويند و ايشان را راهنمايی كنند! بيرون بتها با طلا و نقره پوشانيده شده است، ولی در درونشان نفسی نيست.

20خداوند در خانهٔ مقدس خويش است؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد.