Prvý List Korinťanom 14:1-19

Cudzie jazyky v kresťanskom spoločenstve

Nech je teda u vás láska na prvom mieste. O duchovné dary sa tiež usilujte, ale predovšetkým o schopnosť zvestovať Božie slovo.

Keď niekto hovorí neznámym jazykom, hovorí síce Bohu, ale ľudia z toho nič nemajú, lebo mu nerozumejú.

Ak však niekto prehovorí zrozumiteľne, poslucháči ho pochopia a také slová im pomáhajú, povzbudzujú ich a naprávajú.

Neznámy jazyk má význam len pre toho, kto ním hovorí, kým zvestovanie Božej vôle buduje kresťanské spoločenstvo.

Prajem si, aby ste všetci hovorili inými jazykmi, ale dávam prednosť tomu, aby ste posolstvo prinášali zrozumiteľne. Veď cirkev má úžitok len z toho, čomu môže každý rozumieť.

Povedzte sami: na čo by vám bolo, keby som hovoril jazykmi pre vás nezrozumiteľnými, a nikto by nevyložil, v čom je poučenie, aký Boží odkaz vám tlmočím.

Pozrite sa na hudobný nástroj -- povedzme na flautu alebo citaru. Keby nevydávali rozdielne zvuky, ako sa pozná, čo sa hrá?

Alebo trúbku: ak zatrúbi nezreteľne, kto v tom rozozná signál do boja?

Takisto aj vaša reč: ak nie je zrozumiteľná, nikomu nič nedá. Hovoríte do vetra.

Na svete sa hovorí stovkami rôznych rečí, a kto ich pozná, dohovorí sa nimi.

Ale ak sa mi niekto prihovára rečou, ktorú nepoznám, zostaneme navzájom cudzincami.

Viem, že túžite po duchovných daroch. Usilujte sa teda vyniknúť hlavne v tom, čo pomáha budovať cirkev.

Preto radím tomu, kto hovorí neznámym jazykom: modli sa, aby si vedel aj vyložiť, čo hovoríš.

Keď totiž niekto hovorí takým jazykom, jeho duch sa modlí bez účasti rozumu.

Nuž čo robiť? Budem sa modliť duchom aj mysľou, budem spievať duchom", ale aj mysľou".

Ako by mohol obyčajný človek pripojiť svoje amen k modlitbe, keby nevedel, čo si hovoril?

Áno, ty krásne ďakuješ, ale iný z toho nič nemá.

Som vďačný Bohu, že hovorím jazykmi väčšmi než ktokoľvek z vás,

ale v zhromaždení poviem radšej päť zrozumiteľných viet ako tisíce nezrozumiteľných.

Read More of Prvý List Korinťanom 14