Lukas 20:27-47

Skal de døde stå opp igjen?

Noen saddukeere[a] oppsøkte ham. Det er de som påstår at de døde ikke skal stå opp igjen, og derfor spurte de:

”Mester, i Moseloven[b] står det at om en mann dør barnløs, da skal broren hans gifte seg med enken og passe på at den døde får en sønn som kan gi ham[c] etterkommere. Nå var det en familie med sju brødre. Den eldste giftet seg og døde barnløs. Da giftet bror nummer to seg med enken, men heller ikke han fikk noen barn. På samme måten gikk det med den tredje, og så fortsatte det til alle sju hadde vært gift med henne og var døde uten å etterlate seg noen barn. Til slutt døde også kvinnen. Hva skal skje med henne når de døde står opp igjen? Hvem sin kone blir hun da? Alle sju har jo vært gift med henne!”

Jesus svarte saddukeerne: ”Det er bare her på jorden at menn og kvinner gifter seg. De som er verdige til å være med i den kommende verden, etter at de har stått opp fra de døde, kommer ikke til å gifte seg. De skal heller ikke dø, men blir som englene. De er Guds barn, for de har stått opp fra de døde til et nytt liv.

At de døde står opp beviser Moses når han forteller om hvordan Gud viste seg for ham i den brennende tornebusken. Han kaller Gud for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.[d] Gud er altså ikke en gud for døde, men for levende. Alle mennesker er levende for ham.[e]

”Det var bra svart, Mester”, sa noen av de skriftlærde[f] som sto der. Og nå våget ingen å stille flere spørsmål til ham.

Er Messias etterkommer av kong David?

Jesus spurte: ”Hvordan kan dere påstå at Messias, den lovede kongen, er etterkommer av kong David[g]? David selv skrev jo i Salmenes bok:

’Gud sa til min Herre:
    Kom og sitt på min høyre side for å regjere,
til jeg har lagt dine fiender som en skammel under føttene dine.’[h]

Mener dere virkelig at David ville kalle en av sine etterkommere for Herre?”

Jesus advarer mot dobbelmoral

Mens folket lyttet, vendte Jesus seg mot disiplene og sa: ”Ta dere i vare for de skriftlærde[i], som elsker å gå omkring i lange kapper og gjerne vil bli hilst med respekt på torget. Ved gudstjenestene tar de plassene på fremste rekke, og de elsker å sitte på hedersplassene under festene. I sin griskhet bedrar de hjelpeløse enker og tar alt de eier, mens de later som om de lever etter Guds vilje ved å be lange bønner når andre kan høre på. Derfor kommer Gud til å straffe dem desto hardere.”


Footnotes
  1. 20:27 Sadukeerne var et religiøst parti blant jødene. De var mest interessert i politikk og var lojale mot romerne. De trodde verken på evig liv, engler eller ånder.
  2. 20:28 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  3. 20:28 Se Femte Mosebok 25:5-6.
  4. 20:37 Se Andre Mosebok 3:6.
  5. 20:38 Gud taler om Abraham, Isak og Jakob som levende, til tross for at de har vært døde i hundrevis av år.
  6. 20:39 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  7. 20:41 På gresk: Davids sønn. Dette var en tittel som jødene ga Messias, den lovede kongen.
  8. 20:43 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.
  9. 20:46 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.

Read More of Lukas 20

Lukas 21:1-4

En fattig enke gir alt hun har

Mens Jesus sto i templet, så han de rike som la gavene sine i offerkisten. Da kom det en fattig enke fram og la ned to koppermynter.

Da sa han: ”Tro meg, denne fattige enken ga mer enn alle de andre. De tok bare litt av sin overflod og la i offerkisten. Hun derimot, som er så fattig, la alt det hun hadde å leve av i kisten.”

Read More of Lukas 21