Efeseni 1:13-17

În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[a] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[b] în cunoaşterea lui,


Footnotes
  1. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  2. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească

Read More of Efeseni 1