Psalmen 102:18-28

Dan zal Hij de gebeden van de armen aanhoren
en Zich tot hen overbuigen.
Laten we dit opschrijven voor de komende generaties.
Het volk dat dan leeft, zal de Here prijzen.
Want de Here heeft hoog vanuit zijn heilige hemel
neergezien op de aarde.
Hij hoorde het klagen en huilen van de gevangenen
en bevrijdde hen die ten dode waren opgeschreven.
Daarom zal men in Jeruzalem over de Here vertellen
en zijn naam groot maken.
Dan zullen alle volken en koninkrijken bij elkaar komen
en de Here dienen.
Halverwege mijn leven heeft Hij mijn kracht afgenomen.
Ik leef nog maar kort.
Ik zeg tegen Hem:
mijn God, laat mij nog niet sterven,
ik ben nog veel te jong.
Maar U bestaat al eeuwen.
In het begin hebt U de aarde gemaakt
en ook de hemel was uw werk.
Dit alles zal eenmaal verdwijnen,
maar U blijft altijd aanwezig.
Alles slijt weg als oude kleren,
maar U blijft dezelfde.
Aan uw bestaan komt geen einde.

Read More of Psalmen 102