List Rimanom 15:14-33

Milí bratia, som pevne presvedčený, že moje napomenutie ani nepotrebujete, lebo dobre viete, koľko dobrodenia ste prijali od Pána, a čo od vás očakáva, preto sa môžete sami navzájom napomínať a radiť si, ako máte po kresťansky žiť.

A predsa som si dovolil pripomenúť vám niektoré veci.

Boh ma predsa na to povolal, aby som bol služobníkom Ježiša Krista medzi všetkými národmi. Plním teda túto svätú úlohu, aby sa všetci obrátili k Bohu a pod vedením Ducha Svätého sa mu celkom odovzdali.

Účasť na Božom diele v Kristu je mojou najväčšou chválou.

Pokladám za výsadu, že Kristus mojím prostredníctvom prebúdza vieru v pohanoch, mení ich život

a zázračným spôsobom ich presviedča o svojej moci. Rozšíril som posolstvo o ňom po celom okolí Jeruzalema a vo všetkých krajoch až po Illýriu.

Usiloval som sa zvestovať Krista tým, ktorí dosiaľ nič o ňom nepočuli. Nechcel som stavať na cudzích základoch,

ale pridŕžam sa slov Písma: Uvidia ho tí, ktorí o ňom nič nevedeli, a poznajú ho tí, ktorí o ňom nepočuli."

Kto miluje bratov, túži po stretnutí s nimi

A práve to mi neraz zabránilo, aby som prišiel k vám.

Teraz však už nemám nijaké voľné pole v týchto končinách. Už niekoľko rokov sa teším, že sa u vás zastavím cestou do Španielska.

Dúfam, že sa mi toto želanie konečne splní a že ma vypravíte na ďalšiu cestu, keď sa aspoň trocha poteším zo spoločenstva s vami.

Predtým sa musím ešte vybrať do Jeruzalema, aby som pomohol tamojším kresťanom.

V Macedónsku a v Grécku usporiadali totiž zbierku na núdznych bratov v Jeruzaleme.

Rozhodli sa pomôcť im hmotnými darmi, lebo sa im túžia odvďačiť za duchovné bohatstvo, ktoré od nich prijali.

Keď vykonám túto úlohu a odovzdám im zbierku, vyberiem sa do Španielska a cestou sa zastavím u vás.

Som si istý, že keď k vám prídem, budem sa s vami môcť podeliť o bohatstvo požehnania Ježiša Krista.

Chcem vás ešte poprosiť, milí bratia, pre nášho Pána Ježiša a pre lásku, ktorá je z Ducha, aby ste mi pomáhali bojovať na modlitbách a prihovárali sa za mňa u Otca,

aby ma ochránil pred neveriacimi v Judsku a aby v Jeruzaleme moju službu tamojší bratia uvítali.

Potom, ak to bude vôľa Božia, budem môcť s radosťou prísť k vám, aby som medzi vami pookrial.

Boh, darca pokoja, nech je so všetkými vami. Amen.

Read More of List Rimanom 15