Psalmii 119:121-128

Judec cu dreptate:
    nu mă da pe mâna asupritorilor mei!
Ia apărarea robului Tău,
    ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfaţi!
Mi se topesc ochii după mântuirea Ta
    şi după promisiunea Ta cea dreaptă.
Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta
    şi învaţă-mă orânduirile Tale!
Eu sunt robul Tău: învaţă-mă,
    şi voi cunoaşte mărturiile Tale!
Doamne, este vremea să lucrezi,
    căci au încălcat Legea Ta.
Pentru că iubesc poruncile Tale
    mai mult decât aurul şi argintul
şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale,
    de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

Read More of Psalmii 119