Deuteronom 16:21-22

Idolatria este interzisă şi pedepsită

Să nu plantaţi nici un copac al Aşerei[a] lângă altarul pe care îl veţi înălţa Domnului, Dumnezeul vostru, şi să nu ridicaţi nici o piatră sacră care este urâtă de Domnul, Dumnezeul vostru.


Footnotes
  1. Deuteronom 16:21 Zeiţa canaanită a mării (soţia lui El, zeul suprem), uneori confundată cu Aştoret (numită în greacă Astarte)

Read More of Deuteronom 16

Deuteronom 17

Să nu jertfiţi Domnului, Dumnezeul vostru, nici un bou sau un miel care are vreo meteahnă sau vreun cusur în el, fiindcă este o urâciune pentru Domnul, Dumnezeul vostru.

Dacă se va găsi în mijlocul vostru, într-una din cetăţile voastre, pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeul vostru, încălcând legământul şi care să meargă să slujească altor dumnezei şi să se închine lor – la soare sau la lună, sau la toată oştirea cerurilor – contrar poruncii mele, de îndată ce veţi lua la cunoştinţă şi veţi afla lucrul acesta, să cercetaţi bine. Dacă este adevărat şi se dovedeşte că această faptă rea s-a săvârşit în Israel, să-i aduceţi la porţile cetăţii pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care a săvârşit această faptă rea şi să-i omorâţi cu pietre. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe baza mărturiei a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe baza mărturiei unui singur martor. Mai întâi martorii să arunce cu pietre în el ca să-l omoare şi pe urmă întregul popor. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

Forul suprem de judecată

Dacă vi se va părea prea greu de judecat o cauză cu privire la un omor, la o neînţelegere sau la o lovitură care aduce ceartă în cetăţile voastre, să vă duceţi la locul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, îl va alege. Să intraţi la preoţii leviţi sau la judecătorul care va fi în zilele acelea. Să-i întrebaţi şi ei vă vor aduce la cunoştinţă verdictul judecăţii. Să faceţi după cuvântul pe care vi-l vor aduce la cunoştinţă în locul pe care Domnul îl va alege şi să aveţi grijă să înfăptuiţi tot ceea ce vă vor învăţa. Să faceţi potrivit cu legea pe care v-o vor arăta şi cu hotărârea pe care v-o vor spune. Să nu vă abateţi de la cuvintele pe care ei vi le-au spus, nici la dreapta, nici la stânga. Bărbatul care din îngâmfare nu va asculta de preotul sau de judecătorul care este pus acolo să-L slujească pe Domnul, Dumnezeul vostru, să fie omorât. Să nimiciţi astfel răul din Israel. Atunci toţi din popor vor auzi şi se vor teme şi nu vor mai fi îngâmfaţi.

Reglementări pentru rege

Atunci când veţi intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o va da, după ce o veţi lua în stăpânire şi veţi locui în ea, şi veţi zice: «Ne vom pune un rege ca să domnească peste noi, ca toate neamurile ce ne înconjoară», să-l încoronaţi pe acela pe care Domnul, Dumnezeul vostru, îl va alege din mijlocul poporului vostru. Nu veţi putea pune ca rege un străin care nu este fratele vostru. Dar să nu aibă mulţi cai şi să nu întoarcă poporul în Egipt, pentru a avea mulţi cai, deoarece Domnul v-a poruncit să nu vă mai întoarceţi niciodată pe drumul acela. Să nu-şi ia multe soţii ca să nu i se abată inima şi să nu strângă mult argint şi aur.

Când se va aşeza pe tronul regatului său, să-şi scrie pentru sine, pe un sul, o copie a acestei Legi, pe care s-o ia de la preoţii leviţi. Va trebui s-o aibă cu el şi să citească din ea în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească toate cuvintele acestei Legi şi să împlinească poruncile acestea. În acest fel inima lui nu se va înălţa mai presus de cei din poporul său şi nu se va abate de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga. Astfel el şi fiii lui vor avea multe zile în regatul lui, în mijlocul lui Israel.

Read More of Deuteronom 17

Deuteronom 18

Dreptul preotului şi al levitului

Preoţii leviţi – întreaga seminţie a lui Levi – să nu aibă teritoriu sau moştenire împreună cu Israel. Ei vor trăi din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului, pentru că acestea sunt moştenirea lor. Să nu moştenească nimic în mijlocul poporului lor, căci Domnul este moştenirea lor, după cum le-a promis.

Iată care este partea cuvenită preoţilor, când poporul jertfeşte un bou sau o oaie: să le daţi preoţilor spata, fălcile şi viscerele. De asemenea, să le daţi cele dintâi roade din grânele, mustul şi uleiul vostru, precum şi prima lână de la tunsul turmelor voastre, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, i-a ales pe ei şi pe urmaşii lor, dintre toate seminţiile, ca să stea şi să slujească în Numele Domnului în toate zilele vieţii lor.

Dacă un levit se va muta din cetatea în care el trăieşte în Israel şi se va duce după propria-i dorinţă într-un alt loc pe care Domnul îl va alege, iar acolo va sluji în Numele Domnului, Dumnezeul lui, asemenea fraţilor lui leviţi, care slujesc acolo în prezenţa Domnului, el va trebui să primească ca hrană o parte egală cu a lor, pe lângă ceea ce vinde din moştenirea familiei[a].

Practici detestate de Domnul

După ce veţi intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă, să nu învăţaţi să vă îndeletniciţi cu practicile scârboase ale acelor neamuri. Să nu existe nimeni care să-şi treacă fiul sau fiica prin foc[b], care să se îndeletnicească cu ghicirea, prezicerea, tălmăcirea semnelor, vrăjitoria, care să arunce vrăji, care să cheme duhurile şi să descânte sau care să caute pe cei morţi, pentru că oricine se îndeletniceşte cu toate aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. Căci din cauza acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul vostru, dinaintea voastră aceste neamuri. Voi să fiţi pe deplin ai Domnului, Dumnezeul vostru. Neamurile acestea, pe care voi le veţi cuceri, ascultă de cei ce se îndeletnicesc cu prezicerea şi ghicirea; vouă însă Domnul, Dumnezeul vostru, nu vă dă voie să vă îndeletniciţi cu aşa ceva.

Un Profet asemenea lui Moise

Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Profet asemenea mie. De El să ascultaţi! Căci aceasta este ceea ce aţi cerut de la Domnul, Dumnezeul vostru, la Horeb în ziua adunării, când ziceaţi: «Să nu mai auzim glasul Domnului, Dumnezeul nostru, şi să nu mai vedem focul acesta mare ca să nu murim!» Cu acel prilej Domnul mi-a vorbit astfel:

«Ceea ce au spus ei este bine. Le voi ridica, din mijlocul poporului lor, un Profet asemenea ţie. Voi pune cuvintele Mele în gura Lui, iar El le va vorbi tot ceea ce-I voi porunci. Dacă cineva nu va asculta de cuvintele pe care le va spune în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. Însă profetul care va îndrăzni să vorbească în Numele Meu un cuvânt pe care Eu nu i l-am poruncit să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, acel profet va trebui să moară.»

Poate vă veţi întreba: «Cum vom recunoaşte cuvântul pe care nu l-a rostit Domnul Dacă cuvântul pe care-l va rosti profetul în Numele Domnului nu se va adeveri sau nu se va împlini, acel cuvânt nu a fost rostit de Domnul. Profetul a vorbit din îngâmfare; să nu vă fie teamă de el.


Footnotes
  1. Deuteronom 18:8 Lit.: din bunurile părinteşti. Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur; textul nu este explicit în ce priveşte natura acestor bunuri
  2. Deuteronom 18:10 E vorba despre jertfe umane pe care canaaniţii le aduceau zeului Moleh (vezi 12:31 şi Lev. 18:21)

Read More of Deuteronom 18