Nnwom 57:7-11

Mewɔ gyidi dennen, O Onyankopɔn; mɛto dwom na makamfo wo. Keka wo ho, me kra. Keka wo ho sanku ne bɛnta so. Mɛkanyan owia. Mɛda wo ase, O Awurade, akyerɛ aman. Mɛkamfo wo akyerɛ nnipa. Wo dɔ a wowɔ daa no du soro; wo nokware kɔka wim.

Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ wim, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so mmaa nyinaa.

Read More of Nnwom 57