Numeri 7:1-65

Jertfele conducătorilor lui Israel la sfinţirea Tabernaculului

În ziua când a terminat Moise de înălţat Tabernaculul, el l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate lucrurile lui. De asemenea, a uns şi a sfinţit altarul cu toate uneltele lui. Apoi conducătorii lui Israel, căpeteniile familiilor lor, cei care erau conducătorii seminţiilor, având autoritate peste cei număraţi, au adus jertfe. Ei şi-au adus jertfele înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, un car pentru câte doi conducători şi un bou pentru fiecare în parte; le-au adus înaintea Tabernaculului.

Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Primeşte-le de la ei şi întrebuinţează-le în slujirea de la Cortul Întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.“

Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor. Fiilor lui Gherşon le-a dat două care şi patru boi, potrivit slujbei lor; fiilor lui Merari le-a dat patru care şi opt boi, potrivit slujbei lor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Fiilor lui Chehat însă nu le-a dat nici unul, pentru că slujba lor era să aibă grijă de lucrurile sfinte care trebuiau duse pe umeri.

Conducătorii şi-au adus jertfele pentru consacrarea altarului în ziua când acesta a fost uns; ei şi-au adus jertfele înaintea altarului. Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru consacrarea altarului, fiecare conducător să-şi aducă darurile în câte o zi.“

Cel care şi-a adus jertfa în prima zi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda; a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli[a] şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli[b], după şechelul Lăcaşului[c], amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli[d] plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace[e]: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an pentru jertfa de pace. Aceasta a fost jertfa lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

A doua zi, Netanel, fiul lui Ţuar, conducătorul lui Isahar, a adus jertfa; el a adus ca jertfă o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Netanel, fiul lui Ţuar.

A treia zi, Eliab, fiul lui Helon, conducătorul fiilor lui Zabulon, a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliab, fiul lui Helon.

În a patra zi, Eliţur, fiul lui Şedeur, conducătorul fiilor lui Ruben, a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

În a cincea zi, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, conducătorul fiilor lui Simeon, a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

În a şasea zi, Elisaf, fiul lui Deuel, conducătorul fiilor lui Gad, a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

În a şaptea zi, Elişama, fiul lui Amihud, conducătorul fiilor lui Efraim a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Elişama, fiul lui Amihud.

În a opta zi, Gamaliel, fiul lui Pedahţur, conducătorul fiilor lui Manase a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

În a noua zi, Abidan, fiul lui Ghidoni, conducătorul fiilor lui Beniamin a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; un ţap ca jertfă pentru păcat, iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Abidan, fiul lui Ghidoni.


Footnotes
  1. Numeri 7:13 Aproximativ 1,3 kg; peste tot în acest capitol
  2. Numeri 7:13 Aproximativ 0,7 kg; peste tot în acest capitol
  3. Numeri 7:13 Vezi nota de la 3:47; peste tot în acest capitol
  4. Numeri 7:14 Aproximativ 0,1 kg; peste tot în acest capitol
  5. Numeri 7:17 Vezi nota de la 6:14; peste tot în capitol

Read More of Numeri 7