Psalmii 119:137-144

Doamne, Tu eşti drept,
    iar judecăţile Tale sunt drepte!
Tu porunceşti, iar mărturiile Tale sunt drepte
    şi pline de credincioşie!
Sunt mistuit de râvnă,
    pentru că duşmanii mei uită cuvintele Tale.
Cuvintele Tale sunt bine încercate
    şi robul Tău le iubeşte.
Eu sunt mic şi neînsemnat,
    dar nu dau uitării hotărârile Tale.
Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie,
    şi Legea Ta rămâne adevărată.
Eu am parte numai de necaz şi de strâmtorare,
    însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.
Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie.
    Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

Read More of Psalmii 119