Evanjelium Podľa Lukáša 1:26-38

Anjel predpovedá Márii Ježišovo narodenie

Asi pol roka po Zachariášovom videní poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mestečka Nazareta

k dievčaťu, ktoré sa volalo Mária. Bola snúbenicou Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho kráľovského rodu.

Anjel sa jej prihovoril: Raduj sa, Mária, lebo Boh si zo všetkých žien vyvolil práve teba na veľkú úlohu!"

Jeho slová ju znepokojili a nechápala ich zmysel.

Posol pokračoval: Neboj sa, Mária! Boh ťa chce nesmierne požehnať.

Narodí sa ti syn a dáš mu meno Ježiš, čo znamená Boh vyslobodzuje.

Nebude to obyčajný človek a bude sa volať Syn Najvyššieho.

Zasadne na Dávidov trón a bude nielen vládcom Izraela, ale založí kráľovstvo, ktoré sa nikdy neskončí."

Mária namietala: Ako sa mi môže narodiť dieťa? Veď nežijem s mužom!"

Anjel jej povedal: Sám Stvoriteľ prejaví na tebe svoju moc. Duch Svätý to spôsobí, a tak tvoje dieťa bude svätý Boží Syn.

Veď aj tvoja príbuzná Alžbeta, po celý život neplodná, bude mať vo svojej starobe syna. Už o tri mesiace sa jej narodí.

U Boha nie je nič nemožné."

Mária na to povedala: Chcem sa celkom odovzdať Bohu. Nech sa teda stane, ako si povedal." Potom anjel odišiel.

Read More of Evanjelium Podľa Lukáša 1