Druhý List Korinťanom 11:1-15

Pavol a falošní apoštoli

Dúfam, že moje trochu nerozumné riadky nevyčerpali ešte všetku vašu trpezlivosť. Už iba chvíľočku, prosím vás.

Mám vás totiž tak žiarlivo rád ako Boh. Akoby ste boli mojou jedinou dcérou, ktorú som zasľúbil jedinému mužovi -- Pánu Ježišovi Kristovi. Chcem mu ju priviesť čistú, nedotknutú.

Teraz mi však srdce zviera úzkosť, aby vaša verná a čistá láska k nemu nebola zakalená a pošpinená, alebo aby celkom nezanikla.

Viete predsa, ako prefíkane vedel satan zviesť Evu v raji!

A vy tak pokojne dávate príležitosť každému, kto vám predkladá iného Krista ako my a vnáša medzi vás cudzieho ducha a šíri akúsi inú zvesť, ako ste počuli od nás.

Myslím si, že nie som niečo menej ako títo veľkoapoštoli". Možno som slabší rečník, zato viem, o čom hovorím.

O tom ste sa mohli mnoho ráz presvedčiť.

Alebo je moja chyba v tom, že som si nedal za svoju kazateľskú službu zaplatiť? Že som sám seba ponižoval, aby som vám pomohol dostať sa vyššie?

Môj pobyt u vás hradili iné kresťanské zbory, ich som okrádal", len aby som vám nebol na ťarchu.

A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili kresťania z Macedónska. Nič som od vás nevzal a ani v budúcnosti nevezmem.

A ako že slúžim Kristovej pravde -- tak a nie inak to budem robiť po celom Grécku.

Prečo? Azda preto, že vás nemám rád? Boh vie, že mám!

Chcem vám i naďalej slúžiť bez akejkoľvek odmeny, aby tí ľudia nemohli tvrdiť, že sú takí ako my.

Veď sú to podvodníci, falošní apoštoli, ktorí sa iba vydávajú za Kristových apoštolov.

Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.

Nie div, že jeho pomáhači sa vydávajú za Božích služobníkov. Ale spravodlivá odplata ich neminie.

Read More of Druhý List Korinťanom 11