Proverbe 1:8-19

Îndemnuri la a căuta înţelepciunea

Avertizare împotriva ispitirii

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău
    şi nu părăsi îndrumarea mamei tale.
Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău
    şi un colier în jurul gâtului tău.

Fiul meu, dacă nişte păcătoşi vor să te ademenească
    nu te lăsa înduplecat de ei.
Dacă-ţi vor spune: „Vino cu noi!
    Haidem să stăm la pândă ca să vărsăm sânge,
        să întindem fără motiv curse celui nevinovat!
Haidem să-i înghiţim de vii ca Locuinţa Morţilor[a]
    şi întregi ca pe cei ce se coboară în groapă!
Vom câştiga tot felul de lucruri scumpe
    şi ne vom umple casele cu pradă.
Pune partea ta cu noi
    şi vom avea o pungă împreună!“
Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei,
    abate-ţi piciorul de pe căile lor,
căci picioarele lor aleargă spre rău
    şi se grăbesc să verse sânge.
Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa
    în văzul tuturor păsărilor!
Căci aceştia îşi pândesc însăşi viaţa lor,
    îşi întind curse înseşi sufletelor lor.

Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câştig necinstit;
    el curmă viaţa celor ce şi-l însuşesc.


Footnotes
  1. Proverbe 1:12 Ebr: Şeol; peste tot în carte

Read More of Proverbe 1