Matteus 9:14-38

Jesus svarer på et spørsmål om faste

En dag kom disiplene til døperen Johannes og spurte Jesus: ”Hvorfor faster ikke disiplene dine, slik vi og fariseerne[a] gjør?”

Jesus svarte: ”Bryllupsgjestene kan vel ikke sørge og gå sultne uten mat mens brudgommen ennå er hos dem? Men en dag skal han bli tatt fra dem, og da kommer de til å faste. Det finnes en tid og plass for alt. Ingen lapper for eksempel et gammelt klesplagg med et stykke nytt tøy som aldri har blitt vasket, for da krymper det nye tøyet og river i stykker plagget, slik at hullet blir enda større. Ingen øser heller ny vin i gamle skinnsekker, for når vinen gjærer, blir sekkene sprengt og ødelagt, og vinen renner ut. Nei, ny vin blir lagret i nye sekker, for da blir både vinen og sekkene bevart.”

Jesus helbreder en kvinne med blødninger og vekker opp en død jente

Mens Jesus sa dette, kom en mann som var leder for synagogen[b] og falt ned for han. ”Datteren min er nettopp død”, sa han. ”Kom og legg hendene på henne, så får hun livet tilbake.”

Da reiste Jesus seg og fulgte med mannen, sammen med disiplene. Men mens de var på vei til hjemmet hans, kom en kvinne, som i tolv års tid hadde lidd av fryktelige blødninger. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappen hans. Hun tenkte: ”Om jeg bare får røre ved klærne hans kommer jeg til å bli frisk.” Da vendte Jesus seg rundt og fikk se henne: ”Min datter”, sa han, ”vær ikke urolig![c] Din tro har hjulpet deg.” Og fra dette øyeblikket av var kvinnen frisk.

Da Jesus kom fram til huset der lederen for synagogen bodde og hørte sørgemusikken og fikk se alle menneskene som gråt høyt og jamret seg, sa han: ”Gå ut herfra. Jenta er ikke død. Hun sover bare.”

Da begynte de å hånle mot han. Men da folket hadde blitt jaget ut av huset, gikk Jesus inn i rommet der jenta lå, og tok henne i hånden. Straks reiste hun seg opp og var helt frisk. Ryktet om det fantastiske som hadde skjedd, spredde seg som en løpeild i hele området.

Jesus helbreder blinde og stumme

Da Jesus dro fra hjemmet til jenta fulgte to blinde menn etter han og ropte: ”Jesus, du som skal arve kong Davids trone,[d] ha medfølelse med oss!” De gikk etter ham helt inn i huset der han bodde. Og Jesus spurte dem: ”Tror dere at jeg kan helbrede dere?”

”Ja, Herre”, svarte de. ”Det gjør vi.”

Da rørte han ved øynene deres og sa: ”Etter som dere tror, skal det også bli slik.” Plutselig kunne de se!

Jesus advarte dem strengt mot å fortelle dette til noen. Til tross for det han sa, var snart ryktet om han ute over hele distriktet.

Da de to mennene var på vei bort, kom noen til Jesus med en besatt som ikke kunne snakke. Jesus drev ut den onde ånden, og straks kunne mannen snakke. Folket ble helt forundret og sa: ”Aldri før har noe slikt skjedd i Israel!”

Da fariseerne[e] hørte dette, sa de: ”Han driver ut de onde åndene med hjelp av Satan, som er høvding for de onde åndene!”

Jesus oppfordrer disiplene til å be om flere arbeidere

Jesus gikk omkring til alle småplassene og byene og underviste i synagogene[f]. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[g] Han helbredet alle slags sykdommer og plager. Da han la merke til alt folket, fikk han medfølelse med dem, De hadde store problemer og visste ikke hvor de kunne få hjelp. De var som sauer uten gjeter.

”Høsten er stor, men arbeiderne er få”, sa han til disiplene. ”Be derfor den som har ansvaret for innhøstingen, at han sender ut flere arbeidere på feltet.”


Footnotes
  1. 9:14 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
  2. 9:18 Forstandere for jødene sine gudstjenester.
  3. 9:22 I følge den jødiske loven var en kvinne med blødninger uverdig til å komme innfor Gud, og alle som rørte ved henne eller klærne hennes, ble uverdige. De må etterpå gå gjennom spesielle seremonier for å bli renset. Se Tredje Mosebok 15:19-30.
  4. 9:27 På gresk: Davids sønn. Det var en tittel som jødene ga Messias, den lovede kongen.
  5. 9:34 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene.
  6. 9:35 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.
  7. 9:35 På gresk: evangelium om riket.

Read More of Matteus 9