Johannes 14:16-20

Löftet om den helige Ande

Om ni älskar mig så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan Hjälpare som aldrig ska lämna er.

Det är den helige Ande, som leder er in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er.

Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er.

Snart kommer ingen längre att se mig här i världen, men ni ska se mig. Och därför att jag lever ska ni också göra det.

Då kommer ni att veta att jag är i min Far och att ni är i mig och jag i er.

Read More of Johannes 14