Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 11:1-32

Babel Abantenten

1Bere bi, na nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ka kasa koro. 2Saa nnipa yi tu baa apuei fam no, wɔbɛtoo asase tamaa wɔ Babilonia asase so, na wɔtenaa hɔ.

3Wosisee wɔn ho wɔn ho se, “Momma yentwa ntayaa na yɛnto mma ɛmmen yiye.” Na wɔde ntayaa ne ama na esi adan. 4Na wɔkae bio se, “Momma yɛnkyekye kurow kɛse, na yensi abantenten a ne sorɔnsorɔmmea du ɔsorosoro wɔ kurow no mu, na yennye din, na yɛanhwete wɔ asase so.”

5Awurade sian fii ɔsoro baa fam, behuu kurow kɛse a wɔrekyekyere no ne abantenten a wɔresi no. 6Awurade kae se, “Sɛ nnipa koro a wɔka kasa baako afi ase redi saa dwuma yi a, ɛno de biribiara a wɔbɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no renyɛ wɔn den. 7Mommra na yɛnkɔ asase so, na yɛnkɔtoto wɔn kasa, na obiara nnya ne kasa, sɛnea obiara nte ne yɔnko kasa.”

8Ɛnam eyi so maa Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu ma wɔpetee asase so nyinaa, maa wogyaee kurow kɛse no kyekyere. 9Ɛno nti na wɔfrɛɛ kurow kɛse no Babel,11.9 Din Babel no kyerɛ basabasa wɔ Hebri kasa mu. efisɛ, ɛhɔ na Awurade totoo kasa baako a na wɔka wɔ wiase nyinaa saa bere no, maa wɔn kasa ahorow. Efi hɔ na Awurade hwetee nnipa no nyinaa mu ma wɔpetee asase so nyinaa.

Sem Awo Ntoatoaso

10Eyi ne Sem asefo ho asɛm.

Nsuyiri no akyi, mfe abien no a na Sem adi mfe ɔha no, ɔwoo Arfaksad. 11Sem woo Arfaksad akyi no ɔtenaa ase mfe ahannum, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

12Arfaksad nso dii mfe aduasa anum no, ɔwoo Sela. 13Arfaksad woo Sela akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne abiɛsa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

14Sela dii mfe aduasa no, ɔwoo Eber. 15Sela woo Eber akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne abiɛsa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

16Eber dii mfe aduasa anan no, ɔwoo Peleg. 17Eber woo Peleg akyi no ɔtenaa ase mfe ahannan ne aduasa, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

18Peleg dii mfe aduasa no, ɔwoo Reu. 19Peleg woo Reu akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu ne akron, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

20Reu dii mfe aduasa abien no, ɔwoo Serug. 21Reu woo Serug akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu ne ason, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

22Serug dii mfe aduasa no, ɔwoo Nahor. 23Serug woo Nahor akyi no ɔtenaa ase mfe ahannu wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

24Nahor dii mfe aduonu akron no, ɔwoo Tera. 25Nahor woo Tera akyi no ɔtenaa ase mfe ɔha ne dunkron, wowoo mmabarima ne mmabea bi nso kaa ho.

26Tera dii mfe aduɔson no, ɔwoo Abram, Nahor ne Haran.

Tera Asefo

27Eyi ne Tera asefo ho asɛm.

Tera woo Abram, Nahor ne Haran. Na Haran woo Lot. 28Bere a Haran agya Tera te ase no, Haran wuu wɔ faako a wɔwoo no a wɔfrɛ hɔ Ur, a ɛwɔ Kaldea asase so no. 29Abram ne Nahor warewaree. Na Abram yere din de Sarai, na Nahor nso yere din de Milka a na ɔyɛ Haran babea. Saa Haran yi na ɔwoo Milka ne Iska. 30Na Sarai yɛ obonin; na onni ba.

31Tera faa ne babarima Abram ne ne nena Lot, a ɔyɛ Haran babarima ne nʼasebea Sarai, a na ɔyɛ ne babarima Abram yere no, ne wɔn nyinaa sii mu fii Ur a ɛwɔ Kaldea asase so sɛ wɔrekɔ Kanaan asase so. Na woduu Haran no, wɔtenaa hɔ.

32Tera dii mfe ahannu ne anum, na owui wɔ Haran.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 11:1-32

Ang Tore sa Babel

1Kaniadto, usa lang ang pinulongan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibotan. 2Sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa sidlakan, nakaabot sila sa usa ka patag nga dapit sa Shinar, ug didto sila namuyo. 3-4Unya, miingon ang mga tawo, “Magtukod kita ug usa ka siyudad nga may tore nga sangko sa langit, aron mahimo kitang bantogan ug aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibotan.” Busa nagabuhat sila ug mga tisa,11:3-4 tisa: sa English, brick. ug gipagba11:3-4 gipagba: Usa ka ang-ang sa proseso sa paghimo ug tisa diin ibutang sa hudno ang hinulma nga tisa. nila kini ug maayo aron mogahi gayod. Tisa ang ilang gigamit imbis bato. Ug aspalto ang ilang gigamit ingon nga semento.

5Unya, gitan-aw11:5 gitan-aw: sa literal, nanaog sa pagtan-aw. sa Ginoo ang pagtukod sa siyudad ug sa tore sa mga tawo. 6Miingon siya, “Kining mga tawhana nagakahiusa ug usa ra ang ilang pinulongan. Ug kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay, mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. 7Busa dali, manaog kita ug libogon nato sila pinaagi sa paghatag kanilag lain-lain nga pinulongan aron dili sila magkasinabtanay.” 8Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibotan ug naundang ang ilang pagtukod sa siyudad. 9Busa gitawag kining maong siyudad ug Babel11:9 Babel: o, Babilonia. Ang pulong Babel susama paminawon sa Hebreo nga pulong nga nagakahulogan ug kalibog. kay didto gilibog sa Ginoo ang sinultihan sa mga tawo, ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibotan.

Ang mga Kaliwat ni Shem

(1 Cro. 1:24-27)

10Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Shem.

Duha ka tuig human sa lunop, sa dihang naga-edad na si Shem ug 100 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Arfaxad. 11Human matawo si Arfaxad, nagakinabuhi pa gayod si Shem ug 500 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

12Sa dihang naga-edad si Arfaxad ug 35 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Shela. 13Human matawo si Shela, nagakinabuhi pa gayod si Arfaxad ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

14Sa dihang naga-edad si Shela ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Eber. 15Human matawo si Eber, nagakinabuhi pa si Shela ug 403 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

16Sa dihang naga-edad si Eber ug 34 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Peleg. 17Human matawo si Peleg, nagakinabuhi pa si Eber ug 430 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

18Sa dihang naga-edad na si Peleg ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Reu. 19Human matawo si Reu, nagakinabuhi pa si Peleg ug 209 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

20Sa dihang naga-edad na si Reu ug 32 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Serug. 21Human matawo si Serug, nagakinabuhi pa si Reu ug 207 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

22Sa dihang naga-edad si Serug ug 30 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Nahor. 23Human matawo si Nahor, nagakinabuhi pa si Serug ug 200 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

24Sa dihang naga-edad si Nahor ug 29 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Tera. 25Human matawo si Tera, nagakinabuhi pa si Nahor ug 119 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak.

26Sa nakaabot na si Tera sa edad nga 70, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila ni Abram, Nahor, ug Haran.

Ang mga Kaliwat ni Tera

27Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Tera.

Si Tera amahan nila ni Abram, Nahor, ug Haran. Si Haran mao ang amahan ni Lot. 28Namatay si Haran didto sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon,11:28 Kaldeanhon: Mga katawhan nga nagapuyo kaniadto sa habagatang bahin sa Babilonia. Sa kadugayan nahimong Kaldeanhon ang tawag sa mga taga-Babilonia. Mao usab sa bersikulo 31. sa dapit mismo nga iyang natawhan. Namatay siya samtang buhi pa ang iyang amahan nga si Tera. 29Nangasawa si Abram kang Sarai, ug si Nahor nangasawa kang Milca. Si Milca ug ang iyang igsoon nga si Isca mga anak ni Haran. 30Si Sarai walay anak kay baog siya.

31Mibiya si Tera sa Ur nga sakop sa pagdumala sa mga Kaldeanhon. Kauban niya ang iyang anak nga si Abram, ang iyang umagad nga si Sarai, ug ang iyang apo nga si Lot nga anak ni Haran. Paingon unta sila sa Canaan, apan pag-abot nila sa Haran nanimuyo na sila didto. 32Ug didto namatay si Tera sa edad nga 205.11:32 205: Sa Samaritan Pentateuch, 145.