Psalmen 102:12-17

Mijn dagen zijn stil en duister
en ik verga.
Here, U heerst echter tot in eeuwigheid.
Uw naam zal nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan.
Eens zult U Zich over Jeruzalem komen ontfermen.
De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven.
Uw dienaren houden van deze stad
en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen.
Dan zullen alle volken ter wereld
eerbied en ontzag hebben voor de naam van de Here.
Alle heersers
zullen uw grootheid erkennen.
Dan zal de Here Jeruzalem herbouwen
en er met zijn grootheid en macht gaan wonen.

Read More of Psalmen 102