Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 11:1-32

Babel Abantenten

1Bere bi, na nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ka kasa koro. 2Saa nnipa yi tu baa apuei fam no, wɔbɛtoo asase tamaa wɔ Babilonia asase so, na wɔtenaa hɔ.

3Wosisee wɔn ho wɔn ho se, “Momma yentwa ntayaa na yɛnto mma ɛmmen yiye.” Na wɔde ntayaa ne ama na esi adan. 4Na wɔkae bio se, “Momma yɛnkyekye kurow kɛse, na yensi abantenten a ne sorɔnsorɔmmea du ɔsorosoro wɔ kurow no mu, na yennye din, na yɛanhwete wɔ asase so.”

5Awurade sian fii ɔsoro baa fam, behuu kurow kɛse a wɔrekyekyere no ne abantenten a wɔresi no. 6Awurade kae se, “Sɛ nnipa koro a wɔka kasa baako afi ase redi saa dwuma yi a, ɛno de biribiara a wɔbɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no renyɛ wɔn den. 7Mommra na yɛnkɔ asase so, na yɛnkɔtoto wɔn kasa, na obiara nnya ne kasa, sɛnea obiara nte ne yɔnko kasa.”

8Ɛnam eyi so maa Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu ma wɔpetee asase so nyinaa, maa wogyaee kurow kɛse no kyekyere. 9Ɛno nti na wɔfrɛɛ kurow kɛse no Babel,11.9 Din Babel no kyerɛ basabasa wɔ Hebri kasa mu. efisɛ, ɛhɔ na Awurade totoo kasa baako a na wɔka wɔ wiase nyinaa saa bere no, maa wɔn kasa ahorow. Efi hɔ na Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu ma wɔpetee asase so nyinaa.

Sem Awo Ntoatoaso

10Eyi ne Sem asefo ho asɛm.

Nsuyiri no akyi, mfe abien no a na Sem adi mfe ɔha no, ɔwoo Arfaksad. 11Sem woo Arfaksad akyi no ɔtenaa ase mfe ahannum, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

12Arfaksad nso dii mfe aduasa anum no, ɔwoo Sela. 13Arfaksad woo Sela akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne abiɛsa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

14Sela dii mfe aduasa no, ɔwoo Eber. 15Sela woo Eber akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne abiɛsa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

16Eber dii mfe aduasa anan no, ɔwoo Peleg. 17Eber woo Peleg akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne aduasa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

18Peleg dii mfe aduasa no, ɔwoo Reu. 19Peleg woo Reu akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu ne akron, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

20Reu dii mfe aduasa abien no, ɔwoo Serug. 21Reu woo Serug akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu ne ason, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

22Serug dii mfe aduasa no, ɔwoo Nahor. 23Serug woo Nahor akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

24Nahor dii mfe aduonu akron no, ɔwoo Tera. 25Nahor woo Tera akyi no ɔtenaa ase mfe ɔha ne dunkron, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

26Tera dii mfe aduɔson no, ɔwoo Abram, Nahor ne Haran.

Tera Asefo

27Eyi ne Tera asefo ho asɛm.

Tera woo Abram, Nahor ne Haran. Na Haran woo Lot. 28Bere a Haran agya Tera te ase no, Haran wuu wɔ faako a wɔwoo no a wɔfrɛ hɔ Ur, a ɛwɔ Kaldea asase so no. 29Abram ne Nahor warewaree. Na Abram yere din de Sarai, na Nahor nso yere din de Milka a na ɔyɛ Haran babea. Saa Haran yi na ɔwoo Milka ne Iska. 30Na Sarai yɛ obonin; na onni ba.

31Tera faa ne babarima Abram ne ne nena Lot, a ɔyɛ Haran babarima ne nʼasebea Sarai, a na ɔyɛ ne babarima Abram yere no, ne wɔn nyinaa sii mu fii Ur a ɛwɔ Kaldea asase so sɛ wɔrekɔ Kanaan asase so. Na woduu Haran no, wɔtenaa hɔ.

32Tera dii mfe ahannu ne anum, na owui wɔ Haran.

New Serbian Translation

1. Мојсијева 11:1-32

Вавилонска кула

1У оно време је сва земља имала исти језик и исте речи. 2Но, селећи се на исток11,2 Или: са истока., људи наиђу на долину у земљи Сенар11,2 То јест у Вавилон., и ту се настане. 3Тада рекоше један другоме: „Хајде да правимо опеке и да их ваљано испечемо!“ Опеке су им биле уместо камена, а смола им је служила уместо малтера. 4Затим рекоше: „Хајде да саградимо себи град и кулу с врхом до небеса. Стецимо тиме себи углед11,4 Дословно: име., да се не бисмо расејали по земљи.“

5Тада је Господ сишао да види град и кулу што су људи градили. 6Господ рече: „Пошто су они један народ и сви имају исти језик, онда је ово тек почетак њиховог деловања. Зато им сад ништа неће бити неоствариво што год да науме. 7Хајде да сиђемо и побркамо им језик, да не разумеју шта говоре један другоме!“ 8Тако их је Господ одатле расуо по целој земљи, те су престали да граде град. 9Зато му је име Вавилон11,9 Вавилон збрка потиче од глагола побркати, измешати., јер је тамо Господ побркао језик целој земљи, и одатле расуо људе по целој земљи.

Родослов од Сима до Аврама

10Ово је Симов родослов:

Две године после потопа, кад је Симу било стотину година, родио му се Арфаксад. 11Након што му се родио Арфаксад, Сим је живео још пет стотина година, те му се родило још синова и ћерки.

12Кад је Арфаксаду било тридесет пет година, родио му се Сала. 13Након Салиног рођења, Арфаксад је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

14Сали је било тридесет година кад му се родио Евер. 15После Еверовог рођења, Сала је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

16Кад су Еверу биле тридесет четири године, родио му се Фалек. 17Након Фалековог рођења, Евер је живео још четири стотине тридесет година, те му се родило још синова и ћерки.

18Кад је Фалеку било тридесет година, родио му се Рагав. 19После Рагавовог рођења, Фалек је живео још две стотина девет година, те му се родило још синова и ћерки.

20Кад су Рагаву биле тридесет две године, родио му се Серух. 21После Серуховог рођења, Рагав је живео још две стотине седам година, те му се родило још синова и ћерки.

22Кад је Серуху било тридесет година, родио му се Нахор. 23Након Нахоровог рођења, Серух је живео још две стотине година, те му се родило још синова и ћерки.

24Кад је Нахору било двадесет девет година, родио му се Тара. 25Након Тариног рођења, Нахор је живео још стотину и деветнаест година, те му се родило још синова и ћерки.

26Кад је Тари било седамдесет година, родили су му се Аврам, Нахор и Аран.

Тарин родослов

27Ово је Тарин родослов:

Тари су се родили Аврам, Нахор и Аран. Арану се родио Лот. 28Аран је умро пре свога оца Таре у свом родном крају у Уру Халдејском. 29Аврам и Нахор су се оженили. Аврамовој жени је било име Сараја, а Нахоровој Мелха; ова је била ћерка Арана, који је такође био отац Јеске. 30Међутим, Сараја је била нероткиња, није имала деце.

31Тара поведе свога сина Аврама, свога унука Лота, Арановог сина, своју снаху Сарају, жену свога сина Аврама, па се с њима запути из Ура Халдејскога у Ханан. Тако дођу до Харана и тамо се настане.

32Тара је живео две стотине пет година. Умро је у Харану.